สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
21 June 2019 >> Work  Flow  Management
ราคา 3,900.00 บาท   งานสารบรรณนั้น.........สำคัญไฉน ??
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
21 June 2019 >> Communication for Sustainable Relationships
ราคา 3,900.00 บาท   เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 June 2019 > > Psychology in Communication and Delegation
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาในการสื่อสารและมอบอำนาจงาน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
19 June 2019 >> Effective Raw Material Planning
ราคา 3,900.00 บาท   การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 June 2019 >> The Supervisory HERO
ราคา 3,900.00 บาท   หัวหน้างานมืออาชีพ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 June 2019 >> Withholding Tax
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 June 2019 >> Productivity Mindset for Sustainability
ราคา 3,900.00 บาท   แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 June 2019 >>  กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์อย่างได้ผล
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์อย่างได้ผล
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 June 2019 >> Root Cause Analysis
ราคา 3,900.00 บาท   ราคาพิเศษทุกที่นั่ง ลดเหลือท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15 June 2019 >> First Aid Basic Life Support 2015
ราคา 0 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 June 2019 >> การบริหารผลงานลูกน้อง
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารผลงานลูกน้อง
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
14 June 2019 >> Warehousing/Stock Management and control for 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
โรงแรมบูเลอวาร์ด ซอยสุขุมวิท 5
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 June 2019 >> กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
13 June 2019 >> ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
โรงแรบูเลอวาร์ด ซอยสุขุมวิท 5
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2019 >> การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ
ราคา 3,900.00 บาท   การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
13 June 2019 >>
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2019 >> Super Admin
ราคา 3,900.00 บาท   บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
12 June 2019 >> Root Cause Analysis Management
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2019 >> Finance for non Finance
ราคา 3,900.00 บาท   Finance for Non-Finance
IBIS Hotel Sukhumvit
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
11 June 2019 >> เทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือนประจำปี
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือนประจำปี
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  4
Visits:  1,578,944
Today:  2,386
PageView/Month:  29,608