สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

ประเภทสินค้า : June 19
4 June 2019 >>  Coaching for Peak Performance
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 June 2019 >> กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้วนายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5-6 June 2019 >> ครบเครื่องเรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่
ราคา 7,800.00 บาท   พิเศษ สมัคร 2 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 7,000 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 June 2019 >> พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 June 2019 >> ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI  (OKR + KPI)
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 June 2019 >>  เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
6 June 2019 >> Strategic Production Planning & Controlling
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 June 2019 >> การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
7 June 2019 >> เจาะลึก...การบริหารงานบุคคล - ที่รู้ลึก - รู้จริง – นำไปปฏิบัติได้จริง
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 June 2019 >> เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
8 June 2019 >> Smart Secretary Towards Document Control System
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 June 2019 >> How to write business emails in English professionally
ราคา 3,900.00 บาท   วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
8 June 2019 >> การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
ราคา 3,900.00 บาท   การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 June 2019  >> Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
ราคา 3,900.00 บาท   Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
11 June 2019 >> เทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือนประจำปี
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือนประจำปี
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2019 >> Finance for non Finance
ราคา 3,900.00 บาท   Finance for Non-Finance
IBIS Hotel Sukhumvit
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
12 June 2019 >> Root Cause Analysis Management
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2019 >> Super Admin
ราคา 3,900.00 บาท   บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
13 June 2019 >>
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2019 >> การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ
ราคา 3,900.00 บาท   การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
 
Online:  5
Visits:  1,579,263
Today:  2,705
PageView/Month:  29,927