สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

ประเภทสินค้า : May
5 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
6 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
7 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   In-depth HR For Professional HR Manager
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
8 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Secret Of Smart Organization by 4.0 Management Skills
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
8 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Waste Elimination and Cost Reduction in Production Line
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
8 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Technical Standardization Organizations to develop 5 S
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
12 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
12 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
12 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   HR for Non-HR Managers
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
13 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Professional Negotiation and Close Selling Technique
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Kaizen for Improvement
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ (สำหรับนักขายทางโทรศัพท์)
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการขายขั้นเทพ (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
16 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Quality Control Circle (QCC)
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
19 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
19 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
19 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Effective Delegations for Great Results
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
20 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
20 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Boost Up Your Performance
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
 
Online:  6
Visits:  2,198,622
Today:  146
PageView/Month:  59,919