สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
30 Apriil 2019 >> Effective Task & Time Management Techniques
ราคา 3,900.00 บาท   Effective Task & Time Management Techniques
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 April 2019 >> บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย  แบบเผชิญหน้าลูกค้า
ราคา 3,900.00 บาท   บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 April 2019 >> How to Investigation Techniques
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 April 2019 >> Document Control for ISO
ราคา 3,600.00 บาท   เทคนิคการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
29 April 2019 >> เจาะลึกและฝึกปฏิบัติเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ  (BBI& CBI)
ราคา 3,600.00 บาท   เจาะลึกและฝึกปฏิบัติเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ (BBI& CBI)
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
29 April 2019 >> เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขายทางโทรศัพท์)
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขายทางโทรศัพท์)
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,000 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 April 2019 >> Safety for work at Height
ราคา 2,500.00 บาท   ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ราคาพิเศษทุกที่นั่ง เหลือเพียงท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
29 April 2019 >> Project Management
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารโครงการ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 April 2019 >> Win-Win by Smart THAI - ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool
ราคา 3,900.00 บาท   การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
ท่านละ 3,900 บาท สมัคร 4 ท่านลดเหลืดเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27-28 April 2019 >> professional Training Officer
ราคา 7,800.00 บาท   นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 5,800 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2019 >> 25 วิธีคิดพิชิตใจลูกน้อง  สำหรับหัวหน้างาน
ราคา 3,900.00 บาท   25 วิธีคิดพิชิตใจลูกน้อง สำหรับหัวหน้างาน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2019 >> Power Point
ราคา 3,500.00 บาท   เทคนิคการจัดทำและนำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Power Point
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,000
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2019 >> Power Harassment
ราคา 3,600.00 บาท   ลดปัญหาการข่มเหงกันในทำงาน และศิลปะการจัดการคนสำหรับผู้บังคับบัญชา
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 April 2019 >> Workforce Analysis  & Workforce Management Workshop
ราคา 3,900.00 บาท   เจาะลึกการวิเคราะห์อัตรากำลังคนและบริหารกำลังคน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 April 2019 >> เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 April 2019  >> Stock
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 April 2019 >> Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
ราคา 3,900.00 บาท   Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 April 2019 >> PROFESSIONAL SELLING TECHNIQUE FOR INCREASING SALES VOLUME
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25-26 April, 2019 >> การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ผู้
ราคา 4,000.00 บาท   การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ผู้ (ชนิดอยู่กับที่)
พิเศษเพียงท่านละ 4,000 บาท
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
25 April 2019 >> Digital Sales Success
ราคา 4,500.00 บาท   การขายยุคดิจิทัลให้สำเร็จ
ราคาพิเศษทุกที่นั่ง เพียงท่านละ 4,500 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  24
Visits:  1,489,140
Today:  1,805
PageView/Month:  33,150