สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
23 February 2018 Course ISO 9001:2015
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 February 2018 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 February 2018 Course เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 February 2018 Course Effective CommunicationSkill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 February 2018 Course On-the-Job Training OJT
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training OJT
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 February 2018 Course Excel for HR and Admin
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Excel for HR & Admin
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 Februayr 2018 Course Incoterm@2010
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Incotrem@2010 และการจัดทำเอกสารการค้าประเทศ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 February 2018 Course Sales
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 February 2018 Course Excel Advanced for Special Functions
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสุตร Excel Advanced for Special Functions
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
17 February 2018 Course เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ
พิเศษ ทุกที่ท่านเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 February 2018 Course การสร้างอัธยาศัยไมตรี ทางโทรศัพท์
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสุตร การสร้างอัธยาศัยไมตรี ทางโทรศัพท์
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15-16 February 2018 Course Training Roadmap
ราคา 7,800.00 บาท   หลักสูตร การจัดทำ Training Roadmap สำหรับ HRD
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 6,500 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 February 2018 Course Office Kaiizen
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ไคเซ็นสำหรับสำนักงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 February 2018 Course การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝึกอาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝึกอาชีพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 February 2018 Course Ho-Ren-So
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก Ho-Ren-So
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 February 2018 Course การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 February 2018 Course Competency Basec Interview
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Competency Based Interview
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 3,200 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 February 2018 Course Problem Solving & Decisionmaking Skill in Action
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 3,200 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
10 February 2018 Course ทักษะสำคัญในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ทักษะสำคัญในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 3,200 บาท
9 February 2018 Course Personality & Sales Presentation
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ3,200 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  9
Visits:  1,014,369
Today:  150
PageView/Month:  23,634