สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 


 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 
 

หลักสูตร Public Training 2021 

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 


 เดือน กันยายน2564     
   
10 กันยายน 64 Online by Zoom :  ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
14 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling 
14 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Technique) 
14 กันยายน 64 Online by zoom : เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วย ECRS Process Improvement by ECRS Technique
14 กันยายน 64 Online by Zoom :  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
15 กันยายน 64 Online by Zoom :  ภาวะผู้นำในการสื่อสารจัดการภาวะวิกฤตยุค COVID-19
17 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ 
16 กันยายน 64 ยืนยันการอบรมOnline by zoom :  กฎหมายแรงงาน หลักสูตร เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด   นายจ้างมีนโยบาย ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง  จะบริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง
16 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H 
16 กันยายน 64 Online by Zoom :  เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ
16 กันยายน 64 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
16 กันยายน 64 Online by Zoom : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q
16 กันยายน 64 Online by Zoom : The Ultimate HR   หลักสูตร สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
15 กันยายน 64 Online by Zoom : ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน
17 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิค UP Skill & RE Skill ในการทำงานยุค

New Normal & Social Disruption

18 กันยายน 64 Online by Zoom : ความรู้และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ควรทราบ
20 กันยายน 64 Online by Zoom : OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร
20 กันยายน 64 Online by Zoom : การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management  
21 กันยายน 64 Online by Zoom : การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน 
21 กันยายน 64 Online by Zoom :  การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO
21 กันยายน 64 Online by Zoom :  Training Evaluation Follow-up and ROI
21 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า
22 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
22 กันยายน 64 Online by Zoom : ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย Positive Attitude with Want to Sell and uccessful in Sales
22 กันยายน 64 Online by Zoom :  การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen
22 กันยายน 64 การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
24 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Electronic   อย่างมีประสิทธิผล สู่ยุค New Normal
24 กันยายน 64 Online by Zoom : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
24 กันยายน 64 Online by Zoom : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน 
25 กันยายน 64 ยืนยันการอบรมOnline by Zoom :  เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (PDPA in Action)
26 กันยายน 64 New !!!Online by Zoom :  เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 
27 กันยายน 64 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
27 กันยายน 64 ยืนยันการอบรมOnline by Zoom : กฎหมายแรงงาน  หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
28 กันยายน 64 Online by Zoom : การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร  เลื่อนเป็นวันที่  5/10/64
29 กันยายน 64 ยืนยันการอบรมOnline by Zoom : การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  (FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT TRAINING COURSE) 
29 กันยายน 64 Online by Zoom : สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และการเจรจาต่อรอง
28 กันยายน 64 ยืนยันการอบรมOnline by Zoom : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
28 กันยายน 64 Online by Zoom :  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC 
30 กันยายน 64 Online by Zoom : ข้อกำหนด  ISO9001:2015 
   

เดือน ตุลาคม 2564   

 
 
1 ตุลาคม 64 Online by Zoom  การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015
4 ตุลาคม 64 Online by Zoom :เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ 
5 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การบริหารเป้าหมายและยอดขายสำหรับพนักงานขายใหม่
5 ตุลาคม 64 Online by Zoom : 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา
5 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร
5 ตุลาคม 64 Online by Zoom :  ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
6 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การคิดอย่างเป็นระบบด้วย Logical & Critical Thinking
6 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning)  
7 ตุลาคม 64 Online by zoom: อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน
7 ตุลาคม 64 Online by Zoom การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน  
7 ตุลาคม 64 Online by Zoom  การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
8 ตุลาคม 64 Online by Zoom :  การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
9 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling 
9 ตุลาคม 64 Online by Zoom : ความรู้และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ควรทราบ  
11 ตุลาคม 64 ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
13 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ
13 ตุลาคม 64 Online : นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่  (HR Newcomer)     **สำหรับ  HR  มือใหม่
13 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน  
13 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การจัดทำมาตรฐาน 5ส. ในสำนักงานและโรงงาน
15 ตุลาคม 64 ศิลปะสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างสุขใจ  
15 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม”  Total Productive Maintenance (TPM) 
15 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H 
15 ตุลาคม 64 Online by Zoom : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ   
15 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
18 ตุลาคม 64 Online by Zoom :    กฎหมายแรงงาน  นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้ !!
19 ตุลาคม 64 Online by zoom : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ Quality Awareness
19 ตุลาคม 64 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
19 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การลดต้นทุนด้านการขนส่ง
20 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า
21 ตุลาคม 64 Online by Zoom : กฎหมายแรงงาน : เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
21 ตุลาคม 64 Online by Zoom : สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
21 ตุลาคม 64 Online by Zoom : The Ultimate HR   หลักสูตร สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
21 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q
22 ตุลาคม 64 Online by Zoom :ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ (The Super Manager)
25 ตุลาคม 64 การเสริมสร้างทักษะและระบบการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
25 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
26 ตุลาคม 64 Online by Zoom :Smart & Smile Manner
27 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
27 ตุลาคม 64 การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean
28 ตุลาคม 64 Online by Zoom เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ  Professional Negotiation and Close Selling Technique 
28 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
28 ตุลาคม 64 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
29 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
29 ตุลาคม 64 Online by Zoom : เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
29 ตุลาคม 64 Online by Zoom : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
29 ตุลาคม 64 Online by Zoom :  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC 
 
 เดือน พฤศจิกายน2564     
 
 4 พฤศจิกายน 64  การใช้หลักการทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน
 10 พฤศจิกายน 64  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC  (Planning management and Follow-up With DISC)
 11 พฤศจิกายน 64  Customer Demand Forecasting
 12 พฤศจิกายน 64  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume 
18 พฤศจิกายน 64 การบริหารความเสี่ยง
 18 พฤศจิกายน 64  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 19 พฤศจิกายน 64   การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management 
19 พฤศจิกายน 64 วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer
22 พฤศจิกายน 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
22 พฤศจิกายน 64 การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน Coaching for High Leader Performance in action
23 พฤศจิกายน 64 เทคนิคการสอนงานแบบ  OJT
24 พฤศจิกายน 64 การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
25 พฤศจิกายน 64 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม”
26 พฤศจิกายน 64 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบในยุคดิจิทัล ค้นหาง่าย และต้นทุนต่ำ
26 พฤศจิกายน 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน
29 พฤศจิกายน 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   

เดือน ธันวาคมคม2564    

 
   
2 ธันวาคม 64 BMC (Business Model Canvas)
3 ธันวาคม 64 การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9 ธันวาคม 64 OKRs for Management
10 ธันวาคม 64 HR for Non HR 
14 ธันวาคม 64 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills
14 ธันวาคม 64 การปรับปรุงงาน Kaizen
15 ธันวาคม 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
16 ธันวาคม 64 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
16 ธันวาคม 64 กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  (Strategic Effective Management Meeting Efficiency)
17 ธันวาคม 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
20 ธันวาคม 64 การผลิตแบบลีน
20 ธันวาคม 64 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC  (Smart Communication and Coordination with DISC)  
22 ธันวาคม 64 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
22 ธันวาคม 64 การบริหารความฉลาดทางอารมณ์ & 7 Q เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
23 ธันวาคม 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด
24 ธันวาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
24 ธันวาคม 64 สุดยอดหัวหน้างานในยุค 4.0 ที่ลูกน้องต้องการ
   
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  5
Visits:  3,152,304
Today:  334
PageView/Month:  41,626