สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 


 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 
 

หลักสูตร Public Training 2021 

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training ในองค์กรท่านได้)

 


เดือน พฤษภาคม2564    
   
5 พฤษภาคม 64 การบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนด ISO 9001: 2015  New !!!
6 พฤษภาคม 64 การควบคุมเอกสารตามระบบ ISO9001:2015 (Document control for ISO 9001 : 2015)   New !!!
6 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :  การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
7 พฤษภาคม 64 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์   New !!!
8 พฤษภาคม 64 การบริหารการประชุมที่เกิดผลด้วยขบวนการ Mind Map อย่างสร้างสรรค์(Smart Meeting)  
8 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : การบริหารงานขนส่ง
10 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q  (09.00-12.00 น.)  อบรม 3 ชม.
10 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :   การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ
10 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด   นายจ้างมีนโยบาย ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง  จะบริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง  (13.00-17.00 น.)  อบรม 4 ชม.
11 พฤษภาคม 64 หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานราชการและกึ่งราชการ  เลื่อนจาก 22/11/64
11 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :  หลักสูตร EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  New  (09.00-16.00 น.)  อบรม 6 ชม.
12 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :  หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกฎหมาย  PDPA    (13.30016.30 น.)  อบรม 3 ชม.
12 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :   การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean   (09.00-16.00 น.)  อบรม 6 ชม.
12 พฤษภาคม 64 Online by Zoom ผู้นำเชิงรุก  ทุกคนก็เป็นได้  (Be Proactive Leader)  New !!
13 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :   เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ  The Professional Presentation Technique   (09.00-16.00 น.)  อบรม 6 ชม.
14 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :    กฎหมายแรงงาน  นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..?   กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ !!!   (13.00-16.00 น.)  อบรม 3 ชม.
14 พฤษภาคม 64 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0  
14 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Electronic อย่างมีประสิทธิผล สู่ยุค New Normalลูกค้า  
14 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : การประยุกต์ใช้แนวคิดไคเซ็นในการทำงาน  (How to implementing Kaizen)  (13.00-16.00 น.)  อบรม 3 ชม.
15 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (PDPA in Action
17 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย    (09.00-12.00 น.)  อบรม 3 ชม.
17 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (13.00-16.00 น.) อบรม 3 ชม.
18 พฤษภาคม 64 Online by Zoom การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO 
18 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :  สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ  (09.00-16.00 น.) อบรม 6 ชม.
18 พฤษภาคม 64 Online by Zoom การบริหารและจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร
19 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :  การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (09.00-16.00 น.) อบรม 6 ชม.
19 พฤษภาคม 64 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
19 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :   เจาะลึกแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562

20 พฤษภาคม 64 Online by Zoom 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
20 พฤษภาคม 64 Online by Zoom การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC  (Smart Communication and Coordination with DISC)  
20 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :  การป้องกันความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจ (Poka Yoke)   (09.00-16.00 น.) อบรม 6 ชม.
20 พฤษภาคม 64 Online by Zoom เทคนิคการบริหารจัดซื้อที่สร้างผลกำไร
20-21 พฤษภาคม 64 การวางแผนเส้นทางสายอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง
21 พฤษภาคม 64 Online by Zoom Positive Thinking for High Performance Organization
21 พฤษภาคม 64 เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน และกฎหมายแรงงานต้องรู้  สำหรับ HR และ Line Manager   (Performance Improvement & A Must to Know of Labor Law for HR & Line Manager)  
22 พฤษภาคม 64 เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ  New !!!
24 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน
25 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :  การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!!  New
25 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :  การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management
25 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)  New !!!
25 พฤษภาคม 64 Online by Zoom :นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer)  อบรม 3 ชม.
25 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC   อบรม 3 ชม.
27 พฤษภาคม 64 Online by Zoom : การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์  (Logistics Management Strategy) 
27 พฤษภาคม 64 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ  Effective E-mail Writing New ++
28 พฤษภาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
31 พฤษภาคม 64 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) 
   
