สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  ใบสมัคร Public Training

 

     **  ใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา ปี 62  ติดต่อเจ้าหน้าที่

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
9 March 2019 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
ราคา 3,900.00 บาท   กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 March 2019 ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์-อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ราคา 3,900.00 บาท   ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์-อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7-8 March 2019 Train the Safety Trainer Orientation
ราคา 5,000.00 บาท   วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่
รับส่วนลดพิเศษ ลดเหลือเพียงท่านละ 5,000 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7-8 March 2019 Professional Recruiter
ราคา 7,200.00 บาท   นักสรรหาบุคลากรมืออาชีพ
รับส่วนลดพิเศษ ลดเหลือเพียงท่านละ 7,200บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 March 2019 จิตสำนึกรักองค์กร
ราคา 3,900.00 บาท   จิตสำนึกรักองค์กร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 March 2019 เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจำปี
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจำปี
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 March 2019 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 March 2019 Analytical Skill for Logical Thinking
ราคา 3,900.00 บาท   การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 March 2019 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 March 2019 Quality Improvement Practices
ราคา 3,900.00 บาท   การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฎิบัติ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 March 2019 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
ราคา 3,900.00 บาท   พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 March 2019 ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ราคา 3,900.00 บาท   จิตสำนึกด้านคุณภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
1March 2019 Finance for Non-Finance
ราคา 3,900.00 บาท   การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
1March 2019 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
ราคา 3,900.00 บาท   การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 February 2019>> Work Flow Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร งานสารบรรณนั้น.........สำคัญไฉน ?
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 2 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,200 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 February 2019 >> OKRs : Objectives & Key Results
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 2 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 February 2019 >> Smart Psychological Management Skills Towards Organization Teamwork
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาบริหารทีมงาน New !!
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 2 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,200 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
พว.นิรันดร์ แย้มไผ่
28 february 2019 >> เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนสำหรับการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนสำหรับการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
28 February 2019 >> Change Management
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
 
Online:  4
Visits:  1,407,375
Today:  2,592
PageView/Month:  31,866