สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

19 February 2021
สถิติการชม : 63 ครั้ง
19 February 2021
 

 

<table style="width: 600px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<p><span style="font-size: 18px; color: #ff0000;"><strong>อบรม Public Training พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 14px;"><strong>การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน</strong></span></span><br />
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #000000;"><strong>** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><strong style="font-size: 12px;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong style="color: #0000ff;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong>วันที่&nbsp; 8 มีนาคม 2564&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>เวลา 09.00-16.00&nbsp;</strong><strong>น.&nbsp; (อบรม&nbsp; 6 ชั่วโมง)</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12px;"><strong>@โรงแรมจัสมินซิตี้&nbsp; สุขุมวิท 23&nbsp; ใกล้ BTS อโศก&nbsp; กรุงเทพฯ&nbsp; <span style="color: #ff0000;">**สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง**</span></strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>วิทยากร อาจารย์อนันต์&nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="font-size: 14px;"><strong>ดีโรจนวงศ์</strong></span></p>
<p><span><span style="color: #3333ff; letter-spacing: 0pt; font-weight: bold; vertical-align: baseline;"><br /></span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp; สมัคร 2 ท่าน ราคาพิเศษท่านละ&nbsp; 3,500 บาท/ท่าน&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></span><strong>&nbsp;</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><strong><br /></strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr class="tablerow1">
<td>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 17.5pt; margin-right: 5.1pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.0pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.95pt; line-height: 115%; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;">&nbsp;</p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: .1pt; margin-right: 5.3pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.0pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.95pt; line-height: 115%; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;">&nbsp;</p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: .1pt; margin-right: 5.3pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.0pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.95pt; line-height: 115%; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;">หลักการและเหตุผล</span></span></strong></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: .1pt; margin-right: 5.3pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.0pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.95pt; line-height: 115%; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;"><br /></span></span></strong></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.8pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span style="white-space: pre;"> </span><span>ปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานองค์กร&nbsp; หรืออุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น&nbsp; มีวิธีการมากมาย&nbsp; ไม่ว่าจะเป็ย<span style="text-align: justify; text-indent: 35.95pt;">ไม่ว่าจะเป็น </span><span style="text-align: justify; text-indent: 35.95pt;">QC QCC TQM TPM KAIZEN ISO <span>9000</span> QS <span>9000 จะต้องเริ่มต้น ที่&nbsp; 5ส. ก่อนทั้งสิ้น&nbsp; 5ส. จึงเป็นพื้นฐานของการทำงานทุกอย่าง&nbsp; ตั้งแต่ดูแลตนเองดูแลเครื่องจักร&nbsp; ตลอดจน การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ผลตามที่คาดหมายทำงานถูกวิธี&nbsp; ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ</span></span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.8pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span><span style="text-align: justify; text-indent: 35.95pt;"><span><br /></span></span></span></p>
<h1 class="MsoBodyText" style="margin: 0.1pt 5.3pt 0.0001pt 5pt; text-align: justify; text-indent: 35.95pt; line-height: 115%; color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span class="example1"><span style="letter-spacing: 0.05pt;">กา</span><span style="letter-spacing: 0.1pt;">ร</span><span>พ<span style="letter-spacing: .1pt;">ัฒน</span><span style="letter-spacing: .05pt;">า</span>อ<span style="letter-spacing: .05pt;">งค</span><span style="letter-spacing: .1pt;">์</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ก</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ร</span><span style="letter-spacing: .15pt;">โ</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ด</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ย</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ขาด</span>พ<span style="letter-spacing: .1pt;">ื้นฐ</span><span style="letter-spacing: .05pt;">า</span><span style="letter-spacing: .1pt;">น</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ด</span><span style="letter-spacing: .1pt;">้</span><span style="letter-spacing: .05pt;">า</span><span style="letter-spacing: .1pt;">น</span><span style="letter-spacing: .15pt;">ว</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ินัย</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ใ</span><span style="letter-spacing: .1pt;">น</span><span style="letter-spacing: .05pt;">กา</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ร</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ทำงา</span><span style="letter-spacing: .1pt;">นห</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ากม</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ี</span><span style="letter-spacing: .05pt;">กา</span><span style="letter-spacing: .1pt;">รน</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ำ</span><span style="letter-spacing: .1pt;">เ</span>อ<span style="letter-spacing: .2pt;">า</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ก</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ิจ</span><span style="letter-spacing: .05pt;">ก</span><span style="letter-spacing: .1pt;">รร</span><span style="letter-spacing: .2pt;">ม</span>อ<span style="letter-spacing: .1pt;">ื่น</span><span style="letter-spacing: .05pt;">มา</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ป</span><span style="letter-spacing: .15pt;">ฏ</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ิบั</span><span style="letter-spacing: .2pt;">ต</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ิ</span><span style="letter-spacing: .2pt;">ม</span><span style="letter-spacing: .1pt;">ั</span><span style="letter-spacing: .15pt;">ก</span><span style="letter-spacing: .35pt;">จ</span>ะ </span><span>สำเร็จต่อเมื่อผู้บริหารลงมากำกับดูแลด้วยตนเอง หากผู้บริหารวางมือเมื่อไรกิจกรรมก็จะหยุดทันที หลักสูตร นี้จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกิจการของท่าน<span style="letter-spacing: 2.5pt;"> </span>เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป</span></span></span><span>&nbsp;</span></h1>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.75pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;">&nbsp;</p>
