สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
Google
 
 
สินค้ามาใหม่ล่าสุด
 

096-669-5554

090-645-0992

089-773-7091

 
Line : hrdzenter / 0906450992

Line :  0897737091


E-mail : hrdzenter@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน  
 


หลักสูตร Public Training 2024  

ทุกหลักสูตรสามารถจัด Inhouse Training  หรืออบรม Online Zoom ได้ 

 
เดือน มกราคม 2567   
9 มกราคม 67 รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
11 มกราคม 67  กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
12 มกราคม 67 การเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
13 มกราคม 67 การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9
16 มกราคม 67 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
16 มกราคม 67 เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย
17 มกราคม 67 ยืนยันอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่
17 มกราคม 67 การดำเนินกิจกรรม 5S อย่างมีประสิทธิภาพ
18 มกราคม 67 เทคนิคการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
18 มกราคม 67 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธภาพ
18 มกราคม 67 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
19 มกราคม 67 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
19 มกราคม 67 เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024
19 มกราคม 67 การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI และ Effective Action Plan รุ่น 21 (KPI & Effective Action Plan)
20 มกราคม 67 ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน
22 มกราคม 67 นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
22 มกราคม 67 10 ทักษะพนักงานมืออาชีพ  (10 Professional Skill)
23 มกราคม 67 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ  
23 มกราคม 67 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ 
24 มกราคม 67 เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด 
24 มกราคม 67 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ
24-25 มกราคม 67 รอยืนยันอบรม ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO 9001 :2015  (ISO 9001:2015 Requirement)  และหลักสูต  เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015  แบบมืออาชีพ 
25 มกราคม 67 ยืนยันจัดอบรม ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ  Competency Based Interview Workshop
25 มกราคม 67 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
26 มกราคม 67 การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 28 (Performance Appraisal based on KPI & Competency)
26 มกราคม 67 สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น
26 มกราคม 67 การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control)
27 มกราคม 67 ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง (Adaptability Skills and Coping with Change)
29 มกราคม 67 เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน
29 มกราคม 67 เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2567/68
30 มกราคม 67 การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทน
30 มกราคม 67 Training Roadmap & IDP Based on Competency
   
