สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

ประเภทสินค้า : Aug 19
22 August 2019 >> First Aid Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
2 August 2019 >> Admin
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
Arize Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
6-7 August  2019 >>   IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice
ราคา 6,900.00 บาท   ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
Arize Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
7  August  2019 >> Meeting
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม
IBIS Sukhumvit Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
7  August  2019 >>  Update…Law 2019
ราคา 3,900.00 บาท   Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562
St.James Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
8 August 2019  >> Time Management for Supervisor
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
10 August 2019 >> Smart Secretary Towards Effective Meeting Management
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ การบริหารการประชุม
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
15 August 2019 >> การสื่อสารเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ
19 August 2019 >> Excel Advanced for Special Functions
ราคา 3,900.00 บาท   Excel Advanced for Special Functions
Grand Sukhumvit Hotel
ติดต่อคุณจิ๋ว 089 606 0444, 090 645 0992 คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
20 August 2019 >> Techniques to Identify and Eliminate 7 Wastes in the Work Process
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
20-21 August 2019 >>  Process Audit
ราคา 6,900.00 บาท   การตีความ และการประยกุตใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
21 August 2019 >> Communication Techniques on Service
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการสื่อสารงานบริการ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
22 August 2019 >> Handling Customer Complaints
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
Grand Sukhumvit Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
22 August 2019 >> First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
23 August 2019 >> Development Managerial Skills for Effective Management
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
23 August 2019 >>Cost Document
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
23 August 2019 >> SSO and TAX
ราคา 3,900.00 บาท   การสร้างทัศนคติทีเหมาะสมในการทำงาน
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
23 August 2019 >> Development Managerial Skills for Effective Management
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
Grand Sukhumvit Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
23 August 2019 >>  Production Planning & Control
ราคา 3,500.00 บาท   การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาพิเศษทุกที่นั่ง ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
24 August 2019 >> The Danger Identicification and Risk Assessmentof the work
ราคา 3,900.00 บาท   การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
 
Online:  24
Visits:  1,876,991
Today:  1,311
PageView/Month:  17,898