<p class="MsoBodyText" style="margin: 0.1pt 5.3pt 0.0001pt 5pt; text-align: justify; text-indent: 35.95pt; line-height: 11.5px;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;">วัตถุประสงค์ของหลักสูตร</span></span></strong></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.8pt;"><span>1<span>.&nbsp;&nbsp;เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและปรัชญาของ<span style="letter-spacing: 2.95pt;">&nbsp;</span></span>5<span>ส</span></span></p>
<p class="MsoBodyText"><span>2<span>.&nbsp;&nbsp;เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้&nbsp;&nbsp;</span>5<span>ส<span style="letter-spacing: 2.7pt;">&nbsp;</span>ในองค์กร</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.85pt;"><span>3<span>.&nbsp;&nbsp;สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิตขององค์กรโดยการใช้เทคนิค<span style="letter-spacing: 3.0pt;">&nbsp;</span></span>5<span>ส.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.75pt;"><span>4<span>.&nbsp;&nbsp;ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้&nbsp;</span>5<span>ส ไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีม&nbsp;</span>5<span>ส. ในองค์การได้</span></span></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;">เนื้อหาการอบรม</span></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;">&nbsp;</span></span></strong></span></p>
<p class="MsoBodyText"><span>1<span>.&nbsp; การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย </span>5<span>ส.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.75pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span>2<span>.&nbsp; </span>5<span>ส. คืออะไร</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.85pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span>3<span>.&nbsp; ความแตกต่างและความเหมือนของการทำ </span>5<span>ส. ในโรงงานและสำนักงาน</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.85pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span>4<span>.&nbsp; วิธีทำ<span style="letter-spacing: 3.2pt;"> </span></span>5<span>ส.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.8pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span>5<span>.&nbsp; ผลดีจากการทำ<span style="letter-spacing: 3.1pt;"> </span></span>5<span>ส.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText"><span>6<span>.&nbsp; บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการทำ<span style="letter-spacing: 3.0pt;"> </span></span>5<span>ส.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 77.0pt; tab-stops: 95.0pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span><span>-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>ทัศนคติต่อกลุ่ม</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.8pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 77.0pt; tab-stops: 95.0pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span><span>-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>การแก้ไขปัญหา</span></span></p>
<p class="MsoBodyText"><span>7<span>.&nbsp; ขั้นตอนในการทำกิจกรรม<span style="letter-spacing: 3.05pt;"> </span></span>5<span>ส.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 77.0pt; tab-stops: 95.0pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span><span>-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>นโยบาย</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.8pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 77.0pt; tab-stops: 95.0pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span><span>-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>ฝึกอบรม รณรงค์<span style="letter-spacing: 2.9pt;"> </span>ประชาสัมพันธ์</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 77.0pt; tab-stops: 95.0pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span><span>-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>แบ่งงานรับผิดชอบ</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 77.0pt; tab-stops: 95.0pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span><span>-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน<span style="letter-spacing: 1.7pt;"> </span></span>5<span>ส.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 2.75pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span>8<span>.&nbsp; การนำกิจกรรม </span>5<span>ส. ไปดำเนินการในองค์การ</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 3.7pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span>9<span>.&nbsp; การประเมินผล </span>5<span>ส.ในโรงงานและสำนักงาน</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-top: 12.45pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.0pt; tab-stops: 77.0pt; punctuation-wrap: simple; mso-line-break-override: restrictions;"><span><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;">ผู้เข้ารับฟังการอบรม</span></span></strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>กลุ่มหลัก&nbsp; หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง<span style="letter-spacing: -.6pt;"> </span>หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span><strong><em><span style="color: #0000cc;">&nbsp;</span></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span><strong><em><span style="color: #0000cc;">&nbsp;</span></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;">รูปแบบการฝึกอบรม</span></span></strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ&nbsp; และร่วมอภิปราย</span></span><span style="font-size: 16.0pt;">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p style="margin-top: 0cm; text-align: justify; text-justify: inter-cluster; text-indent: 36.0pt; line-height: 90%;">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><em><span style="font-size: 1.0pt;">&nbsp;</span></em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 60px; text-align: left;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 60px; text-align: left;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ค่าใช้จ่ายในการอบรม</span></strong></span><strong><span style="text-decoration-line: underline;">&nbsp;</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: 10px;"><strong>รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง&nbsp;</strong><strong>2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ&nbsp; &nbsp;รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร</strong></span></p>
