สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
3 July 2018 Course Big Change
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 June 2018 Course Effective Handling Customer Complaints 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Lean Supply Chains
Line : hrdzenter
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 June 2018 Course Directing, Delegation and Monitoring Skills
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skills)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 June 2018 Course Integrated of discipline management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน 
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18-19 June 2018  Course  Intermediate Excel for Database and Special Functions 
ราคา 7,800.00 บาท   หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 June 2018 Course การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 June 2018 Course หลักสูตรPositive Plus+
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร Positive Plus+ บวกความคิด พิชิตความสำเร็จ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 June 2018 Coursse เจาะลึก ประเด็นภาษีด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร เจาะลึก ประเด็นภาษีด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2018 Course ศิลปะการบริหารการประชุมครบวงจร
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร ศิลปะการบริหารการประชุมครบวงจร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 June 2018 Course Communication Techniques on Service
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการ (Communication Techniques on Service) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 June 2018 Course Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques 
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 June 2018 Course Training Roadmap 7 Competency
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร Training Roadmap 7 Competency
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 June 2018 Course กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรู้
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรู้
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 June 2018 Course เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 June 2018 Course Employment Termination
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (Employment Termination) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 June 2018 Course Analytical Skill for Logical Thinking
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร Analytical Skill for Logical Thinking
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2018 Course Communication for Sustainable Relationships
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2018 Course การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2018 Course การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2018 Course การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 Q
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 Q
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 
Online:  38
Visits:  1,140,604
Today:  964
PageView/Month:  24,966