สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 Clip การปฐมพยาบาล  
 

Clip Attitude for Succes

เทคนิคการแต่งหน้าและ

พัฒนาบุคลิกภาพ

 

Access Basic Smart

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Advance Functions

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

Excel PivotTable

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Basic Smart

Access Advance VBA 
 
Excel Advance VBA 
Clip หลักสูตร  Word Techniques
Clip  หลักสูตร PDF Document Techniques
 

TEL. 090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter


   
ประเภทสินค้า : Public 2019
8 January 2019
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 January 2019 >> Secretary
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ "ผู้ช่วยผู้บริหาร" ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
9 January 2019 >> 1 2 3  Sale
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร 1 2 3 Sale ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
10 January 2019 >> Efficiency and Productivity Improvement by PDCA
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการประยุต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
10 January 2019 >> การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
10 January 2019 >> HO-REN-SO
ราคา 3,900.00 บาท   Grand Sukhumvit Hotel ใกล้ BTS นานา *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **
ท่านละ 3,900 บาท สมัคร 4 ท่านลดเหลืดเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
10 January 2019 >> Development Managerial Skills for Effective Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
14 January 2019 >> Excel Advanced for PivotTable and Database Technique
ราคา 2,900.00 บาท   Excel Advanced for PivotTable and Database Technique
ลดพิเศษทุกที่นั่งเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15 January 2019 >> เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15-16 January 2019 >> Total Quality Mangement
ราคา 5,800.00 บาท   หลักสูตร เส้นทางสู่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
รับส่วนลดพิเศษทุกที่นั่ง เหลือเพียงท่านละ 5,800 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
16 January 2019 >> Smart Communication and Communication with DISC
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
17 January 2019 >> Secretary
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุค 4.0
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
17 January 2019 >> 7M 3E Change Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> Communication and Crisis Management
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต
ลดพิเศษทุกที่นั่งเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
11 January 2019 >> Sales
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> Competency Based Interview
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> law
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
19 January 2019 >> Beer Game and Inventory Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
22 January 2019 >> Excel Advanced for Special Functions
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 January 2019 >> Effective Communication Skill
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 
Online:  6
Visits:  1,441,343
Today:  427
PageView/Month:  31,842