สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้าทั้งหมด
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 2,500.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Road map และการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร วันที่ 25 ธันวาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table & Database Techniques วันที่ 25 ธันวาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร The Professional Trainer วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560
ราคา 7,500.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร Finance for non Finance วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ราคา 3,300.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาด - การขาย 4.0 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication & Crisis Management)
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ราคา 4,500.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success) วันที่ 20 ธันวาคม 60
ราคา 4,600.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions New !!! วันที่ 19 ธันวาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตรร เลขานุการในฐานะผู้ชวยผู้บริหาร วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ราคา 3,800.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992
Line hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.con
หลักสูตร Train the Trainer วันที่ 14-15 ธันวารม 2560
ราคา 8,000.00 บาท   วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร กลยุทธ์ CRM เพื่อช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญ
ราคา 3,900.00 บาท   วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร การจัดทำแผนการฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ราคา 3,800.00 บาท   วิทยากร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Analytical Solving)
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร Power of Negotiation วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   บุุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร การเขียนรายงาน (ไทย) เชิงธุรกิจ
ราคา 3,700.00 บาท   วิทยกร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง วันที่ 30 พฤศจิกาย 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26

 

 

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 
Online:  21
Visits:  931,766
Today:  188
PageView/Month:  14,671