สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้าทั้งหมด
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka-Yoka วันที่ 13 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
การจัดทำ Functional Competency และการออกแบบ
First Aid-Basic Life Support (2015)
ราคา 3,900.00 บาท   12 October 2017
Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
Training Roadmap for HRD Workshop
ราคา 3,900.00 บาท   11 October 2017
Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
ราคา 3,700.00 บาท   9 October 2017
Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
ราคา 7,000.00 บาท   7-8 October 2017
Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
Professional Sales & Proactive Sales Skills
ราคา 3,900.00 บาท   5 October 2017
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
26 September 2017 Course Problem Solving & Decision Making NEW +++
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พลกฤต
@Arize Hotel Sukhumvit 26
26 September 2017 Course การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
26 September 2017 Lean Management New
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารยพิสิทธิ์ ชูยงค์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
25 September 2017 Course Finance for Non-Finance Managers
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
@Arize Hotel Sukhumvit 26
22 September 2017 Course การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
@Arize Hotel Sukhumvit 26
22 September 2017 Course การจัดการคลังสินค้าและ Stock สมัยใหม่
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
22 September 2017 Course เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
@Arize Hotel Sukhumvit 26
21 September 2017 Course เตรียมความพร้อมหัวหน้างานมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศ
@Arize Hotel Sukhumvit 26
21 September 2017 Course ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
21 September 2017 Course ทักษะการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ New
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ
@Arize Hotel Sukhumvit 26
21 September 2017 Course เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารระบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001/ 14001 : 2015, 18001 (45001 : 2017)
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร ดร.ธงไชย แก้วสอาด
@Arize Hotel Sukhumvit 26
20 September 2017 Course QC 7 Tools for Improvement
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พิทักษ์ จัตุชัย
@Arize Hotel Sukhumvit 26
18 September 2017 Course การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR New
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
@Arize Hotel Sukhumvit 26

 

 

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 
Online:  21
Visits:  931,759
Today:  181
PageView/Month:  14,649