เดือน กุมภาพันธ์  256ึ7   
2  กุมภาพันธ์  67 การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
3  กุมภาพันธ์  67 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย Why-Why Analysis
6  กุมภาพันธ์  67 กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2024  ยุค Digital 4.0
6  กุมภาพันธ์  67 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (MRP)
7  กุมภาพันธ์  67 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer)
7  กุมภาพันธ์  67 กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขาย
8  กุมภาพันธ์  67 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ
8  กุมภาพันธ์  67 การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10  กุมภาพันธ์  67 การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 11 (Interview and Selection based on ST-A-R) :
12  กุมภาพันธ์  67 D I S C สำหรับหัวหน้างาน  ( DISC for Leadership )
12  กุมภาพันธ์  67  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Qs   
13  กุมภาพันธ์  67 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการลดต้นทุน  (Logistics & Supply Chan & Cost saving Management)
13  กุมภาพันธ์  67 ขั้นตอนการขอ  VISA และ WORK PERMIT (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ถูกต้อง  (VISA & / Work permit)      Zoom  3  ชั่วโมง
14  กุมภาพันธ์  67 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน
14  กุมภาพันธ์  67 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
16  กุมภาพันธ์  67 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
16  กุมภาพันธ์  67 เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Root Cause Analysis & Problem Solving)
16  กุมภาพันธ์  67 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 26 (Professional Supervisory Skills)
16  กุมภาพันธ์  67 การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
17  กุมภาพันธ์  67 กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 30 (Training Road Map Strategy)
19  กุมภาพันธ์  67 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ ให้เป็น HR มืออาชีพ รุ่นที่ 27
20  กุมภาพันธ์  67 การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)  Zoom
20  กุมภาพันธ์  67 การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ FTA
20  กุมภาพันธ์  67 ทักษะการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
21  กุมภาพันธ์  67 ยินยันจัดบอบรม การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ( ROI)  
21  กุมภาพันธ์  67 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA)
21  กุมภาพันธ์  67 กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่
21  กุมภาพันธ์  67 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง
22  กุมภาพันธ์  67 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
23  กุมภาพันธ์  67 เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจแและเป็นที่ยอมรับ
23  กุมภาพันธ์  67 การวิเคราะห์และบริหารอัตรากําลังคน รองรับปัญหาแรงงาน
23  กุมภาพันธ์  67 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
26  กุมภาพันธ์  67 การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD รุ่นที่ 8 (Organization Development)
27  กุมภาพันธ์  67 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย.
28  กุมภาพันธ์  67 Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2567
28  กุมภาพันธ์  67 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดด้วย KAIZEN
 เดือน มีนาคม 256ึ7    
2  มีนาคม  67 เทคนิค QCC และ KAIZEN ที่มีประสิทธิภาพ
2  มีนาคม  67 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 (Transformative Leadership in Change Management) 
4 มีนาคม  67 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
4 มีนาคม  67 การสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Core Value for Sustainable Practice)
6 มีนาคม  67 เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร ยุค Digital 4.0
6 มีนาคม  67 เทคนิคการทำงานร่วมกัน  เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
7 มีนาคม  67 ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน
7 มีนาคม  67 เทคนิคการเขียนตารางควบคุมการผลิต(Control Plan)
8 มีนาคม  67 เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า
8 มีนาคม  67 เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8 มีนาคม  67 ทักษะบริการเชิงรุก สู่การสร้างความเป็นเลิศ 
9 มีนาคม  67 การพัฒนาพี่เลี้ยงมือโปร (Developing Professional Mentors) รุ่นที่ 3
9 มีนาคม  67 ทักษะการเล่าเรื่องด้วย StoryTelling
11 มีนาคม  67 การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ รุ่น 7 (Strategic Management for HR Professionals)
12 มีนาคม  67 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 M ในกระบวนการผลิต”  (4 M Change in Production Process)
13 มีนาคม  67 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
13 มีนาคม  67 ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)
13 มีนาคม  67 การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
14 มีนาคม  67 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่
14 มีนาคม  67 ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 13 (Super New Manager)
15 มีนาคม  67 กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
15 มีนาคม  67 การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes)
16 มีนาคม  67 เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน รุ่น 3 (Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor) 
18 มีนาคม  67 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  Total Productive Maintenance (TPM)
18 มีนาคม  67 ผู้นำ กับบทบาทในการสร้างผู้นำอย่างมืออาชีพ (Coaching to be Leadership)
19 มีนาคม  67 การจัดการสารต้องห้ามตามระเบียบ  RoHS V2.1, REACH และ QC080000
19 มีนาคม  67 กระบวนการนำเข้าและส่งออก ทั้งระบบ
20 มีนาคม  67 เจาะลึก 39 ประเด็น ที่นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)ห้ามพลาด >>   แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ   
20 มีนาคม  67 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
21 มีนาคม  67 เทคนิคการขายและการทำตลาดให้ปังยอดดังผ่านช่องทางออนไลน์      
21 มีนาคม  67 เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ รุ่นที่ 21 (Interview & Selection Techniques) 
22 มีนาคม  67 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามลูกค้า 
22 มีนาคม  67 เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพ่ือให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
22 มีนาคม  67 ทักษะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ  (Negotiations and Debt Collection Skill)
22 มีนาคม  67 การลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรมไคเซ็น
23 มีนาคม  67 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ Why Analysis by 5 GEN
25 มีนาคม  67 การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP  (Enterprise Resource Planning Management)
25 มีนาคม  67 เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024
25 มีนาคม  67 การกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานและบริหารคน สำหรับผู้นำกลยุทธ์ รุ่นที่ 3 (Strategic Leadership)
26 มีนาคม  67 เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย
27 มีนาคม  67 รวม 35 ฎีกาคดีแรงงานที่ยอดฮิต นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลห้ามพลาด 
27 มีนาคม  67  ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน  (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)
28 มีนาคม  67 * เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงประเด็น  ( Root Cause Analysis Skill in action)
   
สินค้ามาใหม่ล่าสุด
สินค้า
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่าน
3 พฤศจิกายน 66 หลักสูตร การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TMP)
ราคา 3,900.00 บาท   การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
3 พฤศจิกายน 66 หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
ราคา 3,900.00 บาท   นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR New Comer)
24 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Excel Advanced for Special Forms
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพบริหารงานธุรการครบวงจร
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
22 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   Online by zoom : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management & Control)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
19 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Signature Analysis for Selection Technique)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
18 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ 39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>> แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
16 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Trend งานบริหารคนในยุค Next Normal
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
16 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
  

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

ทุุกหลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ ในราคามิตรภาพ


สินค้ามาใหม่ล่าสุด
สินค้า
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่าน
3 พฤศจิกายน 66 หลักสูตร การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TMP)
ราคา 3,900.00 บาท   การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
3 พฤศจิกายน 66 หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
ราคา 3,900.00 บาท   นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR New Comer)
24 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Excel Advanced for Special Forms
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพบริหารงานธุรการครบวงจร
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
23 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
22 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   Online by zoom : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management & Control)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
20 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
19 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Signature Analysis for Selection Technique)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
18 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ 39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>> แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
17 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
16 January 2023
ราคา 3,900.00 บาท   Trend งานบริหารคนในยุค Next Normal
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
16 January 2023
ราคา 2,500.00 บาท   เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ชำระแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 089-606-0444, 090-645-0992 Line : hrdzenter
 

 

 
Online:  1
Visits:  4,936,330
Today:  1,100
PageView/Month:  41,539