 เดือน มิถุนายน2564 
 2 มิถุนายน 64  The Supervisory Skills 4.4
 4 มิถุนายน 64  เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม
 8 มิถุนายน 64  Customer Demand Forecasting
 9 มิถุนายน 64  เทคบิคการจดบันทึกทึก  และการบริหารงาน หลักสูตรใหม่
  10 มิถุนายน 64  เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น  Root Cause Analysis Skill in action
 10 มิถุนายน 64  HR for Non HR 
 16 มิถุนายน 64  เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 
 17 มิถุนายน 64  การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
18 มิถุนายน 64 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q   (Increasing Performance with 7Q)
18 มิถุนายน 64 เทคนิคการบริหารการจัดซื้อ
21 มิถุนายน 64 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร
22 มิถุนายน 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
22 มิถุนายน 64 มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบของธุรกิจไทย  (ฉบับปรับปรุงใหม่)
22 มิถุนายน 64 สุดยอดหัวหน้างานในยุค 4.0 ที่ลูกน้องต้องการ
22 มิถุนายน 64 HR สไตล์โค้ชและฟา   (HR as Coach and Facilitator)
22 มิถุนายน 64 Professional Training Officer Skills
23 มิถุนายน 64 การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ 
23 มิถุนายน 64 เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ  Professional Close Selling Technique
24 มิถุนายน 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
25 มิถุนายน 64 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
28 มิถุนายน 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
29 มิถุนายน 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
   

 เดือนกรกฎาคม 2564    

 

 
   
 6 กรกฎาคม 64  การประยุกต์ใช้ 5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
 8 กรกฎาคม 64  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume 
 9 กรกฎาคม 64  หลักสูตร  การผลิตแบบลีน
 9 กรกฎาคม 64  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC  (Planning management and Follow-up With DISC)
 14 กรกฎาคม 64  การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
 16 กรกฎาคม 64  กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service mind)
  19 กรกฎาคม 64  การบริหารงานบุคคล กรณีสอบสวนความผิด กำหนดลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
 19 กรกฎาคม 64  การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง  Professional Beyond Tactfully Negotiation 
20 กรกฎาคม 64 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน
20 กรกฎาคม 64  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิค Horenso
20 กรกฎาคม 64 Smart Manager Skill
20 กรกฎาคม 64 สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR 
22 กรกฎาคม 64 รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพสำหรับ HR และ Line Manager   (Effective Interview and how to select “right” people for HR and Line Mgr.) 
24 กรกฎาคม 64 การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน
27 กรกฎาคม 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน 
29 กรกฎาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   

เดือน สิงหาคม 2564    

 

 
   
4 สิงหาคม 64 กลยุทธ์การควบคุมและวางแผนการผลิตสมัยใหม่
5 สิงหาคม 64 วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย  Sales Planning & Sales Forecast Analysis
9 สิงหาคม 64 การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน
10 สิงหาคม 64 วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer 
17 สิงหาคม 64 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
17 สิงหาคม 64 เทคนิคการสอนงานแบบ   OJT
17 สิงหาคม 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
18 สิงหาคม 64 หลักสูตร Basic Leader 
19 สิงหาคม 64 การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง  Professional Beyond Tactfully Negotiation 
20 สิงหาคม 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
20 สิงหาคม 64 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
20 สิงหาคม 64 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC  (Smart Communication and Coordination with DISC) 
23 สิงหาคม 64 การเพิ่มค่า OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต
24 สิงหาคม 64  Effective Coaching Skills
24 สิงหาคม 64 Finance for Non Finance
25 สิงหาคม 64 เทคนิคการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความสำเร็จร่วมกัน ( Cross Functional Working as Collaborative Working team )
26 สิงหาคม 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด
27 สิงหาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   
 เดือน กันยายน2564     
   
