สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table & Database Techniques วันที่ 27 พฤศจิกายน 260
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table & Database Techniques วันที่ 27 พฤศจิกายน 260
สถิติการชม : 161 ครั้ง
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table & Database Techniques วันที่ 27 พฤศจิกายน 260
 
ราคา 3,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
@Arize Hotel Sukhumvit 26

 

 

Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques 

 

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก 


                   วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.                                                

 @Gold Orchid Hotel

 

พิเศษ  สมัคร 4 ท่าน ลดราคาเหลือเพียงท่านละ  2,900  บาทเท่านั้น !!!

 

หลักการและเหตุผล

    

      ในยุคปัจจุบันนี้องค์กรภาครัฐหรือธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าไอทีเป็นเครื่องมือที่ช่วยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทางในการบริหารองค์กร

 

      PivotTable & PivotChart ใน Excel เป็นเครื่องมือทีเด็ด ที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีการใช้งานแบบยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการนำข้อมูลในองค์กรมาสร้างเป็นรายงานเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) ได้อย่างอัจฉริยะ ง่ายแค่ปลายเมาส์คลิก

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

        

      หลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน PivotTable & PivotChart Report บน Excel เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจอัจฉริยะอย่างชาญฉลาด ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานการใช้  Excel  เป็นอย่างดี
 • ผู้สนใจทัวไป ที่ต้องการทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดด้วย  Excel

 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา 


 1. แนวความคิดของ  PivotTable
 • ความหมายอขง  PivotTable
 • ความสำคัญของ PivotTable
 • ประโยชน์ของ  PivotTable

    2. ข้อมูลสำหรับการทำ  PivotTable

 • รูปแบบของข้อมูลที่ดี
 • ข้อมูลภายใน
 • ข้อมูลภายนอก
 • ข้อมูลหลาย ๆ  ตาราง

    3. วิธีการสร้าง  PivotTable

 • วิธีการสร้าง  PivotTable  Report
 • วิธีการสร้าง  PivotChart  Report

   

   4. แนะนำการวาง  Layout

 • Value
 • Row
 • Column
 • Report Filter

    5. แนะนำเครื่องมือของ  PivotTable

 • เครื่องมือ  Format Table
 • เครือ่งมือ  Drilldown
 • รูปแบบต่าง ๆ  ของ  PivotTable
 • การกำหนด  Field Options
 • การกำหนด  Option  ของ  PivotTable

    6. เจาะลึกการใช้งาน  PivotTable

 • แนะนำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้คำสั่ง  Filter  ใน  PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Sort  ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Subtotals ใน  PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Group  ใน  PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Analysis   ในอ  PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Field  Setting
 • การใช้คำสั่ง  PivotTable  Option

    7. การทำงานของ  PivotChart

 • การสร้าง  PivotChart
 • การแสดงข้อมูลใน  PivotChart
 • การนำยอดรวมใน  PivotTable  ไปแสดงบน  PivotChart
 • ประเด็นที่น่าสนใจใน  PivitChart

    8. เจาะลึกการใช้งาน Chart

 • แนะนำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้คำสั่ง Filter  ใน  PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Sort  ใน  PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Subtotals  ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Group  ใน  PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Analysis  ใน  PivotTable
 • การใช้คำสั่ง  Field Setting
 • การใช้คำสั่ง PivotTable Option

      9. การทำ  PivotTable  จากข้อมูลภายนอก

 • การสร้าง  Pivot  จาก  workbook  อื่น ๆ 
 • การสร้าง  Pivot  จาก  Access
 • การสร้าง  Pivot  จากไฟล์อื่น ๆ 

    10.Tips & Tricks  และการประยุกต์ใช้งานสำหรับ  PivotTable  และ  PivotChartลักษณะการฝีกอบรม 

 • บรรยาย 
 • สาธิต 
 • ปฏิบัติ 
 • Workshop


** ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม  Microsoft Excel Version 2010  ขึ้นไป

 

Promotion  สมัคร 4 ท่าน จ่ายเพียงท่านละ  2,900  บาทเท่านั้น !!!

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

 

 

สถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

บุคคลทั่วไป

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน

พิเศษท่านละ 

2,900 203 87 3,016
         

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

วิธีการชำระเงิน

เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com,

 Line : hrdzenter

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 
 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 555 113 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 
 
Online:  14
Visits:  1,014,426
Today:  207
PageView/Month:  23,691