สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 Clip การปฐมพยาบาล  
 

Clip Attitude for Succes

เทคนิคการแต่งหน้าและ

พัฒนาบุคลิกภาพ

 

Access Basic Smart

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Advance Functions

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

Excel PivotTable

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Basic Smart

Access Advance VBA 
 
Excel Advance VBA 
Clip หลักสูตร  Word Techniques
Clip  หลักสูตร PDF Document Techniques
 

TEL. 090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter


 
ประเภทสินค้า : June 19
4 June 2019 >>  Coaching for Peak Performance
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 June 2019 >> กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้วนายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5-6 June 2019 >> ครบเครื่องเรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่
ราคา 7,800.00 บาท   พิเศษ สมัคร 2 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 7,000 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 June 2019 >> พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 June 2019 >> ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI  (OKR + KPI)
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 June 2019 >>  เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
6 June 2019 >> Strategic Production Planning & Controlling
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 June 2019 >> การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
7 June 2019 >> เจาะลึก...การบริหารงานบุคคล - ที่รู้ลึก - รู้จริง – นำไปปฏิบัติได้จริง
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 June 2019 >> เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงทานละ 2,900 บาทเท่านั้น
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
8 June 2019 >> Smart Secretary Towards Document Control System
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 June 2019 >> How to write business emails in English professionally
ราคา 3,900.00 บาท   วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
St.Jame Hotel
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
8 June 2019 >> การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
ราคา 3,900.00 บาท   การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 June 2019  >> Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
ราคา 3,900.00 บาท   Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
11 June 2019 >> เทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือนประจำปี
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือนประจำปี
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2019 >> Finance for non Finance
ราคา 3,900.00 บาท   Finance for Non-Finance
IBIS Hotel Sukhumvit
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
12 June 2019 >> Root Cause Analysis Management
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 June 2019 >> Super Admin
ราคา 3,900.00 บาท   บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
13 June 2019 >>
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 June 2019 >> การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ
ราคา 3,900.00 บาท   การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ
Arize Hotel สุขุมวิท 26
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 
Online:  5
Visits:  1,578,950
Today:  2,392
PageView/Month:  29,614