สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

ประเภทสินค้า : ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015
ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015  (ปี 2018)
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
25 May 2018 Course ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประขุมอย่างครบวงจร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประขุมอย่างครบวงจร
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2018 Course Time Management for Effective Work
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Time Management for Effective Work
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2018 Course Financial Statement
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2018 Course กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าว  อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2018 Course  Tip for Writing English Email
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Tip for Writing English Email
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2018 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 May 2018  Course กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21-22 May 2018 Course Intermediate Excel for Database and Special Functions เลื่อนจัด 30-31 May 2018
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 May 2018 Course Analytical Skill for Logical Thinking
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 May 2018 Course Ms-Excel for Inventory Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง (Ms-Excel for Inventory Management)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 May 2018 Course Continues Cost Reduction by Kaizen
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Continues Cost Reduction by Kaizen)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
17 May 208 Course การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด  และการปรับปรุงงาน
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16-18 May 208 Course English Business Contract Management and Techniques
ราคา 19,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ English Business Contract Management and Techniques
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 16,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 May 2018 Course Communication for Sustainable Relationships
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 May 2018 Course เทคนิคการประชุมและจดสรุปรายงานการประชุมด้วยภาษาอังกฤษ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการประชุมและจดสรุปรายงานการประชุมด้วยภาษาอังกฤษ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 may 2018 Horenso
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Horenso เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 May 2018  Course Smart Communication and Coordination with DISC
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Smart Communication & Coordination with DISC
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2018 Course สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 May  2018  Course  First Aid - Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11-12 May 2018 Course  The Professional Trainer
ราคา 7,500.00 บาท   หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ The Professional Trainer
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 5,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 
Online:  5
Visits:  1,074,192
Today:  486
PageView/Month:  23,246