สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

                                                               

 

     

หมวด  In-House

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

หมวดความปลอดภัย การผลิต-อุตสาหกรรม
หมวด ไอที / Microsoft Officer
หมวดการบริหารงานบุคคล 
หมวดผู้บริหาร / หัวหน้างาน
หมวดจัดซื้อ คลังสินค้า
หมวดนำเข้า ส่งออก
หมวดการตลาด
หมวดการขาย
หมวดการบริการ
หมวดบริหารจัดการ กลยุทธ์
หมวดการสื่อสารและภาษาต่างประเทศ
หมวดเลขานุการ ธุรการ
หมวดการพัฒนาตนเอง องค์กร
หมวดการเงิน บัญชี กฎหมาย
หมวด AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Clip หลักสูตร : ปฐมพยาบาล First Aid & CPR


Clip หลักสูตร : Attitude for Success

Clip หลักสูตร : กลยุทธ์พิชิตคน พิชิตงาน

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 200 %  
ตามประกาศกระทรวงการคลัง

  24 HOURS EVERYDAY
In

In-house Training Program

          HRDZENTER   มีให้บริการจัดหลักสูตร  In-house  Training  ให้กับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน   มากล้นไปด้วยประสบการณ์ของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้เชี่ยวชาญโดยตรง   ซึ่งทุกหลักสูตรได้ตอบโจทย์อย่างตรงใจ   และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับทุก ๆ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   
 

 

      

 

รายชื่อการจัดอบรมหลักสูตร In-house Training  2019

 

 

 

 

 
 

หมวด  การบริการ การขาย- การตลาด และการเจรจาต่อรอง  

1.     การสร้างอัธยาศัยไมตรี ทางโทรศัทพ์ 

2.     การสื่อสารและการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

3.     การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ

4.     Cummunication for Service Excellence

5.      Build Up Service Heart 1 วัน

6.      Service Mind in Action  ปฏิบัติการ บริการจากใจ

7.      กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

8.      การพัฒนาทักษะการบริการ ด้วยจิตบริการ  สำหรับพนักงาน

9.      การพัฒนาทักษะบริการ พนักงานเก็บเงิน/พนักงานทั่วไป

10.  Customer Service Excellence

11.  Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย 

12.  6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

13.  การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  (Service Mind)

14.  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

15.  การสร้างมูลค่าเพิ่มงานบริการด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

16.  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)

17.  เทคนิคการสร้างมาตรฐานการบริการแบบ Call Center

18.  เทคนิคการจัดการบริการลูกค้าสัมพันธ์ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง

19.  เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (CRM)

20.  เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ

21.  การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

22.  จิตบริการและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

23.  บุคลิกภาพในงานบริการ

24.  Service Mind เพิ่มเสน่ห์ในงานบริการ

25.  การรับมือและป้องกันลูกค้าร้องเรียน        

26.  มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด             

27.  กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อบริการที่เป็นหนึ่ง

28.  หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Boost up Service Mind)                 

29.  Service Mind to Service Excellence       

30.  ทำอย่างไรให้ดูดี ดูมีบุคลิกภาพทางธุรกิจ

31.  การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร

32.  บุคลิกภาพในการทำงานด้านงานขายและบริการ

33.  ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

34.  เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

35.  เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handling customer complaints) 

36.  เคล็ดลับ...การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

37.  สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

38.  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มยอดขาย

39.  Sales Planning & Sales Forecast Analysis 

40.  การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

41.  7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ  (7th Step for Success Selling)

42.  การบริหารการขาย  (Sales Management)

43.  เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก

44.  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ  (Tele-Selling)

45.  9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย 

46.  Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่

47.  Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ

48.  การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย

49.  สุดยอดเทคนิคเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นชื่นชม

50.  ขายได้ ขายเป็น ขายให้ตรงใจ

46.  เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพ

47.  การนำเสนองานขายและงานบริการอย่างมืออาชีพ

48.  เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ

49.  การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

50.  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

51.  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

52.  ทัศนคติเชิงบวกในงานขาย  (Positive Attitude with Sale)

