สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
29 May 2019 >>Transforming HR into HR Analysis
ราคา 3,600.00 บาท   ปรับงาน HR ให้เป็น HR Data Analytic
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 May 2019 >> HO-REN-SO
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
28 May 2019 >> Service Beyond Expectation
ราคา 3,900.00 บาท   บริการเหนือความคาดหมาย
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2019 >> Refresh Your Mind Design Your Team
ราคา 3,900.00 บาท   ปรับมุมคิด บิดมุมมอง สอดคล้องความเป็นทีม
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28-29 May 2019 >> ความเป็นเลิศ... สู่การสือสารอย่างมีทักษะ ด้วยภาษาอังกฤษ
ราคา 7,800.00 บาท   ความเป็นเลิศ... สู่การสือสารอย่างมีทักษะ ด้วยภาษาอังกฤษ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 5,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27-28 May 2019 >> HR Aspects for New-HR
ราคา 7,200.00 บาท   เรียนรู้งาน HR สำหรับ HR มือใหม่
ราคาพิเศษเพียงท่านละ 7,200 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 May 2019 >> Professional HRD Officer
ราคา 3,600.00 บาท   นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 May 2019 >> การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ราคา 3,900.00 บาท   การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 May 2019 >> Project Feasibility Analysis
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 May 2019 >> How to have Professional Image and Grate Personality
ราคา 3,900.00 บาท   How to have Professional Image and Great Personality
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2019 >> Workforce Analysis & Workforce Management Workshop
ราคา 3,600.00 บาท   เจาะลึกการวิเคราะห์อัตรากำลังคนและบริหารกำลังคน
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2019 >> 7 Waste Reduction Technique
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2019 >> นักขายโดนใจลูกค้า
ราคา 3,900.00 บาท   นักขายโดนใจลูกค้า
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2019 >>Smart Secretary Towards Document Control System
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2019 >> First Aid Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2019 >> กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2019 >> ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2019 >> Effective Communication Skil
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
23 May 2019 >> Creating your Effective Training & Development Road Map
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดทำเส้นทางฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
23 May 2019 >> Excel Advanced for Special-Functions
ราคา 3,900.00 บาท   Excel Advanced for Special-Functions
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  96
Visits:  1,579,146
Today:  2,588
PageView/Month:  29,810