สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 


 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 
 

หลักสูตร Public Training 2021 

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 


เดือน ตุลาคม 2564   

 
 
22 ตุลาคม 64 Online by Zoom :ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ (The Super Manager)
22 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การเล่าเรื่องเจรจาปิดการขาย  
24 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  New!!!
25 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 ตุลาคม 64  Online by Zoom : ความรู้และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ควรทราบ  
26 ตุลาคม 64 Online by Zoom :  สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ  
27 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
27 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean
27 ตุลาคม 64  Online by Zoom : การเสริมสร้างทักษะและระบบการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
27 ตุลาคม 64  Online by Zoom : การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT TRAINING COURSE
28 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
28 ตุลาคม 64 Online by Zoom : นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
28 ตุลาคม 64 Online by Zoom : Training Roadmap & IDP Based on Competency
28 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
28 ตุลาคม 64 Online by Zoom :  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC 
29 ตุลาคม 64 Online by Zoom :VDA 6.5  การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน VDA  (เลื่อนอบรมวันที่ 2/11/64)
29 ตุลาคม 64 Online by Zoom :หลักสูตร  การบริหารความเสี่ยง  (Enterprise Risk Management)
29 ตุลาคม 64 Online by Zoom :หลักสูตร  OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร
29 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
 
 เดือน พฤศจิกายน2564     
 
1 พฤศจิกายน 64 Online : นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่  (HR Newcomer)  
1 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน  
2 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :VDA 6.5  การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน VDA (ยืนยันจัดอบรม)
4 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : การวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันด้วย 8Ds Report (ยืนยันจัดอบรม)
7 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption 
7 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ
9 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 
9 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
9 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการเขียน JOB DESCRIPTION 
10 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
10 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง
12 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า” (Customer Demand Forecasting)
12 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : การสื่อสารเชิงรุกแบบบูรณาการของผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤติ
14 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :  เทคนิคค้นหาความต้องการลูกค้าแล้วปิดการขายด้วยSPIN Selling 
14 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขาย
15 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :   เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย   อบรม  6 ชม
15 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
15 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :การเขียน Action Plan  โดยใช้ระบบ KPI และ BSC  (Effective Action Plan by using KPI & BSC Standard)
16 พฤศจิกายน 64 Online by zoom : ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
17 พฤศจิกายน 64 Online by zoom : หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ  (Strategics Thinking Enhancement to be excellence )
18 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
18 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
19 พฤศจิกายน 64 Online by zoom : หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management 
21 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :   เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ
21 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :  เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย KASH 
22 พฤศจิกายน 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ (ยืนยันจัดอบรม)
22 พฤศจิกายน 64 การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน Coaching for High Leader Performance in action
22 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
22 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
22 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า
22-23 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :VDA 6.3  การตีความหมาย และการนำไปใช้เพื่อรองรับการ audit จากลูกค้า  (หลักสูตรแนะนำ)
23 พฤศจิกายน 64 เทคนิคการสอนงานแบบ  OJT
23 พฤศจิกายน 64 ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
23 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย
24 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q
24 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : The Ultimate HR   หลักสูตร สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
24 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับ HR และ Line Manager
25 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : Lean Six Sigma & Lean Management
26 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  
26 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :   เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  
26 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบในยุคดิจิทัล ค้นหาง่าย และต้นทุนต่ำ
26 พฤศจิกายน 64 Online by zoom :  กฎหมายแรงงาน หลักสูตร เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด   นายจ้างมีนโยบาย ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง  จะบริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง 
27-28 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :ทักษะการขับรถยกและการบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (หลักสูตร 2 วัน) ณ ศูนย์ฝึกอบรม จ.ชลบุรี
28 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :    เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
29 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
29 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
29 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : หัวหน้างานขั้นเทพกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก
30 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
30 พฤศจิกายน 64 Online by Zoom :  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC 
   

เดือน ธันวาคมคม2564    

 
   
2 ธันวาคม 64 BMC (Business Model Canvas)
3 ธันวาคม 64 การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3 ธันวาคม 64 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
8 ธันวาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption 
9 ธันวาคม 64 OKRs for Management
9 ธันวาคม 64 การเสริมสร้างทักษะและระบบการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
10 ธันวาคม 64 HR for Non HR 
12 ธันวาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ
14 ธันวาคม 64 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills
14 ธันวาคม 64 การปรับปรุงงาน Kaizen
15 ธันวาคม 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
15 ธันวาคม 64 เทคนิคการบริหารจัดซื้อที่สร้างผลกำไร
15 ธันวาคม 64 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
16 ธันวาคม 64 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
16 ธันวาคม 64 กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  (Strategic Effective Management Meeting Efficiency)
17 ธันวาคม 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
17 ธันวาคม 64 ศิลปะสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างสุขใจ  
19 ธันวาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขาย
20 ธันวาคม 64 การผลิตแบบลีน
20 ธันวาคม 64 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC  (Smart Communication and Coordination with DISC)  
22 ธันวาคม 64 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
22 ธันวาคม 64 การบริหารความฉลาดทางอารมณ์ & 7 Q เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
23 ธันวาคม 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด
24 ธันวาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
24 ธันวาคม 64 สุดยอดหัวหน้างานในยุค 4.0 ที่ลูกน้องต้องการ
24 ธันวาคม 64 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
25 ธันวาคม 64 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  
27 ธันวาคม 64 Online by Zoom :    เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
28 ธันวาคม 64 Online by Zoom :   เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  
   
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  1
Visits:  3,244,420
Today:  1,127
PageView/Month:  65,221