สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  ใบสมัคร Public Training

 

     **  ใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

สินค้าทั้งหมด
17 October 2018 >> เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน  (Communication for Sustainable Relationships)
ราคา 3,900.00 บาท  
สมัคร 4 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, Line : hrdzenter
18 October 2018 >> ทักษะการแก้ปัญาห และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decisino Making Skill in Action
ราคา 3,900.00 บาท  
สมัคร 4 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่คุณจิ๋ว โทร 089-606-0444, 090-645-0992, Line : hrdzenter , Mail : hrdzenter@gmial.com
18 October 2018 >> เทคนิคการลดต้นทุนและขจัดความสูญเปล่าในองค์กร
ราคา 3,900.00 บาท  
สมัคร 3 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่คุณจิ๋ว โทร 089-606-0444, 090-645-0992, Line : hrdzenter , Mail : hrdzenter@gmial.com
18 October 2018>>  กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
ราคา 3,900.00 บาท  
สมัคร 4 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่คุณจิ๋ว โทร 089-606-0444, 090-645-0992, Line : hrdzenter , Mail : hrdzenter@gmial.com
18 October 2018 >> Coaching and Mentoring Techniques
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน
สมัคร 3 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, Line : hrdzenter
19 October 2018 >> กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC
ราคา 3,900.00 บาท  
สมัคร 3 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, Line : hrdzenter
19 October 2018 >> บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
ราคา 3,900.00 บาท   Supervisory Roles
สมัคร 4 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, Line : hrdzenter
19-20 October 2018 >> HR  Aspect for New HR
ราคา 6,900.00 บาท   หลักสูตรเรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่
พิเศษ >> สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 5,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, Line : hrdzenter
22 October 2018 >> SMART Presentation Skills
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ศาสตร์และศิลปะ... สู่ทักษะการนำเสนอ
สมัคร 4 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่คุณจิ๋ว โทร 089-606-0444, 090-645-0992, Line : hrdzenter , Mail : hrdzenter@gmial.com
24 October 2018 >> สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
ราคา 3,900.00 บาท  
สมัคร 4 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่คุณจิ๋ว โทร 089-606-0444, 090-645-0992, Line : hrdzenter , Mail : hrdzenter@gmial.com
24 October 2018 >> สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean Kaizen
ราคา 3,900.00 บาท  
สมัคร 3 ท่าน ชำระเพียงแค่ท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่คุณจิ๋ว โทร 089-606-0444, 090-645-0992, Line : hrdzenter , Mail : hrdzenter@gmial.com
24 October 2018 >> เทคนิกการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 October 2018 >> กฏหมายแรงงานสำหรับการบริหารแรงงานในบุคคลในยุค4.0
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 October 2018 >> การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ(Analytical Skill for Logical Thinking)
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 October 2018 >> Finance for non Finance (สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี-การเงิน)
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 October 2018 >> สุดยอดนักสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ(Professional Recruiter)
ราคา 3,900.00 บาท  
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 October 2018 >> การปฐมพยบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 October 2018 >> เทคนิคการนำเข้าและการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 October 2018 >> เทคนิคการตรวจนับสินค้า
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 October 2018 >> เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพประทับใจ เชิงปฏิบัติ4.0(Smart Personality4.0)
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 
Online:  1
Visits:  1,288,567
Today:  809
PageView/Month:  24,746