<div><span style="color: #0000ff;"><strong><br /></strong></span></div>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><em><br /></em></strong></span></p>
<table style="width: 550px; border: 1px solid #ff0000;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;">
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12px;"><strong>สถานภาพ</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12px;"><strong>ค่าลงทะเบียน</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12px;"><strong>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7</strong><strong>%</strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12px;"><strong>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย&nbsp; 3</strong><strong>%</strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="background-color: #ffff00;"><strong>ราคาสุทธิ</strong></span><strong>&nbsp;</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>ราคาพิเศษ ท่านละ</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>3,900</strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>273</strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>117</strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>4,056</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;"><strong style="font-size: 12px;">สมัคร 2 ท่าน ๆ ละ</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;"><strong style="font-size: 12px;">3,500</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;"><strong style="font-size: 12px;">245</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;"><strong style="font-size: 12px;">105</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;"><strong style="font-size: 12px;">3,640</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;"><strong style="font-size: 12px;">สมัคร 3 ท่าน ๆ ล</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;"><strong style="font-size: 12px;">3,300</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;"><strong style="font-size: 12px;">231</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;"><strong style="font-size: 12px;">99</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;"><strong style="font-size: 12px;">3,432</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration-line: underline;">รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ&nbsp; เพิ่มเติมได้ที่นี่&nbsp; คลิ๊ก&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration-line: underline;">http://www.hrdzenter.com/</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration-line: underline;"><br /></span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>สำรองที่นั่ง&nbsp; ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><strong><br /></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;">คุณธนนันท์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;090 645 0992 , 089 606 0444, Line :&nbsp; hrdzenter</span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><a href="http://www.hrdzenter.com/">www.hrdzenter.com</a>&nbsp;,E-mail : hrdzenter@gmail.com</span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><a href="http://www.facebook.com/hrdzenter">www.facebook.com/hrdzenter</a>,&nbsp; IG : hrd_zenter<strong>&nbsp;</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><strong><br /></strong></span></p>
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>วิธีการชำระเงิน&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<strong>เช็คสั่งจ่ายในนาม &nbsp;&nbsp;บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด</strong></span></p>
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>โอนเงินเข้าบัญชีนาม&nbsp; บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>&gt;&gt; ธนาคารไทยพาณิชย์&nbsp; สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์&nbsp; เลขที่&nbsp; 206-237-1740</strong></span></p>
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ &nbsp;:&nbsp;</strong><a href="mailto:hrdzenter@gmail.com"><strong>hrdzenter@gmail.com</strong></a><strong>,&nbsp;</strong><strong>Line : hrdzenter</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด</strong>)</span></p>
<p class="Default">&nbsp;</p>
<p class="Default">&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">การแจ้งยกเลิก</span></strong>:&nbsp;<span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">1.&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;10&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">วัน&nbsp; โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">2.&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">1-7&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">วัน</span></strong>&nbsp;<strong>บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ</strong><strong>&nbsp;30&nbsp;</strong><strong>ของค่าสมัคร</strong>&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;">3.<strong>และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว&nbsp;&nbsp; บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ&nbsp; ทั้งสิ้น&nbsp;&nbsp; หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา&nbsp; ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน&nbsp;</strong><strong>&nbsp;30</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>%</strong><strong>&nbsp; ทันที&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
