สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
16 may 2018 Horenso
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Horenso เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 May 2018 Course Smart Communication and Coordination with DISC
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Smart Communication & Coordination with DISC
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2018 Course สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 May 2018 Course First Aid - Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11-12 May 2018 Course The Professional Trainer
ราคา 7,500.00 บาท   หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ The Professional Trainer
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 5,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 May 2018 Course Failure Mode and Effects Analysis
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis ) (FMEA 4th Edition)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2018 Course IDP to drive the company goal
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (IDP to drive the company goal)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2018 Course ISO 9001 : 2015 ISO 19011 : 2011 AUDITING
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 208 Course Get me Give you
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร รู้จักตัวเองเพือเข้าใจผู้อื่น
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2018 Course Communication Techniques on Service
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร Communication Techniques on Service เทคนิคการสื่อสารงานบริการ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 May 2018 Course การใช้เครื่องมือสู่ความสำเร็จในงานบริการ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การใช้เครื่องมือสู่ความสำเร็จในงานบริการ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 May 2018 Course Handing Customer Complaints
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handing Customer Complaints)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 May 2018 Course HR Reporting for Managerial
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting for Managerial)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 May 2018 Course How to Investigation Techniques
ราคา 390.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
03 May 2018 Course เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
02 May 2018 Course Super Admin
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสุตร บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
2 May 2018 Course Effective Presentation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Effective Presentation Skill
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 April 2018 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 April 2018 Excel Advaned for Pivot Table and Database Techniques
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advaned for Pivot Table and Databaes Tehniques
พิเศษ สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 April 2018 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนตำ่
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนตำ่
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 
Online:  54
Visits:  1,140,637
Today:  997
PageView/Month:  24,999