53.  กลยุทธ์การขายเพื่อยอดขายเกิน100

54.  เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก

55.  Proactive Motivation for Sales

56.  ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales

57.  เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

58.  สุดยอดนักขายยุคดิจิตอล

59.  นักขายโดนใจลูกค้า

60.  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย

61.  การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น

62.  การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

63.  การเจรจาการขายเพื่อนักขายมือใหม่

64.  เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0

65. การตลาด 4.0  (Marketing 4.0)

 

 

 
                         

     
                         

     
                         

     
                         

     
                         

     
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

 เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ 10140

 

 

เบอร์โทร 089-606-0444 , 089-773-7091, 090-6450992 

Line : hrdzenter  , E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.hrdzenter.com  www.facebook.com/hrdzenter 

                     

     
                         

     

 

หมวด  การบริการ การขาย- การตลาด และการเจรจาต่อรอง  

1.                         การสร้างอัธยาศัยไมตรี ทางโทรศัทพ์ 

2.                         การสื่อสารและการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

3.                         การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ

4.                         Cummunication for Service Excellence

5.                         Build Up Service Heart 1 วัน

6.                         Service Mind in Action  ปฏิบัติการ บริการจากใจ

7.                         กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

8.                         การพัฒนาทักษะการบริการ ด้วยจิตบริการ  สำหรับพนักงาน

9.                         การพัฒนาทักษะบริการ พนักงานเก็บเงิน/พนักงานทั่วไป

10.                  Customer Service Excellence

11.                  Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย 

12.                  6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

13.                  การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  (Service Mind)

14.                  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

15.                  การสร้างมูลค่าเพิ่มงานบริการด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

16.                  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)

17.                  เทคนิคการสร้างมาตรฐานการบริการแบบ Call Center

18.                  เทคนิคการจัดการบริการลูกค้าสัมพันธ์ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง

19.                  เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (CRM)

20.                  เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ

21.                  การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

22.                  จิตบริการและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

23.                  บุคลิกภาพในงานบริการ

24.                  Service Mind เพิ่มเสน่ห์ในงานบริการ

25.                  การรับมือและป้องกันลูกค้าร้องเรียน        

26.                  มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด             

27.                  กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อบริการที่เป็นหนึ่ง

28.                  หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Boost up Service Mind)                 

29.                  Service Mind to Service Excellence       

30.                  ทำอย่างไรให้ดูดี ดูมีบุคลิกภาพทางธุรกิจ

31.                  การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร

32.                  บุคลิกภาพในการทำงานด้านงานขายและบริการ

33.                  ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

34.                  เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

35.                  เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handling customer complaints) 

36.                  เคล็ดลับ...การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

37.                  สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

38.                  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มยอดขาย

39.                  Sales Planning & Sales Forecast Analysis 

40.                  การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

41.                  7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ  (7th Step for Success Selling)

42.                  การบริหารการขาย  (Sales Management)

43.                  เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก

44.                  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ  (Tele-Selling)

45.                  9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย 

46.                  Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่

47.                  Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ

48.                  การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย

49.                  สุดยอดเทคนิคเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นชื่นชม

50.                  ขายได้ ขายเป็น ขายให้ตรงใจ

46.  เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพ

47.  การนำเสนองานขายและงานบริการอย่างมืออาชีพ

48.  เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ

49.  การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

50.  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

51.  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

52.  ทัศนคติเชิงบวกในงานขาย  (Positive Attitude with Sale)

53.  กลยุทธ์การขายเพื่อยอดขายเกิน100

54.  เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก

55.  Proactive Motivation for Sales

56.  ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales

57.  เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

58.  สุดยอดนักขายยุคดิจิตอล

59.  นักขายโดนใจลูกค้า

60.  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย

61.  การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น

62.  การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

63.  การเจรจาการขายเพื่อนักขายมือใหม่

64.  เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0

65. การตลาด 4.0  (Marketing 4.0)

 
Online:  22
Visits:  1,313,064
Today:  254
PageView/Month:  10,474