สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

ประเภทสินค้า : Oct 19
9 October 2019 >> ระบบล็อคกุญแจแขวนป้าย (Lock out & Tag out System)
ราคา 2,500.00 บาท   ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for work at Height)
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
11-12 October 2019 >> วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่  Train the Safety Trainer (Orientation)
ราคา 5,000.00 บาท   วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่
วิทยากรเฉพาะทาง
15-17 October 2019 >> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
ราคา 3,200.00 บาท   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
21-22 October 2019 >> การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน ( Installation & Inspection of Scaffolding)
ราคา 4,500.00 บาท   การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
24-25 October 2019 >> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ราคา 2,200.00 บาท   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
2 October 2019 >> Efficiency and Productivity Improvement by PDCA
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA
Arize Hotel
7 October 2019 >> เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Grand Sukhumvit Hotel
7 October 2019 >> Quality Awarenness
ราคา 3,900.00 บาท   จิตสำนึกด้านคุณภาพ
Grand Sukhumvit Hotel
8 October 2019 >> 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
ราคา 3,900.00 บาท   1 2 3 Sale ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
Grand Sukhumvit Hotel
9 October 2019 >> Lock out & Tag out System
ราคา 2,500.00 บาท   ระบบล็อคกุญแจแขวนป้าย
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
10 October 2019 >> เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
Arize Hotel
11-12 October 2019 >> Train the Safety Trainer (Orientation)
ราคา 5,000.00 บาท   วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
15 October 2019 >> HR FOR NON HR
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
Grand Sukhumvit Hotel
15-17 October 2019 >> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
ราคา 3,200.00 บาท   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
18 October 2019 >> Analytical Skill for Logical Thinking
ราคา 3,900.00 บาท   การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
Grand Sukhumvit Hotel
21 October 2019 >> KAIZEN  Strategy to Continue and Successful
ราคา 3,900.00 บาท   KAIZEN Strategy to Continue and Successful
Grand Sukhumvit Hotel
21 October 2019 >> Professional Negotiation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
Grand Sukhumvit Hotel
21 October 2019 >>  Signature Analysis for Selection Technique
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
Grand Sukhumvit Hotel
21-22 October 2019 >> Installation & Inspection of scaffolding
ราคา 4,500.00 บาท   การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
24 October 2019 >> First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
 
Online:  20
Visits:  1,876,987
Today:  1,307
PageView/Month:  17,894