สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 8 August 2016 Course Power Point Advance for Effective Presenteeation
8 August 2016 Course Power Point Advance for Effective Presenteeation
สถิติการชม : 917 ครั้ง
8 August 2016 Course Power Point Advance for Effective Presenteeation
 
ราคา 3,400.00 บาท ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
e-mail : hrdzenter@gmail.com

 

Power Point Advance for Effective Presentation


 

 

วิทยากร : ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก 

 

 


 

หลักการและเหตุผล       

       

          โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือที่เรียกกันว่า Microsoft PowerPoint หรือ PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านการนำเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie”  เป็นต้น

          เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็น

แผ่นใส/กระดาษธรรมดา  ทำให้การนำเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคำบรรยาย

          ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทำให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม 


วัตถุประสงค์

 

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องยึดติดกับเวอร์ชัน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ซึ่งจะช่วยให้มีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างแน่นอน!
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash Youtube เป็นต้น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัดที่น่าใช้ อีกมากมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักเครื่องมือเด็ดๆ ใน PowerPoint และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปปรับใช้ได้จริง (สามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น เป็นมืออาชีพแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักเครื่องมือเด็ดๆ ใน PowerPoint
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการนำเสนอได้อย่างดูเป็นมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำ Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม 100%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • คนที่ใช้ PowerPoint ทั้งมือใหม่และมือเก่า ที่ยังถนัดใช้งาน PowerPoint เพียงแค่ “คัดลอกแล้ววาง” หรือ “ใช้มือมากกว่าเครื่องมือ”
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน PowerPoint อย่างถูกวิธี (ไม่ใช่ใช้งาน PowerPoint อย่างเครื่องพิมพ์ดีด หรือคัดลอกแล้ววาง)
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือทีเด็ด ที่ช่วยให้งานนำเสนอเป็นเรื่องที่ง่าย ดึงดูดผู้ชม และดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นถึงมากที่สุด
 • ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ผู้ที่ต้องการสร้างสื่อนำเสนอให้ดูเป็นมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!

 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา


Part 1: เทคนิคการเตรียมความพร้อม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า 

 

Chapter 1 : เนื้อหาโดยรวมของคอร์ส

Chapter 2 : รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม    

Chapter 3 : Slide Layout & Slide Master ต้นแบบสไลด์ หัวใจสำคัญของ PowerPoint   

3.1        ตัวอย่าง Slide Layout & Slide Master

3.2        ความสัมพันธ์ระหว่าง Layout กับ Master

3.3        Master มีกี่ชนิด

3.4        การออกแบบและทดสอบการใช้งาน Slide Master

3.5        การเตรียมพร้อมเนื้อหาต่างๆ เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น

3.6        การเก็บ Slide Master เพื่อสะดวกสำหรับการเรียกใช้งานในครั้งต่อๆ ไป

3.7        การกำหนด Slide Master ที่ใช่บ่อยที่สุด เป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งตอนสร้างไฟล์ใหม่

3.8        สรุปเรื่อง Layout & Master

 

Part 2: เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ

 

Chapter 4 : เทคนิคการทำงานกับหัวข้อและย่อหน้า

Chapter 5 : เทคนิคการทำงานกับ Smart Art

Chapter 6 : เทคนิคการทำงานกับรูปทรงต่างๆ (Shapes) 

Chapter 7 : เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ 

Chapter 8 : เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table) 

Chapter 9 : เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)

 

Part 3: เทคนิคการนำเสนอ แบบจัดเต็ม 

 

Chapter 10 : เทคนิคการนำเสนอ (Slide Show)

Chapter 11 : เทคนิคการใช้คำสั่งควบคุมการเปลี่ยนสไลด์ (Slide Transition) 

Chapter 12: เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

Chapter 13: เทคนิคการนำเสนอ Photo Album & Sound

Chapter 14: เทคนิคการนำเสนอ Movie (ไฟล์คลิปวิดีโอ) 

Chapter 15: เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube 

Chapter 16: เทคนิคการนำเสนอแบบโต้ตอบ (Link & Action) 

 

Part 4: เทคนิค Tips & Tricks อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกคับคั่ง 

 

Chapter 17 : รวมคีย์ลัด 

Chapter 18 : Tips & Tricks เกี่ยวกับการคัดลอก (Copy)

Chapter 19 : Tips & Tricks เกี่ยวกับฟอนต์

Chapter 20 : Tips & Tricks เกี่ยวกับรูปภาพ

Chapter 21 : Tips & Tricks เทคนิคที่มืออาชีพให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Chapter 22 : Tips & Tricks การใช้งานร่วมกันกับผู้อื่น

Chapter 23 : Tips & Tricks การส่งออกไฟล์ PowerPoin


วิธีการ  และรูปแบการฝึกอบรม

 • บรรยาย 
 • สาธิต 
 • ปฏิบัติ 
 • Workshop

 


** ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม  Microsoft Excel Version 2010  ขึ้นไป

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

ราคาสมัคร 1 ท่าน

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อน  7  วัน 3,400 238 102 3,536
ราคาสำหรับสมาชิก 2,900 203 87 3,016

 

 

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE 089-773-7091,

090-645-0992 089-6060444 ทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ 

www.hrdzenter.com, www.facebook.com/hrdzenter

E-mail : hrdzenter@gmail.com 

 


 

 
 
Online:  16
Visits:  1,014,406
Today:  187
PageView/Month:  23,671