สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 

หลักสูตร Public Training 2022  

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 

   
เดือน พฤษภาคม  2565
   
10  พฤษภาคม  65 สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ  SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER
11  พฤษภาคม  65 ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ  (The Super Manager)
11  พฤษภาคม  65 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
11  พฤษภาคม  65 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้  **หลักสูตรใหม่**
12  พฤษภาคม  65 ยืนยันอบรม Online by Zoom : การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning) MRP  # รุ่นที่ 1
17  พฤษภาคม  65 ยืนยันการอบรม Online by Zoom : (PDPA) นายจ้าง ผู้บริหาร HR ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..? กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 นี้
17  พฤษภาคม  65 บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย   (Personality and Communication Skills for Services Industry and Selling)
18  พฤษภาคม  65 เคล็ดลับ .....เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่  *หลักสูตรใหม่
18  พฤษภาคม  65 ยืนยันการอบรม การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
19  พฤษภาคม  65 Online by zoom : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
19  พฤษภาคม  65 ยืนยันการอบรม Online by Zoom : นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR Newcomer)
19  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling  
19  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  
20  พฤษภาคม  65 ยืนยันการอบรม Online by Zoom : การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
20  พฤษภาคม  65 การประเมินผล ติดตามผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  (Training Evaluation & ROI for Training)
20  พฤษภาคม  65 ยืนยันอบรม Online by Zoom : การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning) MRP  # รุ่นที่ 2
22  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า 
22  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการโค้ชลูกทีมสำหรับผู้จัดการขาย
23  พฤษภาคม  65 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย   (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
23  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : การจัดทำมาตรฐาน 5ส. เพื่อความปลอดภัย และคุณภาพในการทำงาน
24  พฤษภาคม  65 หลักสูตร  ผู้จัดการมืออาชีพปั้นได้ในยุค New Normal (TOP MANAGER in New Normal) ** หลักสูตรใหม่**
25  พฤษภาคม  65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)  
25  พฤษภาคม  65 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
25  พฤษภาคม  65 ยืนยันการอบรม การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
25  พฤษภาคม  65 ยืนยันอบรม Online by Zoom : การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning) MRP  # รุ่นที่ 3
26  พฤษภาคม  65 การบริหารความเสี่ยง  Enterprise Risk Management 
26  พฤษภาคม  65 Finance for Non Finance 
27  พฤษภาคม  65 เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0    (Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0 )
30  พฤษภาคม  65 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
30  พฤษภาคม  65 เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  (7 QC Tools for Kaizen Technique)
30  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
30  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ให้สำเร็จ 100%  
   
เดือน มิถุนายน 2565
   
6  มิถุนายน  65 วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย  (Sales Planning & Sales Forecast Analysis)
7  มิถุนายน  65 ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ  Competency Based Interview Workshop
7  มิถุนายน  65 การลดต้นทุนด้านการขนส่ง
7  มิถุนายน  65 การวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
8  มิถุนายน  65 Logistics & Supply Chain   คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า
8  มิถุนายน  65 จุดประกายค้นหา “คุณค่าแห่งความสมดุลย์” ยุค New Normal สู่ยุค Next Normal
8  มิถุนายน  65 Online by Zoom : เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H  
9  มิถุนายน  65 การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
9  มิถุนายน  65 OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร
10  มิถุนายน  65 Excel Basic
13  มิถุนายน  65 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
14  มิถุนายน  65 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
14  มิถุนายน  65 ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหา  (Leadership & Problem Solving)
15  มิถุนายน  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
16  มิถุนายน  65 เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
17  มิถุนายน  65 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน  (Production Cost Reduction in QC 7 Tools and Process Improvement)
17  มิถุนายน  65 Free  Pre-Running Online by Zoom  (75 นาที ) >>  หลักสูตร How to Handle Difficult Situations     (1 บริษัทสำรองไม่เกิน 3 ที่นั่ง)
19  มิถุนายน  65 Online by Zoom :  เทคนิคการขายประกันสุขภาพอย่างมืออาชีพ 
19  มิถุนายน  65 Online by Zoom :  เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน
20  มิถุนายน  65 พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม  (Professional Receptionist for Beauty clinic)
21  มิถุนายน  65 หลักสูตร Monodzukuri 
21  มิถุนายน  65 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  (PROBLEM-SOLVING & DECISION-MAKING  TECHNIQUES)
21  มิถุนายน  65 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
21  มิถุนายน  65 เทคนิคการก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
22  มิถุนายน  65 การวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ    (Action Plan for Success)
22  มิถุนายน  65 นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
23  มิถุนายน  65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.  ทวงหนี้
24  มิถุนายน  65 การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน  (Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace)
27  มิถุนายน  65 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
27  มิถุนายน  65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)  
28  มิถุนายน  65 เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
28  มิถุนายน  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
29  มิถุนายน  65 ภาพลักษณ์ยุคใหม่สู่การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับ
29  มิถุนายน  65 Online by Zoom : เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ 
29  มิถุนายน  65 Online by Zoom : เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption    
30  มิถุนายน  65 การใช้เครื่องมือ Cause and Effect Analysis (CE analysis) 
   
เดือน กรกฎาคม 2565
   
4  กรกฎาคม  65 นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
5  กรกฎาคม  65 PDCA การวางแผนงาน วัดผล ภาวะผู้นำ  
5  กรกฎาคม  65 การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลกำไร
5  กรกฎาคม  65 การบริหารจัดการ Supply Chain
6  กรกฎาคม  65 กลยุทธ์การขายสไตล์  Sales Engineer  (Strategies for Becoming an Effective Sales Engineer)
7  กรกฎาคม  65 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
8  กรกฎาคม  65 การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน
11  กรกฎาคม  65 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
12  กรกฎาคม  65 การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง
14  กรกฎาคม  65 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา
15  กรกฎาคม  65 หลักสูตรเทคนิคการนำหลักการ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  PDCA Implementation Techniques in Efficiency) 
18  กรกฎาคม  65 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  (Analytical Skill for Logical  Thinking)
19  กรกฎาคม  65 บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย (Personality and Communication Skills for Services Industry and Selling)
20  กรกฎาคม  65 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน  (Supply Chain Management (SCM)
20  กรกฎาคม  65 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
21  กรกฎาคม  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
22  กรกฎาคม  65 เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ  (Techniques for elevating 5 s for a professional evaluation) 
25  กรกฎาคม  65 การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน   (Coaching for High Leader Performance in action)
26  กรกฎาคม  65 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  
27  กรกฎาคม  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
28  กรกฎาคม  65 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
   
   
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  2
Visits:  3,673,718
Today:  755
PageView/Month:  49,743