สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

ประเภทสินค้า : January
8 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
9 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 2ุ6 BTS พร้อมพงษ์
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
10 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารความเสี่ยง
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
11 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กร (Skill Matrix Setting & Implementation)
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
13 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ปรับตัวให้เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักและได้ผลงานเป็นเยี่ยม
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน
Arize Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศสำหรับมือใหม่ (Principle of International Trade)
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
15 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันด้วย PDCA และ 8Ds
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
1ุ5 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การใช้สมรรถนะเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for HRM & HRD)
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติที่ใช่ (Hiring for the Right Attitude People)
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการขายขั้นเทพ (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ระบบป้องกันความผิดพลาดแบบ POKA YOKE
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
17 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
20 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้โดนใจใช่ตาม Competency
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
20 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างได้ผล
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
21 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เพิ่มพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน ประสานให้เป็นหนึ่งเดียว (Boost Up Your Performance)
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
21 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
22 January 2020
ราคา 3,900.00 บาท   แปลงร่างสู่ OKRs Champion สำหรับ HR มืออาชีพ
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
 
Online:  5
Visits:  2,456,117
Today:  2,310
PageView/Month:  47,100