สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

ประเภทสินค้า : ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015
ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015  (ปี 2018)
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
15 June 2018 Course หลักสูตร การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร หลักสูตร การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 June 2018 Coursse เจาะลึก ประเด็นภาษีด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร เจาะลึก ประเด็นภาษีด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2018 Course ศิลปะการบริหารการประชุมครบวงจร
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร ศิลปะการบริหารการประชุมครบวงจร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 June 2018 Course Communication Techniques on Service
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการ (Communication Techniques on Service) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 June 2018 Course Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques 
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 June 2018 Course Training Roadmap 7 Competency
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร Training Roadmap 7 Competency
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 June 2018 Course กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรู้
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรู้
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 June 2018 Course เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 June 2018 Course Employment Termination
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (Employment Termination) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 June 2018 Course Analytical Skill for Logical Thinking
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร Analytical Skill for Logical Thinking
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2018 Course Communication for Sustainable Relationships
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2018 Course การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2018 Course การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2018 Course การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 Q
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 Q
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 June 2018 Coursse First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 June 2018 Course การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 June 2018 Course 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย 
ราคา 4,600.00 บาท   หลักสูตร 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7-8 June 2018 Course ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
ราคา 5,800.00 บาท   หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 5,800 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7-8 June 2018 Course เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) 
ราคา 5,800.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 5,800 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 June 2018 Course กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  12
Visits:  1,074,201
Today:  495
PageView/Month:  23,255