<div><strong><em><br /></em></strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">คลฺีก Download ใบสมัคร</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://file.siam2web.com/hrdzenter/form_register_public_training_2020.pdf"><img src="http://file.siam2web.com/hrdzenter/form_register_public_training_2019_(pdf.io).jpg" alt="" width="550" height="778" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<table style="width: 600px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 18px; color: #ff0000;"><strong>อบรม Online&nbsp; ผ่าน Zoom&nbsp; &nbsp;พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 14px;"><strong>หลักสูตร&nbsp;40 ประเด็น เด็ดๆ... นายจ้างและฝ่าย HR&nbsp; ควรรับมืออย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 10px;"><span style="color: #0000ff; font-size: xx-small;"><strong>** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **</strong></span></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong style="font-size: 12px;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong style="color: #0000ff;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong>วันที่&nbsp; 19 มกราคม 2564&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>เวลา 13.00-16.00&nbsp;</strong><strong>น.</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong>วิทยากร&nbsp; อาจารย์สมบัติ&nbsp; น้อยหว้า</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong><br /></strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 12px;">เฉพาะเดือนมกราคม </span></strong></span><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>64&nbsp; ราคาพิเศษทุกที่นั่ง&nbsp; ท่านละ&nbsp; 1,500 บาทเท่านั้น </strong><strong>&nbsp;</strong></span><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>(จากราคาปกติท่านละ 2,900 บาท)</strong><em>&nbsp;</em></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">หัวข้อการสัมมนา</span></strong>&nbsp;</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><strong style="font-size: 12px;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การดำรงตนของ ผู้บริหาร - </span><span style="font-size: 12px;">HR. ที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..?</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span><strong style="font-size: 12px;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การรักษาความลับขององค์กร - การใช้อำนาจตามหน้าที่ - การถ่ายทอดคำสั่ง ผู้บริหาร - </span><span style="font-size: 12px;">HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><strong style="font-size: 12px;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ-ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร- </span><span style="font-size: 12px;">HR</span><strong style="font-size: 12px;">.</strong><span style="font-size: 12px;"> ต้องดำเนินการอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การเขียนสัญญาเพื่อจ้างพนักงานทดลองงาน และการเขียนสัญญาจ้างเพื่อจ้างพนักงานที่ผ่านทดลองงาน แต่ละสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างระยะเวลาการจ้างแตกต่างกันอย่างไร..</span><span style="font-size: 12px;">?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวเมื่อใด..</span><span style="font-size: 12px;">? หรือนายจ้างขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่</span><strong style="font-size: 12px;">..</strong><strong style="font-size: 12px;">? </strong><span style="font-size: 12px;">เพราะอะไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ทำสัญญาจ้างพนักงาน </span><span style="font-size: 12px;">11 เดือน เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วให้ออก แล้วทำสัญญาจ้างอีก 11 เดือน เมื่อเลิกจ้างตามสัญญากฎหมายคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร..? นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">7 ประการที่ลูกจ้างได้รับ </span><span style="font-size: 12px;">สิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี </span><span style="font-size: 12px;">2562 มีอะไรบ้าง</span><br /><strong style="font-size: 12px;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">พบปัญหาพนักงาน - เข้า - ออกงาน บ่อยๆ ผู้บริหาร- </span><span style="font-size: 12px;">HR.จะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อนระหว่างองค์กร กับพนักงาน อย่างไร..?</span><br /><strong>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ทำผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..?&nbsp; มีจุดอ่อนตรงไหน</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span><strong style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;">1</span>0.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การแก้ปัญหาเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">11.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน นายจ้างต้องกำหนดเงื่อนไข ในการจ่ายอย่างไร..?&nbsp; (เพราะเงินโบนัสที่ลูกจ้างได้รับคือ เงินที่ลูกจ้างได้รับโดยเหงื่อไม่ออก)</span><br /><strong style="font-size: 12px;">12.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การแก้ไข - เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">13.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">กรณีมีพนักงาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้บริหาร - HR.ต้องเตรียมข้อมูล -นโยบายของนายจ้างเพื่อนำเสนอในการไกล่เกลี่ย ให้ปัญหาหมดไปได้อย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">14.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ให้ออกโดยไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)</span><br /><strong style="font-size: 12px;">15.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">พนักงานเกษียรงานแล้ว นายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก - ต้องทำสัญญาจ้าง - กำหนดเงื่อนไขการจ้าง - กำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ ต่อลูกจ้างอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">16.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">วันหยุดตามประเพณีได้กำหนดและประกาศไปแล้ว นายจ้าง - ลูกจ้าง ต้องการเปลี่ยนไปหยุดในวันอื่น (สลับวันหยุด) ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">17.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">นายจ้างได้กำหนดให้วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคล และมีนโยบายให้เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำอย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร...?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">18.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">กรณีลูกจ้างนำรถยนต์ ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงาน ให้กับนายจ้าง จะได้รับ ค่าเสื่อมรถยนต์ จากนายจ้างอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">19.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">จัดรถนำเที่ยวให้กับพนักงาน เพื่อไปพักผ่อนประจำปี - ค่ารถ &ndash; ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม - ค่าที่พักนายจ้างออกให้ทั้งหมด กรณีมีพนักงานชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัย ได้หรือไม่&nbsp; (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)</span><br /><strong style="font-size: 12px;">20.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">หลังเลิกงานนายจ้างจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านอาหารให้กับพนักงาน มีพนักงานเมาจำหน้ากันไม่ได้ชกต่อยกันในงานเลี้ยง นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัยได้หรือไม่..? (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)</span><br /><strong style="font-size: 12px;">21.