สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 

หลักสูตร Public Training 2022  

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 

   
 เดือน สิงหาคม 2565 
 
8  สิงหาคม  65

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D 

(Analytical & Problem Solving by 8D)

8  สิงหาคม  65 Online by Zoom : ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า  เพื่อสร้างโอกาสขาย 2022   (09.00-12.00 น.)   ** หลักสูตรใหม่**
8  สิงหาคม  65 เคล็ดลับ .....เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่
9  สิงหาคม  65 การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต
9  สิงหาคม  65 Online by Zoom :เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ  (13.00-16.00 น.)   ** หลักสูตรใหม่**
9  สิงหาคม  65 การใช้งาน Excel ด้วย ฟังก์ชั่นแบบ Powerful Functions
10  สิงหาคม  65 บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย
10  สิงหาคม  65

ยืนยันการอบรม >>  Online by Zoom การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Production Planning & Control)

11  สิงหาคม  65 Online by Zoom :การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ   (09.00-12.00 น.)   ** หลักสูตรใหม่**
11  สิงหาคม  65 Online by Zoom : พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ  (09.00-12.00 น.)
13  สิงหาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer >>  09.00-12.00 น.
15  สิงหาคม  65 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA 
16  สิงหาคม  65

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

(Analytical Skill for Logical  Thinking)  

17  สิงหาคม  65

**ยืนยันจัดอบรม  ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร 

(Training for the Trainer Skills) 

17  สิงหาคม  65 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
17  สิงหาคม  65 เคล็ด (ไม่ลับ) ในการบริหารจัดซื้อ เพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัท
17  สิงหาคม  65 เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ>>  09.00-12.00 น.
17  สิงหาคม  65 เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption >>  13.00-16.00 น.
17  สิงหาคม  65 ** ยืนยันอบรม  By Zoom การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
18  สิงหาคม  65 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
18  สิงหาคม  65 Online by Zoom เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  09.00-12.00 น.
18  สิงหาคม  65 Online by Zoom เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ >>  13.00-16.00 น.
19  สิงหาคม  65

***ยืนยันอบรม  การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ 

(Modern Warehousing/Stock Management & Control)

19  สิงหาคม  65 กลยุทธ์ เทคนิค และศิลปะการสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
19  สิงหาคม  65 การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal 
22  สิงหาคม  65 ***ยืนยันอบรม  (PDPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565 นี้แล้ว  นายจ้าง ผู้บริหารและ HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?  (08.00-12.00 -17.00 น.)
22  สิงหาคม  65 ***ยืนยันอบรม Online by Zoom  (PDPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565 นี้แล้ว  นายจ้าง ผู้บริหารและ HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?  (13.00-17.00 น)
22  สิงหาคม  65 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
22  สิงหาคม  65 Online by Zoom :เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2022  (09.00-16.00 น.)  หลักสูตรใหม่**
23  สิงหาคม  65

ยืนยันการอบรม  Online by Zoom  **การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต 

(Material Requirements Planning) MRP  

23  สิงหาคม  65 การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO
23  สิงหาคม  65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (Phone Skill Negotiations of Debt Collection)
24  สิงหาคม  65 *** ยืนยันการอบรม Online by Zoom : 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ (08.00-12.00 น.)
24  สิงหาคม  65 ***ยืนยันอบรม Online by Zoom  กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้   (13.00-17.00 น.)
25  สิงหาคม  65 เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา
25  สิงหาคม  65 **  ยืนยันการจัดอบรม >>  นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  (The Ultimate HR)
26  สิงหาคม  65 การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
25-26   สิงหาคม  65 VDA 6.3  การตีความหมาย และการนำไปใช้เพื่อรองรับการ audit จากลูกค้า จ.ชลบุรี (อบรม 2 วัน)
26  สิงหาคม  65

ผู้จัดการมืออาชีพปั้นได้ในยุค New Normal

(TOP MANAGER in New Normal) ** หลักสูตรขายดี**

26  สิงหาคม  65

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต 

Communication and Crisis Management )

26  สิงหาคม  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
27  สิงหาคม  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
29  สิงหาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคขาย Online อย่างไรปัง (ยอดนิยม)  (09.00-12.00 น.) ** หลักสูตรใหม่**
29  สิงหาคม  65 9 อุปนิสัยและมารยาทสร้างสรรค์ เพื่องานบริการที่เป็นเลิศสำหรับพนักงานขับรถ
30  สิงหาคม  65 ** ยืนยันการอบรม online by Zoom  :  Quality Control Circle : QCC
31  สิงหาคม  65 Online by Zoom :  Service mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น   (09.00-16.00 น.)   ** หลักสูตรใหม่**
31  สิงหาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING   (09.00-16.00 น.)   ** หลักสูตรใหม่**
31  สิงหาคม  65 ยืนยันอบรม  หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN  Company Secretary to 4 Generation Boss
   
