บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training Seminar First Aid CPR ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถาบันฝึกอบรม หลักสูตร วิทยากร

 

 

Welcome to HRD ZENTER สถาบันฝึกอบรมและสัมมนา

 

 

 

                                                                                                                                               

           ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ ... สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร Public Training ,In-house Training   หลักสูตรการปฐมพยาบาลละกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid & CPR , หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน,  ด้าน  IT ,Team Building  Walk Rally   และหลักสูตรทางด้าน HR  กฎหมายแรงงาน  เจาะลึกการจ่ายค่าจ้าง การทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ,หัวหน้างาน  รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ  มากมาย   ด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ   พร้อมทั้งรับจัดในราคามิตรภาพ  บริการด้วยใจให้กับทุกท่านค่ะ

 

                                                                                                                                               

ประเภทสินค้า : August 2016
1 August 2016 Course Excel Advance for Special Forms
ราคา 3,400.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
8 August 2016 Course Power Point Advance for Effective Presenteeation
ราคา 3,400.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
9 August 2016 Course Excel Basic Smart for HR
ราคา 3,400.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 August 2016 course First Aid and CPR Version 2015
ราคา 2,700.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com
15 August 2016 Course Excel Advance for Special Forms
ราคา 3,400.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com
15 August 2016 Course EQ for Effective Management
ราคา 4,500.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com
16 August 2016 Course Professional Admimistation for New Gen
ราคา 3,400.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com
16 August 2016 Course Communication and Crisis Management
ราคา 4,500.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com
16 August 2016 Course Safety Awareness
ราคา 3,400.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com
17 August 2016 Course
ราคา 3,400.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com
19 August 2016 Course Time Management
ราคา 3,400.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com
23 August 2016 Course Punishment Law
ราคา 2,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter.com

ประเภทสินค้า : September 2016
2 September 2016 Course Excel Advance for Special Functions
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
10 September 2016 Course First Aid and CPR VERSION 2015
ราคา 2,700.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
13 September 2016 Course Telephone
ราคา 2,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
13 September 2016 Course 100 Plan
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
14 September 2016 Course New Manager
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
15 September 2016 Course Visual Control
ราคา 3,400.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
20 September 2016 Course Professional Admimistration for New Gen
ราคา 2,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
26 September 2016 Course Law
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
28 September 2016 Course First Aid and CPR Version 2015
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
14 September 2016 Course Secretary
ราคา 2,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 089 773 7091, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com
 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 200 % 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง

แนะนำเอกสารการขอรับรองหลักสูตรและแบบฟอร์มในการขออนุมัติหักค่าใช้จ่าย 200 % ดังนี้


คำขอรับรองหลักสูตร (ฝย/ฝป1)


ใบลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม(ฝย/ฝป3)


ฟอร์มการขอรับความเห็นชอบหลักสูตร

และค่าใช้จ่าย(ฝย/ผป2-1)


download แบบฟอร์มได้ที่ www.dsd.go.th

 

Clip การสัมมนา : The Cross by HRDZENTER
 
Clip การสัมมนา : หัวหน้างาน by HRDZENTER
 
Clip การสัมมนา : First Aid & CPR
 

Clip การสัมมนา : Attitude for Succes
 

Clip หลักสูตร  Access Basic Smart

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Clip หลักสูตร  Excel Advance Functions

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

Clip หลักสูตร  Excel PivotTable

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Clip  หลักสูตร Excel Basic Smart

Clip  หลักสูตร Access Advance VBA (Coding)
 
 Clip หลักสูตร  Excel Advance VBA  (Coding)
Clip หลักสูตร  Word Techniques
Clip  หลักสูตร PDF Document Techniques
 
 
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา

 


 

  24 HOURS EVERYDAY

     

    

 

 

  

 

หลักสูตรแนะนำ Public Training 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

รีบสำรองที่นั่งกันได้เลยนะคะ


ภาพบรรยากาศหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

First Aid & CPR Version 2015  update ล่าสุด


วันที่ 13 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศหลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ    

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ  อบรม  Excel Advance

for Special Forms  

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ  อบรม  First Aid & CPR  

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 


 

 

ภาพบรรยากาศ  อบรม  เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และการจัดทำข้อบังคับให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559


 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ  อบรม  First Aid & CPR  

วันที่ 11  กรกฎาคม 2559  

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ  อบรม  First Aid & CPR  

วันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 

 

 

 

 

 

 รวมภาพสัมมนา   งาน  In-house Training


 

 

 

 

 

Course  First Aid & CPR /AED  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

 

 

 

  

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน


 

 

 

อบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 


 

 

 


      อบรมหลักสูตร ร้อยใจ สานฝัน

เพื่อวันของเรา  จ.ปทุมธานี

 

 


 

 

 

 

 

 
 

     Public Training & In-house  Training  First Aid & CPR

 

    

 อบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

 

        บริการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี                                                                                                                      

             

 

 บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

 เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140

 

 

เบอร์โทร 089-773-7091, 089-606-0444 , 090-6450992 

E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.hrdzenter.com  www.facebook.com/hrdzenter 

IG : hrd_zenter, Line : pjshop4u

 

 

 
Online:  3
Visits:  578,181
Today:  237
PageView/Month:  18,561