สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  ใบสมัคร Public Training

 

     **  ใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา ปี 62  ติดต่อเจ้าหน้าที่

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
18 February 2019 >> Document Control for ISO
ราคา 3,600.00 บาท   เทคนิคการควบคุมเอกสาร ในระบบมาตรฐาน ISO
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 February 2019 >> การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
ราคา 3,900.00 บาท   การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 February 2019 >> Effective Presentation by Power Point
ราคา 3,900.00 บาท   Effective Presentation by Power Point
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
16 February 2019 >> POKA-YOKE Mistake Proofing
ราคา 3,600.00 บาท   ระบบฟ้องกันความผิดพลาดด้วย POKAYOKE
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
16 February 2019 >> Secretary
ราคา 3,900.00 บาท   เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15 February 2019 >> ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
ราคา 3,900.00 บาท  
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15 February 2019 >> Conflict Management Style
ราคา 0 บาท   จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15 February 2019 >> Communication By Listening
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตรสื่อสารอย่างไรด้วยการฟัง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15 Februayr 2019 >> Workshop & Practice for BBI & CBI  Interview Questioning
ราคา 3,600.00 บาท   หลักสูตร เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ **เน้นสำหรับ HR แถมหนังสือฟรี !!!
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
14 February 2019 >> Communication for supervisor
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
14 February 2019 Learning Competency and Its Implementation for HR
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เรียนรู้สมรรนะและการปรับใช้ในองค์กร
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
14 February 2019 >> How to have Professional Image and Grate Personality
ราคา 0 บาท  
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
14 February 2019 >> Root Cause Analysis
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
13 February 2019 >> Control Plan 
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
13 February 2019 >> Risk Managemen
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
12 Feburary 2019 >> Sale
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 2 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
11 February 2019 >> Service People Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
9 February 2019 >> DISC
ราคา 3,600.00 บาท   หลักสูตร จัดการลูกน้องอย่างได้ผลด้วย DISC
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
9 February 2019 >> Waste Elimination and Cost Reduction in Production Line
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
9 February 2019 >>Modern Warehousing/Stock Management & Control
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
 
Online:  48
Visits:  1,407,433
Today:  2,650
PageView/Month:  31,924