สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

ประเภทสินค้า : Sep 19
4 September 2019 >> Strategic for Production Management
  กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต
4 September 2019 >> Secret  Of  Smart  Organization  by  4.0  Management  Skills
  เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0
5 September 2019 >> The Presenter
  เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5 September 2019 >> การสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
  การสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
5 September >> เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
  เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
5-6 September 2019 >> ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
6 September >> meeting
  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
10 September >> Team Building for Success
  การสร้างและพัฒนาทีมงาน Team Building for Success
10 September 2019 >> ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  Crane Refresh
  ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น Crane Refresh
17 September 2019 >> จิตสำนึกด้านคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  จิตสำนึกด้านคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
17 September 2019 >> Finance for Non-Finance
  Finance for Non-Finance
18 September 2019 >> Effective Communication Skil
  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
ภาพสัมมนา
 

 

Google
 
 
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

แนะนำหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

 

 

หลักสูตร Public Training 2019

 

 
เดือนตุลาคม 2562 
15-ต.ค.-62 การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้  (HR FOR NON HR)
16-ต.ค. 62 การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการฝึกอบรม
16-ต.ค. 62 สื่อสารอย่างไรด้วยการฟัง (Communication by Listening)
18-ต.ค.-62 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)
18-ต.ค. 62 เทคนิคการตรวจนับสินค้า   (Stock Management & Control)
19-ต.ค. 62 ยืนยัน เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ
21-ต.ค.-62 เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  Signature Analysis for Selection Technique
21-ต.ค. 62 การบริหารความเสี่ยง
22-ต.ค. 62 การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management)
22-ต.ค. 62 สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย (The Incredible techniques for Upselling)
24-ต.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

24-ต.ค. 62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) (รอคอนเฟิร์ม)
24-ต.ค. 62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
24-ต.ค. 62 เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
24-ต.ค. 62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
25-ต.ค. 62 เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
25-ต.ค. 62 การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
25-ต.ค. 62 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  : Production Planning & Control
25-ต.ค.-62 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement)
25-ต.ค.-62 การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
25-ต.ค. 62 สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER
25-ต.ค. 62 ภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ (LOOK 4 Success) รุ่นที่ 16
26-ต.ค. 62 ภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ (LOOK 4 Success) รุ่นที่ 17
28-29 ต.ค.-62 Advanced Excelfor Special Macro & VBA
29-ต.ค. 62 40  ประเด็นเด็ด ๆ  ที่ผู้บริหารงาน HR  มือใหม่ต้องรู้
29-ต.ค. 62 เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0  Secret  Of  Smart  Organization  by  4.0  Management  Skills
30-ต.ค. 62 เจาะลึกการสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่  เข้าทำงานในองค์กร
30-ต.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
30-ต.ค.-62 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
30-ต.ค. 62 Becoming OKRs Champion for HR Professional  แปลงร่างเป็น OKRs Champion สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล
31-ต.ค.-62

กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ 

(How to Become a Prefessional Top Sales)

31-ต.ค. 62 Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
31-ต.ค.-62 Sale for Non Sale ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
 
เดือนพฤศจิกายน 2562 
4-พ.ย.-62 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
6-พ.ย.-62 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
6-พ.ย.-62 I am on Sale  (ขายตัวตน คนขายจริง)
6-พ.ย.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
8-พ.ย.-62 จิตสำนึกรักองค์กร
8-พ.ย.-62 การควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรม  SOC,RoHS/SVHC,ELV,PFOS/PFOA,DMF,IMDF)
12-พ.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
13-พ.ย.-62 Project Feasibility Analysis  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
13-พ.ย.-62 การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน ( 5S for Productivity & Improvement)
13-พ.ย.-62 กระบวนการใช้วงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในการทำงาน  (PDCA to increase quality and reduce costs)
14-พ.ย.-62 Train the Trainer
15-พ.ย.-62 ภาษีซื้อต้องห้าม รายจ่ายต้องห้าม 
18-19-พ.ย.-62 Intermediate Excel for Database and Special Functions
19-20-พ.ย.-62 การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.5 Process Audit
20-พ.ย.-62

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication Skill)

20-21-พ.ย.-62 ความรู้ "การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ  ภาษีและพิธีการศุลกากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
20-21-พ.ย.-62 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
21-พ.ย.-62 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  (English for Business Services)
21-พ.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
22-พ.ย.-62

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Project Feasibility Analysis)

22-พ.ย.-62 แนวปฏิบัติ Incoterms @2010 & Payment Terms  สำหรับการจัดซื้อต่างประเทศ  (Incoterms@2010 & Payment strategy for International Business)
22-พ.ย.-62 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ   How to Purchase Effectively
22-พ.ย.-62 Root Cause Analysis  การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
23-พ.ย.-62 การจัดการคลังสินค้า และควบคุมสต๊อคสมัยใหม่  (Inventory & Warehouse Management
26-พ.ย.-62 เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
27-พ.ย.-62 Analytical Skill for Logical Thinking  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
27-พ.ย.-62 ประเด็นปัญหาและผลกระทบ "กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหาแรงงานแบบ Outsourcing  ตามมาตรา 11/1
27-พ.ย.-62 การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ  Coaching for Peak Performance
27-พ.ย.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
27-พ.ย.-62 ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste  (Reduce losses with the 7 waste)
27-พ.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
27-พ.ย.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

28-พ.ย.-62

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 

(Professional Negotiation Skill)

29-พ.ย.-62 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
 
เดือนธันวาคม 2562 
9-ธ.ค.-62 การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ  >> Quality Improvement Practices
12-ธ.ค.-62 ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
12-ธ.ค.-62 การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
13-ธ.ค.-62 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
13-ธ.ค.-62 7th Step for Success Selling  7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
13-ธ.ค.-62 การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
13-ธ.ค.-62 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 
18-ธ.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
20-ธ.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
20-ธ.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

20-ธ.ค.-62 การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
24-ธ.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
25-ธ.ค.-62 Professional Conversation Skills ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
25-ธ.ค.-62 การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ
   
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  2
Visits:  1,833,243
Today:  615
PageView/Month:  26,908