สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

ประเภทสินค้า : May 19
13 March 2019 สุดยอดบุคลิกภาพที่ดีนักขายยุค 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   สุดยอดบุคลิกภาพที่ดีนักขายยุค 4.0
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
3 May 2019 >> Adimin
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจรร
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
3 May 2019 >> Strategic Project Management
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 May 2019 >>  Smart Psychological Management Skills Towards Organization Teamwork
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาการบริหารแบบ Teamwork
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 May 2019 >> Strategic for Production Management
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 May 2019 >> Professional Conversation Skills
ราคา 3,900.00 บาท   ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 May 2019 >>  Ho-Ren-So
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยหลัก HO – REN – SO
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 May 2019 >> Managing People to all Directions
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารคนรอบทิศทาง
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 May 2019 >> ศักยภาพความเป็นเลิศ
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0”
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 May 2019 >>  Daily Operation Management-DOM
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 May 2019 >> Effective Coordination to Best Performance
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการประสานงานแบบงานลื่นไหลและได้ใจกัน
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2019 >> การพัฒนาทักษะดการบริการสำหรับพนกงานขับรถขนส่งสินค้า
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2019 >> ผู้จัดการยุค 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   ผู้จัดการยุค 4.0
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2019 >> Managing Gen Y & Gen Z Subordinates
ราคา 3,600.00 บาท   บริหารลูกน้อง Gen Y & Gen Z อย่างได้ใจและได้งาน
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
10 May 2019 >> Strategic Production Planning & Controlling
ราคา 3,900.00 บาท   การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 May 2019 >> Smart Secretary Towards Administrator
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ "ระบบงานธุรการ"
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 May 2019 >> กลยุทธ์การบริหาค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์การบริหาค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2019 >> HR for non HR
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2019 >> HR Law Updated : 2019
ราคา 3,900.00 บาท   กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ฝ่ายบริหารควรรู้
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2019 >> HR Reporting for Managerial
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel)
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  5
Visits:  1,629,244
Today:  846
PageView/Month:  36,593