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ทำงานในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ จ่ายวันละเท่าไร..? ต้องนำไปหักภาษีด้วยหรือไม่ - เพราะอะไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">22.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">พนักงานมาทำงาน สายบ่อยๆ จะจัดการกับปัญหานี้ ให้หมดไปได้อย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">23.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ประเภทลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ หัวหน้างาน ยังไม่อนุมัติการลาก็หยุดงานไป -โทรลางาน -ไลน์ลางาน - ฝากเพื่อนลางาน - ลาย้อนหลังจนเป็นอาจิณ - ผู้บริหาร - HR. จะออกกฎเหล็กอะไรได้บ้าง</span><br /><strong style="font-size: 12px;">24.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ภายในปีชอบลาป่วยเพื่อเอายอด&nbsp; -ป่วยวันเดียว - ป่วยทุกอาทิตย์ - ป่วยไม่จริง ผู้บริหาร - HR.&nbsp; จะมีวิธีป้องกันอย่างไร..? จะตรวจสอบการลาป่วยเท็จเพื่อลงโทษวิธีใด..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">25.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">หัวหน้างานอนุมัติการลาไม่ถูกระเบียบบ่อยๆผู้บริหาร- HR.จะตรวจสอบ และลงโทษหัวหน้างานอย่างไร..? (โดยพฤติกรรมชอบเอาความถูกใจไว้เหนือความถูกต้อง)</span><br /><strong style="font-size: 12px;">26.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">กรณีมีพนักงานเข้าร้องทุกข์ต่อ HR.ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานประจำปี จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง</span><br /><strong style="font-size: 12px;">27.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">พนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชอบทำผดวินัยบ่อยๆ ก่อนจะมีคำสั่งย้ายหน่วยงานไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ ต้องเตรียมข้อมูล - ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้าง..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">28.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับ - ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดมีตำแหน่งอะไรบ้าง..? </span><strong style="font-size: 12px;">กรณีที่ตำแหน่งงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ทำงานเกินวันละ 1-2 ชั่วโมง HR.ต้องทำอย่างไร..?</strong><br /><strong style="font-size: 12px;">29.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - บอกเลิกจ้างด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - ด้วยทางโทรศัพท์ - ด้วยทางไลน์ - ด้วยทางอีเมลย์ กรณีดังกล่าวนายจ้างได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างสิ่งใดมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแรงงาน เพราะอะไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">30.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ทำงานได้รับความเสียหายนายจ้างไม่เลิกจ้างต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง&nbsp; ผู้บริหาร - HR.จะใช้เทคนิคอย่างไร..? เพื่อให้ลูกจ้างได้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น</span><br /><strong style="font-size: 12px;">31.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">กรณีมีพนักงานร่วมกันชุมนุมกดดันนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าสวัสดิการตามต้องการ ผู้บริหาร - HR.หัวหน้างาน - จะเผด็จศึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้อย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">32.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ลูกจ้างลาออกจากงานต่อหัวหน้างานจะมีผลเมื่อใด..? หรือเมื่อใบลาออกไปถึงผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติการลาออก - วันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก กฎหมายให้สิทธิต่อนายจ้าง - หรือต่อลูกจ้างอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">33.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ลูกจ้างลาออก - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลากิจได้รับค่าจ้าง เมื่อสิ้นปีไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณียังไม่ลาออกจะได้รับสิทธิอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">34.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ในระหว่างเป็นลูกจ้างแอบไปทำงาน หรือ ชอบแอบเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง...?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">35.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างยึดเงินประกันการทำงาน - ยึดเงินค่าจ้าง - เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นายจ้างทำได้หรือไม่..? เพราะไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">36.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย ออกจากงานก่อนครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง..? เพราะอะไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">37.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">องค์ประกอบที่นายจ้างพิจารณาความผิด เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..? เพราะจะมีผลต่อการออกใบเตือน - สั่งพักงาน - เลิกจ้างเพื่อให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง</span><br /><strong style="font-size: 12px;">38.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การออกใบเตือนเขียนข้อความให้ครอบคลุมความผิด -ให้มีผลตามกฎหมาย -ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือนต้องมีข้อความอย่างไร..? กรณีไม่เซ็นรับใบเตือน ผู้บริหาร- HR. จะจัดการอย่างไร..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">39.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">การออกหนังสือเลิกจ้าง - เขียนให้ดี -ให้มีผลต่อการนำเสนอ และ ขยายความ ต่อศาลได้ ต้องมีข้อความอย่างไร..? ต้องอ้างอิงอะไรบ้าง..?</span><br /><strong style="font-size: 12px;">40.&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: 12px;">เมื่อออกจากงาน - ลาออก - ละทิ้งหน้าที่ - สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง -ไม่ผ่านทดลองงาน - เกษียรงานตามโครงการ - ถูกไล่ออก - ปลดออก -ให้ออก กรณีดังกล่าว ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคมอย่างไร..?