สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  ใบสมัคร Public Training

 

     **  ใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา ปี 62  ติดต่อเจ้าหน้าที่

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
28 February 2019 >> Service-minded for Service Excellence
ราคา 3,900.00 บาท   การให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
28 February 2019 >> 7th Step for Success Selling
ราคา 3,900.00 บาท   7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 2 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
27 February 2019 >> กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
28 February 2019 >> Analytical & Problem Solving by 8D
ราคา 3,900.00 บาท   5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
27 February 2019 >> Service Beyond Expectation
ราคา 3,900.00 บาท   บริการเหนือความคาดหมาย
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
27 February 2019 >> First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 2 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
26 Feruary 2019 >> The Incredible Techniques for Upselling
ราคา 3,900.00 บาท   สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
25-26 February 2019 >> HR Aspects for New-HR
ราคา 0 บาท   เรียนรู้งาน HR สำหรับ HR มือใหม่
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 7,200 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
25 February 2019 >> (Handling Customer Complaints
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 February 2019 >> การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 7QC Tools
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 7QC Tools
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 February 2019 >> การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนอย่างสร้างสรรค์
ราคา 3,900.00 บาท   การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนอย่างสร้างสรรค์
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 February 2019 >> Communication for High Powerfu
ราคา 3,900.00 บาท   การสื่อสารอย่างทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 February 2019 >> ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
ราคา 3,900.00 บาท   ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 February 2019 >> Workforce Analysis Workshop
ราคา 3,600.00 บาท   เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะหอัตรากำลังคน
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
22 February 2019 >> การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
ราคา 3,600.00 บาท   การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
22 February 2019 >> เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
22 February 2019 >> เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
ราคา 3,900.00 บาท   เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
21 February 2019 >> จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
20 February 2019 >> Secretary
ราคา 3,900.00 บาท   เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
19 February 2019 >> Change Management
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
 
Online:  33
Visits:  1,407,404
Today:  2,621
PageView/Month:  31,895