สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
Google
 
 
สินค้ามาใหม่ล่าสุด
 

096-669-5554

090-645-0992

089-773-7091

 
Line : hrdzenter / 0906450992

Line :  0897737091


E-mail : hrdzenter@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน  
 


หลักสูตร Public Training 2024  

ทุกหลักสูตรสามารถจัด Inhouse Training  หรืออบรม Online Zoom ได้ 

 
เดือน มิถุนายน  2567   
5 มิถุนายน 2567 *ยืนยันจัดอบรม เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม   Effective Meeting Report Writing 
5 มิถุนายน 2567  สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
6 มิถุนายน 2567 *ยืนยันจัดอบรม การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ   SPC: Statistical Process Control
6 มิถุนายน 2567 เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย
7 มิถุนายน 2567 สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ**
7 มิถุนายน 2567 เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร ยุค Digital 4.0
7 มิถุนายน 2567 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
7 มิถุนายน 2567 การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ    
8 มิถุนายน 2567 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
8 มิถุนายน 2567 COMPETENCY สำหรับงาน HRM & HRD  สมรรถนะเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10 มิถุนายน 2567 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
11 มิถุนายน 2567 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่
11 มิถุนายน 2567 ยืนยันจัดอบรม ขั้นตอนการขอ  VISA และ WORK PERMIT (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ถูกต้อง  (VISA & / Work permit)      Zoom  3  ชั่วโมง
11 มิถุนายน 2567 * เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer
12 มิถุนายน 2567 * ยืนยันจัดอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567
12 มิถุนายน 2567 * ยืนยันจัดอบรม การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control)
12 มิถุนายน 2567 เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น
12 มิถุนายน 2567 การวิเคราะห์และบริหารอัตรากําลังคน รองรับปัญหาแรงงาน
13 มิถุนายน 2567 เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024  **
13 มิถุนายน 2567 ผู้นำทศวรรษใหม่และเทคนิคการสื่อสาร (ระดับหัวหน้างาน)
13 มิถุนายน 2567 การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 7 + 1 ประการในกระบวนการผลิต”
14 มิถุนายน 2567 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า **
14 มิถุนายน 2567 การจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
14 มิถุนายน 2567 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ Why Analysis by 5 GEN
14 มิถุนายน 2567 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
15 มิถุนายน 2567 *ยืนยันจัดอบรม   เทคนิคการเขียนตารางควบคุมการผลิต  (Control Plan) Zoom
18 มิถุนายน 2567 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย 
18 มิถุนายน 2567 การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 8 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต 
18 มิถุนายน 2567 เทคนิค การเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
19 มิถุนายน 2567 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
19 มิถุนายน 2567  *เทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน และการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
19 มิถุนายน 2567 SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
20 มิถุนายน 2567 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง  Autonomous Maintenance (AM)
20-21 มิถุนายน 2567 Train the Trainer   สุดยอดการเป็นวิทยากร  
21 มิถุนายน 2567  ยืนยันจัดอบรม เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)    Zoom
21 มิถุนายน 2567 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   (Warehouse Management)
21 มิถุนายน 2567 *ยืนยันอบรม  เตรียมความพร้อม.... ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ 
21 มิถุนายน 2567 การผลิตแบบลีน Lean Manufacturing Management
21 มิถุนายน 2567 ** ยืนยันจัดอบรม การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
22 มิถุนายน 2567 * ยืนยันจัดอบรม การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (MRP)  
24 มิถุนายน 2567 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
24 มิถุนายน 2567 *แนะนำการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน  (Career path Management and Succession Planning )   
24 มิถุนายน 2567 การปรับปรุงระบบ KPIs  เพื่อการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ**
25 มิถุนายน 2567 นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales  
25 มิถุนายน 2567 * เทคนิค การปิดการขายด้วยการคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า(SPIN Selling)
25 มิถุนายน 2567 หลักสูตรใหม่ การเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง ของระบบ ISO 9001:2015 and MMS ตาม Amendment 1:2024 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ISO 9001-2015 and MMS Amendment -1:2024 Climate Change)
26 มิถุนายน 2567 *ยืนยันอบรม  การเขียน EMAIL ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่
26 มิถุนายน 2567 การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC  ที่มีประสิทธิภาพ
27 มิถุนายน 2567 การวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
28 มิถุนายน 2567 การจัดทำและควบคุมเอกสาร Document Control สำหรับ ISO ทุกระบบ
28 มิถุนายน 2567 *ยืนยันอบรม  นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER
28 มิถุนายน 2567 นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ ให้ได้ยอด  **
29 มิถุนายน 2567 ** ยืนยันจัดอบรม PDPA In Action   การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการพัฒนางานในองค์กร  ตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
   
