สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

ประเภทสินค้า : Apr 19
9 April 2019 >> สอนลูกน้องอย่างไร  ให้ได้ใจตามเป้าหมาย
ราคา 3,900.00 บาท   สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 April 2019 >> ISO 9001:2015 Requirement
ราคา 3,900.00 บาท   ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444,089-773-7091, ,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
10 April 2019 >> Signature Analysis for Selection Technique
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444,089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
10 April 2019  >> KPI
ราคา 3,600.00 บาท   การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 April 2019 >> Team Bonding
ราคา 3,900.00 บาท   รวมพลัง สร้างสรรค์กันเป็นทีม
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 April 2019 >> PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION DESIGN
ราคา 3,900.00 บาท   การออกแบบระบบบริหารผลงานอย่างบูรณาการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 April 2019 >> เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 April 2019 >> Super Admin   ** Confirm**
ราคา 3,900.00 บาท   บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 April 2019 >> English for Business Service
ราคา 3,900.00 บาท   ภาษาอังกฤษในงานบริการ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 April 2019 >> Effective 5S
ราคา 3,900.00 บาท   การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 April 2019 >> Working in Team with Positive Attitude
ราคา 3,900.00 บาท   การทำงานเป็นทีมและการคิดทางบวกสู่ผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอด
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
23 April 2019 >> How to Become a Professional Top Sales
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 April 2019 >>  The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
23 April 2019 >> How to Become a Professional Top Sales
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
23 April 2019 >> Work Folw Management
ราคา 3,900.00 บาท   งานสารบรรณ.....สำคัญไฉน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 April 2019 >> เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ เลิกจ้าง ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 April 2019 >> Internal Auditing of IATF 16949:2016
ราคา 3,500.00 บาท   IATF 16949:2016
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 April 201 >> สุดยอดหัวหน้างานการผลิต
ราคา 3,600.00 บาท   สุดยอดหัวหน้างานการผลิต
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 April 2018 >> เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ใช่
ราคา 3,600.00 บาท   เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ใช่
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 April 2019 >> First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  3
Visits:  1,578,937
Today:  2,379
PageView/Month:  29,601