</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<li><span style="font-size: 12px;"><strong>ถาม - ตอบ - แนะนำ</strong></span></li>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<li><span style="font-size: 12px;"><strong>ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - </strong><strong>HR. - บุคคลทั่วไป</strong></span></li>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<li><span style="font-size: 12px; color: #ff0000;"><strong>ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา &ldquo;ฟรี&rdquo; ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย</strong></span><strong><em>&nbsp;</em></strong></li>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px; color: #0000ff;"><strong>วิทยากร</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>อาจารย์สมบัติ&nbsp;&nbsp;น้อยหว้า</strong></span><br /><span style="font-size: 12px;"> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์</strong></span><br /><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 &nbsp;ปี&nbsp; (4 สมัย)</span><br /><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp; &bull; เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน</span><br /><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน</span><br /><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี</span><br /><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล</span><br /><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน</span><br /><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน</span><br /><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp;&bull;&nbsp;เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี 2562</span><em><br /> <br /> </em><em>&nbsp;</em></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ค่าใช้จ่ายในการอบรม</span></strong></span><strong><span style="text-decoration-line: underline;">&nbsp;</span></strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong>รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง&nbsp;</strong><strong>2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ&nbsp; &nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong>รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><em><br /></em></strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<table style="width: 600px; border: 1px solid #ff0000;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12px;"><strong>สถานภาพ</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</div>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12px;"><strong>ค่าลงทะเบียน</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</div>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12px;"><strong>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7</strong><strong>%</strong></span></p>
</div>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12px;"><strong>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย&nbsp; 3</strong><strong>%</strong></span></p>
</div>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="background-color: #ffff00;"><strong>ราคาสุทธิ</strong></span><strong>&nbsp;</strong></p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>ราคาพิเศษ ท่านละ</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</div>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>1,500</strong></span></p>
</div>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>105</strong></span></p>
</div>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>45</strong></span></p>
</div>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>1,560</strong></span></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration-line: underline;">รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ&nbsp; เพิ่มเติมได้ที่นี่&nbsp; คลิ๊ก&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration-line: underline;">http://www.hrdzenter.com/</span></strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration-line: underline;"><br /></span></strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>สำรองที่นั่ง&nbsp; ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong><br /></strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;">คุณธนนันท์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;090 645 0992 , 089 606 0444, Line :&nbsp; hrdzenter</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><a href="http://www.hrdzenter.com/">www.hrdzenter.com</a>&nbsp;,E-mail : hrdzenter@gmail.com</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><a href="http://www.facebook.com/hrdzenter">www.facebook.com/hrdzenter</a>,&nbsp; IG : hrd_zenter<strong>&nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong><br /></strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>วิธีการชำระเงิน&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<strong>เช็คสั่งจ่ายในนาม &nbsp;&nbsp;บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>โอนเงินเข้าบัญชีนาม&nbsp; บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>&gt;&gt; ธนาคารไทยพาณิชย์&nbsp; สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์&nbsp; เลขที่&nbsp; 206-237-1740</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ &nbsp;:&nbsp;</strong><a href="mailto:hrdzenter@gmail.com"><strong>hrdzenter@gmail.com</strong></a><strong>,&nbsp;</strong><strong>Line : hrdzenter</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p class="Default"><span style="font-size: 12px;"><strong>(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด</strong>)</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p class="Default">&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p class="Default">&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">การแจ้งยกเลิก</span></strong>:&nbsp;<span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">1.&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;10&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">วัน&nbsp; โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></strong></span></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">2.&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">1-7&nbsp;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">วัน</span></strong>&nbsp;<strong>บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ</strong><strong>&nbsp;30&nbsp;</strong><strong>ของค่าสมัคร</strong>&nbsp;</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="color: #0000ff; font-size: 12px;">3.<strong>และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว&nbsp;&nbsp; บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ&nbsp; ทั้งสิ้น&nbsp;&nbsp; หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา&nbsp; ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน&nbsp;</strong><strong>&nbsp;30</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>%</strong><strong>&nbsp; ทันที&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;</span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><span style="font-size: 12px;"><strong>ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p>
</div>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<div><strong><em><br /></em></strong></div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">คลฺีก Download ใบสมัคร</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://file.siam2web.com/hrdzenter/form_register_public_training_2020.pdf"><img src="http://file.siam2web.com/hrdzenter/form_register_public_training_2019_(pdf.io).jpg" alt="" width="550" height="778" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
 

