สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

ประเภทสินค้า : อบรม Online 2564
7 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom เทคนิคการควบคุมเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
7 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
9 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตรการผลิตแบบลีน
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
9 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน New
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
13 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้...
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
13 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : The Ultimate HR หลักสูตร สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
13 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มยอดขาย Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
15 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล(HR for Non HR)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
15 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ อบรม 3 ชม. New !!!
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : ทักษะการบริการอย่างมืออาชีพ (Service mind)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 Julye 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : เทคนิคการนำหลักการ PDCA มาใข้ให้เกิดประสิทธิภาพ New +++
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
19 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom :กฎหมายแรงงาน : สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้าง ที่ผู้บริหารและ HR ห้ามพลาด !!!
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
19 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง Professional Beyond Tactfully Negotiation
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
19 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : เทคนิคการบริหารจัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
19 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   New !!! Online by Zoom : การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
19 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย อบรม 3 ชม.
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
20 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
20 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom :หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
 
Online:  4
Visits:  3,321,288
Today:  712
PageView/Month:  4,364