สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
18 September 2017 Course เทคนิคการจัดทำ Job Dexceiption
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
Hip Bangkok Hotel
18 September 2017 Course Excel Advanced for Special Functions
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
Hip Bangkok Hotel
15 September 2017 Course
ราคา 3,800.00 บาท  
15 September 2017 Course Effective Communication for Problem Solving & Decision Making
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
14 September 2017 Course จุดประกายความคิดใหม๋ เสริมอาวุธการสรรหาคน
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พงศษ บุญชัยวัฒนโชติ
@Arize Hotel Sukhumvit 26
13 September 2017  Course กลยุทธ์การติดตามทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้อย่างได้ผล
ราคา 4,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
@โรงแรมเซนต์เจมส์
12 September 2017 Course การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
8 September 2017 Course Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์วัชะ ปิยะพงษ์
@โรงแรมเซนต์เจมส์
6-7 September 2017 Course Smart English Communication Skills Towards AEC
ราคา 7,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
@Myhotel CYMK
31 August 2017 Course Provide Better Service to Customers
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล
@Gold Orchid Bangkok Hotel
31 August 2017 Course การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัุชัย
@Palazzo Hotel
29 August 2017 Course กลยุทธ์การเจรจาติดตามทาวงหนี้อย่างได้ผล เลื่อนเป็นวันที่ 13 กันยาย 60
ราคา 4,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉนทสมบัติ
@โรงแรมเซนต์เจมส์
28 August 2017 Course Excel Advanced for Special Fungtions
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
@Hip Bangkok Hotel
28 August 2017 Course การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
ราคา 4,600.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
@Park Plaza Hotel
28 August 2017 Course Effective E-mail Writing
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
25 August 2017 Course กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์วัชะ ปิยะพงษ์
@โรงแรมเซนต์เจมส์
25 Augustt 2017 Course เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
@โรงแรมเซนต์เจมส์
25 August 2017 Course Marketing for Sales Person
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัมนา
@Arize Hotel Sukhumvit 26
25 August 2017 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 388.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
บุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.ศิริราช อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่
@Arize Hotel Sukhumvit 26
24 August 2017 Course รับมืออย่างไร เมื่อลูกค้าร้องเรียนแลไม่พอใจ
ราคา 387.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
@Gold Orchid Bangkok
 
Online:  24
Visits:  931,773
Today:  195
PageView/Month:  14,689