อบรม Public Training พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

 

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน

 

** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **

                

     

วันที่  19 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00-16.00 น.  (อบรม  6 ชั่วโมง)

@โรงแรมจัสมินซิตี้  สุขุมวิท 23  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง**

 


วิทยากร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า


  สมัคร 2 ท่าน ราคาพิเศษท่านละ  3,500 บาท/ท่าน   


หลักการและเหตุผล
                ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา  ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน และแนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่างๆ ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร และประเด็นที่สำคัญคือ ปัจจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการงเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.       เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน คือ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
2.       เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในรายงานทางการเงิน
3.       เพื่อเข้าใจกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน
4.       เพื่อเกิดความเข้าใจความเสี่ยงจากการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
5.       เพื่อมีพื้นฐานการตัดสินใจการลงทุนในโครงการ
6.       เพื่อมีพื้นฐานในการบริหารสภาพคล่องในส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน
7.       เพื่อมีพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

 
หัวข้อการฝึกอบรม
1.       ทำไมต้องจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน
Work shop &Coaching ให้เห็นถึงประโยชน์ของการตัวเลขทางการเงิน ทั้งในส่วนของงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
2.        อธิบายพื้นฐาน
-         รายการที่สำคัญใน งบฐานะการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์  หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
-         รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุน
-         รายการในงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
Work shop & Coaching  ตัวอย่าง พร้อมทั้งตั้งคำถามให้เกิดการเรียนรู้
3.       การอ่านและการนำไปใช้ ในส่วนของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
-         กลุ่มสภาพคล่ออง
-         กลุ่มการบริหารสินทรัพย์
-         กลุ่มการบริหารหนี้สิน
-         กลุ่มความสามารถในการทำกำไร
4.       ความสำคัญของการบริหารสภาพคล่อง
Work shop & Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน ให้เกิดมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องในการดำเนินงาน
5.       การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Work shop & Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในการวิเคราะห์พฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร อันนำไปสู่ผลลัพธ์เรื่องจุดคุ้มทุน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจด้านการขายและการผลิต
 
ระยะเวลาการอบรม   1 วัน

 

สำหรับการอบรมความรู้หลักการพื้นฐานที่สำคัญเท่านั้นที่สามารถนำไปอ่านและวิเคราะห์ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตรสถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคร 2 ท่าน ๆ ละ 3,500 245 105 3,640
สมัคร 3 ท่าน ๆ ล 3,300 231 99 3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 

 

 

อบรม Online  ผ่าน Zoom   พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

 

หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ... นายจ้างและฝ่าย HR  ควรรับมืออย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด

 

** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **

                

     

วันที่  19 มกราคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น.

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า


 

เฉพาะเดือนมกราคม 64  ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  1,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 2,900 บาท) 

 

 

 

        

หัวข้อการสัมมนา 

                        

1.      การดำรงตนของ ผู้บริหาร - HR. ที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 2.      การรักษาความลับขององค์กร - การใช้อำนาจตามหน้าที่ - การถ่ายทอดคำสั่ง ผู้บริหาร - HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

3.      ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ-ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร- HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
4.      การเขียนสัญญาเพื่อจ้างพนักงานทดลองงาน และการเขียนสัญญาจ้างเพื่อจ้างพนักงานที่ผ่านทดลองงาน แต่ละสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างระยะเวลาการจ้างแตกต่างกันอย่างไร..?
5.      การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวเมื่อใด..? หรือนายจ้างขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..? เพราะอะไร..?
6.      ทำสัญญาจ้างพนักงาน 11 เดือน เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วให้ออก แล้วทำสัญญาจ้างอีก 11 เดือน เมื่อเลิกจ้างตามสัญญากฎหมายคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร..? นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?
7.      7 ประการที่ลูกจ้างได้รับ สิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 มีอะไรบ้าง
8.      พบปัญหาพนักงาน - เข้า - ออกงาน บ่อยๆ ผู้บริหาร- HR.จะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อนระหว่างองค์กร กับพนักงาน อย่างไร..?
9.      ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ทำผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..?  มีจุดอ่อนตรงไหน