 เดือน กันยายน 2565  
2  กันยายน  65  การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง  (Professional Beyond Tactfully Negotiation )
3  กันยายน  65 เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H >>  13.00-16.00 น.
5  กันยายน  65 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่หัวหน้างานควรรู้
5  กันยายน  65 การบริหารเอกสารอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร
6  กันยายน  65 “การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า”   (Value Stream Mapping Analysis)  
6  กันยายน  65 เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling >>  09.00-12.00 น.
6  กันยายน  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ >>  13.00-16.00 น.
7  กันยายน  65 “กลยุทธ์การขายสไตล์  Sales Engineer”  (Strategies for Becoming an Effective Sales Engineer)
8  กันยายน  65 ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหา  (Leadership & Problem Solving)
8  กันยายน  65 เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ>>  13.00-16.00 น.
9  กันยายน  65 ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ  (The Super Manager)
12  กันยายน  65 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
12  กันยายน  65 เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
14  กันยายน  65 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
14  กันยายน  65 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
15  กันยายน  65 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)
16  กันยายน  65 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning)
16  กันยายน  65 เคล็ดลับ .....เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่
17  กันยายน  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer >>  09.00-12.00 น.
17  กันยายน  65 เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption >>  13.00-16.00 น.
19  กันยายน  65 การพัฒนาคนและองค์กร การวางแผนงาน ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
20  กันยายน  65  “ บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย”
21  กันยายน  65 เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น  ( Root Cause Analysis Skill in action)
22  กันยายน  65 การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน  (Lean Production Planning)
22  กันยายน  65 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
23  กันยายน  65 Excel Advance
24  กันยายน  65 เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ >>  13.00-16.00 น.
26  กันยายน  65 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
27  กันยายน  65 การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง
28  กันยายน  65 ศักยภาพบริหารงานธุรการครบวงจร
29  กันยายน  65 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
29  กันยายน  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
30  กันยายน  65 เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
30  กันยายน  65  เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  09.00-12.00 น.
   
เดือน ตุลาคม 2565    
1 ตุลาคม  65   เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H  >>  09.00-12.00 น.
1 ตุลาคม  65  เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling  >>  13.00-16.00 น.
4 ตุลาคม  65 การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์  (Project Management Strategy)
4 ตุลาคม  65 การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
5 ตุลาคม  65 “การเขียนโมเดลธุรกิจการตลาดด้วยหลักการ Business Model Canvas” 
5 ตุลาคม  65 เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
6 ตุลาคม  65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)
7 ตุลาคม  65 ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ   (Efficiency Communication Skills & Excellent Negotiation)
8 ตุลาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ >>  09.00-12.00 น.
8 ตุลาคม  65 เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ >>  13.00-16.00 น.
10 ตุลาคม  65 การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
11 ตุลาคม  65 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 
11 ตุลาคม  65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
12 ตุลาคม  65 เทคนิคการก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
14 ตุลาคม  65 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา 
15 ตุลาคม  65 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
17 ตุลาคม  65 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  ( Analytical Skill for Logical  Thinking)      
18 ตุลาคม  65 พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม
18 ตุลาคม  65 Finance for Non Finance
 19 ตุลาคม  65  ผู้จัดการมืออาชีพ  (The Professional Manager)
20 ตุลาคม  65 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
20 ตุลาคม  65 การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต  (OEE increasing & Reduce Loss time in Production) 
22 ตุลาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  >>  09.00-12.00 น.
22 ตุลาคม  65 เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption >>  13.00-16.00 น.
24 ตุลาคม  65 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
25 ตุลาคม  65 การบริหารงานของ  HR มือใหม่  พร้อมตัวอย่างคำพิพากษา ศาลฎีกา ตัดสินคดีที่ไม่ควรพลาด
25 ตุลาคม  65  เคล็ดลับ .....เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่
26 ตุลาคม  65 นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
27 ตุลาคม  65 การวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ   (Action Plan for Success)
27 ตุลาคม  65 “กลยุทธ์การขายสไตล์  Sales Engineer”  (Strategies for Becoming an Effective Sales Engineer)
27 ตุลาคม  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
28 ตุลาคม  65 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
29 ตุลาคม  65 เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  >>  09.00-12.00 น.
29 ตุลาคม  65 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  13.00-16.00 น.
31 ตุลาคม  65 Online by Zoom : OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร
   
