สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

ประเภทสินค้า : ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015
ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015 (ปี 2018)
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
15 March 2017 Course ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
Hip Bangkok Hotel
14 March 2017 Course Service Beyond Excellence บริหารเหนือความเลิศ
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
Hip Bangkok Hotel
11 March 2017 Course First Aid - Basic Life Support 2015
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่
Hip Bangkok Hotel
7 March 2017 Course ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
Hip Bangkok Hotel
1-2 March 2017 Course HR มือใหม่ปั้นได้ (หลักสูตร 2 วัน)
ราคา 8,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Hip Bangkok Hotel
1 March 2017 Course การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Hip Bangkok Hotel
28 February 2017 Course การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skills)
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Hip Bangkok Hotel
27 February 2017 Course สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Hip Bangkok Hotel
24 February 2017 Course First Aid - Basic Life Support 2015
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่ และพยาบาลวิชาชีพ
Hip Bangkok Hotel
23-24 February 2017 Course นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ (Professional Training Officer)
ราคา 5,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Hip Bangkok Hotel
23-24 February 2017 Course การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management)
ราคา 8,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
็Hip Bangkok Hotel
23 February 2017 Course เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Negotiation)
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
@ Hip Bangkok Hotel
22 February 2017 Course การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
@ Hip Bangkok Hotel
22 February 2017 Course Leadership & Motivation Technique for Supervisor Level
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
21 Februayy 2017 Course Positive Plus+ บวกความคิด พิชิตความสำเร็จ
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
@ Hip Bangkok Hotel
20-21 February 2017 Course ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer
ราคา 18,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
@ Hip Bangkok Hotel
20 February 2017 Course Excel Advanced for Special Forms
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
@ Hip Bangkok Hotel
17 February 2017 Course เทคนคการทวงหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
ราคา 4,200.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์เดชา กิตติวิทยานันท์
@ Hip Bangkok Hotel
16 February 2017 Course การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำอย่างมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
The Emerald Hotel
14 February 2017 Course การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management Effectively
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
@ Hip Bangkok Hotel
 
Online:  1
Visits:  1,074,165
Today:  459
PageView/Month:  23,219