 10.   การแก้ปัญหาเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
11.   การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน นายจ้างต้องกำหนดเงื่อนไข ในการจ่ายอย่างไร..?  (เพราะเงินโบนัสที่ลูกจ้างได้รับคือ เงินที่ลูกจ้างได้รับโดยเหงื่อไม่ออก)
12.   การแก้ไข - เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
13.   กรณีมีพนักงาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้บริหาร - HR.ต้องเตรียมข้อมูล -นโยบายของนายจ้างเพื่อนำเสนอในการไกล่เกลี่ย ให้ปัญหาหมดไปได้อย่างไร..?
14.   นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?        (ให้ออกโดยไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
15.   พนักงานเกษียรงานแล้ว นายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก - ต้องทำสัญญาจ้าง - กำหนดเงื่อนไขการจ้าง - กำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ ต่อลูกจ้างอย่างไร..?
16.   วันหยุดตามประเพณีได้กำหนดและประกาศไปแล้ว นายจ้าง - ลูกจ้าง ต้องการเปลี่ยนไปหยุดในวันอื่น (สลับวันหยุด) ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
17.   นายจ้างได้กำหนดให้วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคล และมีนโยบายให้เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำอย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร...?
18.   กรณีลูกจ้างนำรถยนต์ ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงาน ให้กับนายจ้าง จะได้รับ ค่าเสื่อมรถยนต์ จากนายจ้างอย่างไร..?
19.   จัดรถนำเที่ยวให้กับพนักงาน เพื่อไปพักผ่อนประจำปี - ค่ารถ – ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม - ค่าที่พักนายจ้างออกให้ทั้งหมด กรณีมีพนักงานชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัย ได้หรือไม่  (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
20.   หลังเลิกงานนายจ้างจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านอาหารให้กับพนักงาน มีพนักงานเมาจำหน้ากันไม่ได้ชกต่อยกันในงานเลี้ยง นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัยได้หรือไม่..? (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
21.   จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ทำงานในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ จ่ายวันละเท่าไร..? ต้องนำไปหักภาษีด้วยหรือไม่ - เพราะอะไร..?
22.   พนักงานมาทำงาน สายบ่อยๆ จะจัดการกับปัญหานี้ ให้หมดไปได้อย่างไร..?
23.   ประเภทลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ หัวหน้างาน ยังไม่อนุมัติการลาก็หยุดงานไป -โทรลางาน -ไลน์ลางาน - ฝากเพื่อนลางาน - ลาย้อนหลังจนเป็นอาจิณ - ผู้บริหาร - HR. จะออกกฎเหล็กอะไรได้บ้าง
24.   ภายในปีชอบลาป่วยเพื่อเอายอด  -ป่วยวันเดียว - ป่วยทุกอาทิตย์ - ป่วยไม่จริง ผู้บริหาร - HR.  จะมีวิธีป้องกันอย่างไร..? จะตรวจสอบการลาป่วยเท็จเพื่อลงโทษวิธีใด..?
25.   หัวหน้างานอนุมัติการลาไม่ถูกระเบียบบ่อยๆผู้บริหาร- HR.จะตรวจสอบ และลงโทษหัวหน้างานอย่างไร..? (โดยพฤติกรรมชอบเอาความถูกใจไว้เหนือความถูกต้อง)
26.   กรณีมีพนักงานเข้าร้องทุกข์ต่อ HR.ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานประจำปี จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง
27.   พนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชอบทำผดวินัยบ่อยๆ ก่อนจะมีคำสั่งย้ายหน่วยงานไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ ต้องเตรียมข้อมูล - ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้าง..?
28.   ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับ - ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดมีตำแหน่งอะไรบ้าง..? กรณีที่ตำแหน่งงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ทำงานเกินวันละ 1-2 ชั่วโมง HR.ต้องทำอย่างไร..?
29.   รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - บอกเลิกจ้างด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - ด้วยทางโทรศัพท์ - ด้วยทางไลน์ - ด้วยทางอีเมลย์ กรณีดังกล่าวนายจ้างได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างสิ่งใดมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแรงงาน เพราะอะไร..?
30.   ทำงานได้รับความเสียหายนายจ้างไม่เลิกจ้างต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง  ผู้บริหาร - HR.จะใช้เทคนิคอย่างไร..? เพื่อให้ลูกจ้างได้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
31.   กรณีมีพนักงานร่วมกันชุมนุมกดดันนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าสวัสดิการตามต้องการ ผู้บริหาร - HR.หัวหน้างาน - จะเผด็จศึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้อย่างไร..?
32.   ลูกจ้างลาออกจากงานต่อหัวหน้างานจะมีผลเมื่อใด..? หรือเมื่อใบลาออกไปถึงผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติการลาออก - วันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก กฎหมายให้สิทธิต่อนายจ้าง - หรือต่อลูกจ้างอย่างไร..?
33.   ลูกจ้างลาออก - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลากิจได้รับค่าจ้าง เมื่อสิ้นปีไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณียังไม่ลาออกจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
34.   ในระหว่างเป็นลูกจ้างแอบไปทำงาน หรือ ชอบแอบเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง...?
35.   ทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างยึดเงินประกันการทำงาน - ยึดเงินค่าจ้าง - เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นายจ้างทำได้หรือไม่..? เพราะไร..?
36.   ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย ออกจากงานก่อนครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง..? เพราะอะไร..?
37.   องค์ประกอบที่นายจ้างพิจารณาความผิด เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..? เพราะจะมีผลต่อการออกใบเตือน - สั่งพักงาน - เลิกจ้างเพื่อให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง
38.   การออกใบเตือนเขียนข้อความให้ครอบคลุมความผิด -ให้มีผลตามกฎหมาย -ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือนต้องมีข้อความอย่างไร..? กรณีไม่เซ็นรับใบเตือน ผู้บริหาร- HR. จะจัดการอย่างไร..?
39.   การออกหนังสือเลิกจ้าง - เขียนให้ดี -ให้มีผลต่อการนำเสนอ และ ขยายความ ต่อศาลได้ ต้องมีข้อความอย่างไร..? ต้องอ้างอิงอะไรบ้าง..?
40.   เมื่อออกจากงาน - ลาออก - ละทิ้งหน้าที่ - สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง -ไม่ผ่านทดลองงาน - เกษียรงานตามโครงการ - ถูกไล่ออก - ปลดออก -ให้ออก กรณีดังกล่าว ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคมอย่างไร..?

 

 • ถาม - ตอบ - แนะนำ
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
        

  ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
     • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย)
     • เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ

     • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน
     • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
     • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
     • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี 2562

   

   

   

   

  ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

  รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   

  รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


  สถานภาพ 

  ค่าลงทะเบียน 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

  ราคาสุทธิ 

  ราคาพิเศษ ท่านละ 

  1,500

  105

  45

  1,560

   

  รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


  สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


  วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

  โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

  >> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

  (กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

  (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

   

   

  การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

  3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

   

  ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


   
   
  คลฺีก Download ใบสมัคร
   
   
   
  Online:  4
  Visits:  2,741,650
  Today:  2,091
  PageView/Month:  12,296