 เดือน พฤศจิกายน 2565     
 2 พฤศจิกายน  65  การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน   (Coaching for High Leader Performance in action)
 3 พฤศจิกายน  65 บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย
5 พฤศจิกายน  65  เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H >>  09.00-12.00 น.
5 พฤศจิกายน  65 เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling  >>  13.00-16.00 น.
7 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7 พฤศจิกายน  65 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพิ่อการลดต้นทุนและปรับปรุงงาน
8 พฤศจิกายน  65 การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)
8 พฤศจิกายน  65 กลยุทธ์ เทคนิค และศิลปะการสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
8 พฤศจิกายน  65 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
8 พฤศจิกายน  65 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
9 พฤศจิกายน  65 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
10 พฤศจิกายน  65 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)
11 พฤศจิกายน  65 เคล็ด (ไม่ลับ) การจัดซื้อเพื่อเพิ่มผลกำไร
12 พฤศจิกายน  65  เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ >>  09.00-12.00 น.
12 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ  >>  13.00-16.00 น.
14 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
15 พฤศจิกายน  65 การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
15 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
16 พฤศจิกายน  65 การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน  (Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace)
17 พฤศจิกายน  65 การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
18 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต” (Production Planning and Control)
18 พฤศจิกายน  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer >>  09.00-12.00 น.
18 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption  >>  13.00-16.00 น.
21 พฤศจิกายน  65 ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม   (Thinking Skill for Innovation)  
22 พฤศจิกายน  65 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
23 พฤศจิกายน  65 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
24 พฤศจิกายน  65 PDCA การวางแผนงาน วัดผล ภาวะผู้นำ  
24 พฤศจิกายน  65 ศักยภาพบริหารงานธุรการครบวงจร
25 พฤศจิกายน  65 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร Improving the Organization and Reducing Cost with QCC and Kaizen)
28 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
28 พฤศจิกายน  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
29 พฤศจิกายน  65 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  (Supervisory Skills)
30 พฤศจิกายน  65  เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ >>  09.00-12.00 น.
30 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  13.00-16.00 น.
   
 เดือน ธันวาคม 2565  
1 ธันวาคม  65 Gemba Kaizen & A3 Report
2 ธันวาคม  65 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  (Communication and Crisis Management )
2 ธันวาคม  65 การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  (Total Productive Maintenance: TPM)
2 ธันวาคม  65 เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
2 ธันวาคม  65 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
3 ธันวาคม  65 เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H>  09.00-12.00 น.
3 ธันวาคม  65 เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling >>  13.00-16.00 น.
7 ธันวาคม  65 เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ  (Techniques for elevating 5 s for a professional evaluation) 
 7 ธันวาคม  65  การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
 8 ธันวาคม  65 พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม
13 ธันวาคม  65 เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
14 ธันวาคม  65 การบริหารเอกสารอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร
14 ธันวาคม  65 เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น  ( Root Cause Analysis Skill in action)
15 ธันวาคม  65 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน”  (Production Cost Reduction in QC 7 Tools and Process Improvement)
15 ธันวาคม  65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
16 ธันวาคม  65 การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
16 ธันวาคม  65 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
16 ธันวาคม  65 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
17 ธันวาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ  >>  09.00-12.00 น.
17 ธันวาคม  65  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer >>  13.00-16.00 น.
19 ธันวาคม  65 กลยุทธ์การขายสไตล์  Sales Engineer”  (Strategies for Becoming an Effective Sales Engineer)
19 ธันวาคม  65 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
20 ธันวาคม  65 การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP  (Enterprise Resource Planning Management)
20 ธันวาคม  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
21 ธันวาคม  65 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา 
21 ธันวาคม  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
21 ธันวาคม  65 การวางแผนและจัดทำงบประมาณ
21 ธันวาคม  65 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  (Project Feasibility Analysis)
22 ธันวาคม  65 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA  (Effectiveness Management by PDCA)
23 ธันวาคม  65 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
23 ธันวาคม  65  เคล็ดลับ .....เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่
24 ธันวาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ  >>  09.00-12.00 น.
24 ธันวาคม  65 เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ >>  13.00-16.00 น.
25 ธันวาคม  65 เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  >>  09.00-12.00 น.
25 ธันวาคม  65 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  13.00-16.00 น.
27 ธันวาคม  65 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  
   
   
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  2
Visits:  3,809,529
Today:  295
PageView/Month:  16,159