3 กันยายน 64 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน
6 กันยายน 64 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม”
8 กันยายน 64 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  Analytical Skill for Logical  Thinking   
10 กันยายน 64 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
15 กันยายน 64 การลดต้นทุนด้านการขนส่ง
20 กันยายน 64 HR for Non HR 
20-21 กันยายน 64 การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional)
21 กันยายน 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
21 กันยายน 64 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
21 กันยายน 64 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
21 กันยายน 64 Training Evaluation Follow-up and ROI
22 กันยายน 64 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
22 กันยายน 64 เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานผลิต
24 กันยายน 64 การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
28 กันยายน 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน
28 กันยายน 64 การบริหารความแตกต่างเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กร
29 กันยายน 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   

เดือน ตุลาคม 2564   

 
 
6 ตุลาคม 64 การประยุกต์ใช้ 5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
6 ตุลาคม 64 AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
7 ตุลาคม 64 การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน  Directing , Delegation and Monitoring Skills  
7 ตุลาคม 64 การลดต้นทุนด้วยแนวทาง Lean Manufacturing
8 ตุลาคม 64 เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม
8 ตุลาคม 64 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q   (Increasing Performance with 7Q)
15 ตุลาคม 64 การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
18 ตุลาคม 64 การบริหารงานบุคคล กรณีสอบสวนความผิด กำหนดลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
19 ตุลาคม 64 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิค  Horenso
20 ตุลาคม 64 การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean
20 ตุลาคม 64 สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล  The Ultimate HR 
21 ตุลาคม 64  การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
21 ตุลาคม 64 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
22 ตุลาคม 64 ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ (The Super Manager)
26 ตุลาคม 64 Smart & Smile Manner
27 ตุลาคม 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
28 ตุลาคม 64 เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ   Professional Negotiation and Close Selling Technique 
28 ตุลาคม 64 การบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
29 ตุลาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   
 เดือน พฤศจิกายน2564     
   
 4 พฤศจิกายน 64  การใช้หลักการทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน
 10 พฤศจิกายน 64  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC  (Planning management and Follow-up With DISC)
 11 พฤศจิกายน 64  Customer Demand Forecasting
 12 พฤศจิกายน 64  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume 
18 พฤศจิกายน 64 การบริหารความเสี่ยง
 18 พฤศจิกายน 64  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 19 พฤศจิกายน 64   การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management 
19 พฤศจิกายน 64 วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer
22 พฤศจิกายน 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
22 พฤศจิกายน 64 การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน Coaching for High Leader Performance in action
23 พฤศจิกายน 64 เทคนิคการสอนงานแบบ  OJT
24 พฤศจิกายน 64 การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
25 พฤศจิกายน 64 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม”
26 พฤศจิกายน 64 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบในยุคดิจิทัล ค้นหาง่าย และต้นทุนต่ำ
26 พฤศจิกายน 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน
29 พฤศจิกายน 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   

เดือน ธันวาคมคม2564    

 
   
2 ธันวาคม 64 BMC (Business Model Canvas)
3 ธันวาคม 64 การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9 ธันวาคม 64 OKRs for Management
10 ธันวาคม 64 HR for Non HR 
14 ธันวาคม 64 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills
14 ธันวาคม 64 การปรับปรุงงาน Kaizen
15 ธันวาคม 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
16 ธันวาคม 64 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
16 ธันวาคม 64 กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  (Strategic Effective Management Meeting Efficiency)
17 ธันวาคม 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
20 ธันวาคม 64 การผลิตแบบลีน
20 ธันวาคม 64 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC  (Smart Communication and Coordination with DISC)  
22 ธันวาคม 64 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
22 ธันวาคม 64 การบริหารความฉลาดทางอารมณ์ & 7 Q เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
23 ธันวาคม 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด
24 ธันวาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
24 ธันวาคม 64 สุดยอดหัวหน้างานในยุค 4.0 ที่ลูกน้องต้องการ
   
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
Online:  61
Visits:  2,846,375
Today:  3,249
PageView/Month:  18,068