สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
5 May 2018 Couuse First Aid-Basic Life Support 205
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 May 2018 Course HR Reporting for Managerial
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting for Managerial)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 May 2018 Course How to Investigation Techniques
ราคา 390.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
03 May 2018 Course เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
02 May 2018 Course Super Admin
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสุตร บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
2 May 2018 Course Effective Presentation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Effective Presentation Skill
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 April 2018 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 April 2018 Excel Advaned for Pivot Table and Database Techniques
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advaned for Pivot Table and Databaes Tehniques
พิเศษ สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 April 2018 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนตำ่
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนตำ่
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 April 2018 Course Modern Warehousing/Stock Management and control
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดการสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 April 2018 Course Production Planning & Control
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Planning & Control)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 April 2018 เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิกการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผล (Effetive lntervrewing by Resume and Job)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2018 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยบริหาร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยบริหาร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2018 Professional Negotiation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2018 HR for non HR
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร HR for non HR
26 April 2018 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวิเราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
26 April 2018 Trainsportation 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง (Trainsportation4.0)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 April 2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที ในราคาพิเศษลดเหลือท่านละ 3,200 บาท เฉพาะเดือนเมษายน 61 นี้
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 April 2018 Excel for HR & Admin
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Excelfor & Admin
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 April 2018  Service Beyond Expectation
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร บริการเหนือความคาดหมาย Service Beyond Expetation
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  2
Visits:  1,046,440
Today:  111
PageView/Month:  30,888