สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 Clip การปฐมพยาบาล  
 

Clip Attitude for Succes

เทคนิคการแต่งหน้าและ

พัฒนาบุคลิกภาพ

 

Access Basic Smart

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Advance Functions

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

Excel PivotTable

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Basic Smart

Access Advance VBA 
 
Excel Advance VBA 
Clip หลักสูตร  Word Techniques
Clip  หลักสูตร PDF Document Techniques
 

TEL. 090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter


 
ประเภทสินค้า : May 19
13 March 2019 สุดยอดบุคลิกภาพที่ดีนักขายยุค 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   สุดยอดบุคลิกภาพที่ดีนักขายยุค 4.0
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
3 May 2019 >> Adimin
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจรร
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
3 May 2019 >> Strategic Project Management
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 May 2019 >>  Smart Psychological Management Skills Towards Organization Teamwork
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาการบริหารแบบ Teamwork
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 May 2019 >> Strategic for Production Management
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 May 2019 >> Professional Conversation Skills
ราคา 3,900.00 บาท   ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 May 2019 >>  Ho-Ren-So
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยหลัก HO – REN – SO
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992,Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 May 2019 >> Managing People to all Directions
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารคนรอบทิศทาง
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 May 2019 >> ศักยภาพความเป็นเลิศ
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0”
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 May 2019 >>  Daily Operation Management-DOM
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 May 2019 >> Effective Coordination to Best Performance
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการประสานงานแบบงานลื่นไหลและได้ใจกัน
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2019 >> การพัฒนาทักษะดการบริการสำหรับพนกงานขับรถขนส่งสินค้า
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2019 >> ผู้จัดการยุค 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   ผู้จัดการยุค 4.0
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 May 2019 >> Managing Gen Y & Gen Z Subordinates
ราคา 3,600.00 บาท   บริหารลูกน้อง Gen Y & Gen Z อย่างได้ใจและได้งาน
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,600 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
10 May 2019 >> Strategic Production Planning & Controlling
ราคา 3,900.00 บาท   การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 May 2019 >> Smart Secretary Towards Administrator
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ "ระบบงานธุรการ"
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 May 2019 >> กลยุทธ์การบริหาค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์การบริหาค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2019 >> HR for non HR
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2019 >> HR Law Updated : 2019
ราคา 3,900.00 บาท   กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ฝ่ายบริหารควรรู้
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 May 2019 >> HR Reporting for Managerial
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel)
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 
Online:  4
Visits:  1,530,717
Today:  942
PageView/Month:  33,718