เดือน กรกฎาคม  256ึ7   
3  กรกฎาคม  2567 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
3  กรกฎาคม  2567 กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
4  กรกฎาคม  2567 “การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน
5  กรกฎาคม  2567 การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
6  กรกฎาคม  2567 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M CHANGE CONTROL AND EFFECTIVE IMPLEMENTATION)    Zoom
8  กรกฎาคม  2567 **การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่
8  กรกฎาคม  2567  กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์  
8  กรกฎาคม  2567 **การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9 กรกฎาคม  2567  เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ 
9 กรกฎาคม  2567 การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VA-VE
10 กรกฎาคม  2567 40 ประเด็น กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างในบริษัทฯ เอกชน ที่ควรรู้ !!
11 กรกฎาคม  2567 สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น
11 กรกฎาคม  2567 เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี   พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2566/67
12 กรกฎาคม  2567 กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
13 กรกฎาคม  2567 หลักการจัดทำบัญชีและภาษีอากรเบื้องต้น
15 กรกฎาคม  2567 การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
15 กรกฎาคม  2567 ขั้นตอนการขอ  VISA และ WORK PERMIT (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ถูกต้อง(VISA & / Work permit)  Zoom  3  ชั่วโมง
16 กรกฎาคม  2567 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการลดต้นทุน
16 กรกฎาคม  2567 การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)
17 กรกฎาคม  2567 *ยืนยันจัดอบรม Training Roadmap & IDP Based on Competency
17 กรกฎาคม  2567 **  หลักสูตรใหม่ประเด็นเด็ด.. ที่กฎหมายแรงงานคุ้มครองนายจ้างในบริษัทเอกชน
17 กรกฎาคม  2567 การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาด้วย DISC
18 กรกฎาคม  2567 ทักษะการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
18 กรกฎาคม  2567 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 7QC Tools
18-19 กรกฎาคม  2567 * หลักสูตร ใหม่ Train the Trainer   สุดยอดการเป็นวิทยากร  
19 กรกฎาคม  2567 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
19 กรกฎาคม  2567 เทคนิคการเป็น QMR
19 กรกฎาคม  2567 การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อยางมืออาชีพ
22 กรกฎาคม  2567 การจัดการสารต้องห้ามตามระเบียบ  RoHS V2.1, REACH และ QC080000
23 กรกฎาคม  2567 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ 
23 กรกฎาคม  2567 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)
24 กรกฎาคม  2567 เจาะลึก... การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา  (Outsource) ต้องบริหารอย่างไร ??
24 กรกฎาคม  2567 การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ (FTA)
24 กรกฎาคม  2567 ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้ากด Like
24 กรกฎาคม  2567 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
30-31 กรกฎาคม  2567 ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO 9001 :2015  (ISO 9001:2015 Requirement)  และหลักสูต  เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015  แบบมืออาชีพ  
   
สินค้ามาใหม่ล่าสุด
สินค้า
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่าน
3 พฤศจิกายน 66 หลักสูตร การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TMP)
ราคา 3,900.00 บาท   การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
3 พฤศจิกายน 66 หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
ราคา 3,900.00 บาท   นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR New Comer)
24 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Excel Advanced for Special Forms
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพบริหารงานธุรการครบวงจร
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
22 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   Online by zoom : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management & Control)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
19 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Signature Analysis for Selection Technique)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
18 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ 39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>> แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
16 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Trend งานบริหารคนในยุค Next Normal
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
16 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
  

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 096-669-5554, 089-773-7091

Line : hrdzenter/0897737091

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

ทุุกหลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ ในราคามิตรภาพ


สินค้ามาใหม่ล่าสุด
สินค้า
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่าน
3 พฤศจิกายน 66 หลักสูตร การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TMP)
ราคา 3,900.00 บาท   การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
3 พฤศจิกายน 66 หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
ราคา 3,900.00 บาท   นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR New Comer)
24 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Excel Advanced for Special Forms
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพบริหารงานธุรการครบวงจร
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
22 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   Online by zoom : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management & Control)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
19 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Signature Analysis for Selection Technique)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
18 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ 39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>> แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
16 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Trend งานบริหารคนในยุค Next Normal
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
16 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
 

 

 
Online:  3
Visits:  4,990,469
Today:  1,506
PageView/Month:  31,476