สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
29 June 2019 >> Effective People Management by DISC
ราคา 3,600.00 บาท   จัดการลูกน้องอย่างได้ผลด้วย DISC
ราคาพิเศษทุกที่นั่ง ลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
28 June 2019 >> กลยุทธ์บริหารการขายสินค้าหน้าร้าน
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์บริหารการขายสินค้าหน้าร้าน
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
28 June 2019 >> Problem Solving & Decision Making Skill in Action
ราคา 3,900.00 บาท   ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
28 June 2019 >> Professional Negotiation Skil
ราคา 3,900.00 บาท   การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
27 June 2019 >>จิตวิทยาบริหารทีมงาน
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาบริหารทีมงาน
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
27 June 2019 >> สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ
ราคา 3,900.00 บาท   สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
27 June 2019 >> Service Beyond Expectation
ราคา 3,900.00 บาท   บริการเหนือความคาดหมาย
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
26 June 2019 >> KYT
ราคา 3,900.00 บาท   KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
26 June 2019 >> Incoterms ® 2010
ราคา 3,900.00 บาท   Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
26 June 2919 >> First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
25 June 2019 >> The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
20 June 2019 >>  Supervisor Skills
ราคา 3,900.00 บาท   ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
24-25 June, 2019 >> Intermediate Excel for Database and Special Functions
ราคา 7,800.00 บาท  
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
24 June 2019 >> ISO
ราคา 3,600.00 บาท   เทคนิคการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO
ราคาพิเศษทุกที่นั่ง ลดเหลือท่านละ 3,600 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
22 June 2019 >>Develop Thinking Skills for Problem-solving
ราคา 3,900.00 บาท   พัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
Arize Hotel
22 June 2019 >> Smart Secretary Towards Administrator
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ”
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 June 2019 >> Incoterms ® 2010
ราคา 3,900.00 บาท   ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
20 June 2019 >> การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 June 2019 >> เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ฝ่าย HR ควรรู้
ราคา 3,500.00 บาท  
ราคาพิเศษ ท่านละ 3,500 บาท
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
21 June 209 >. Project Feasibility Analysis
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  7
Visits:  1,579,198
Today:  2,640
PageView/Month:  29,862