สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

สินค้าทั้งหมด
25 September 2019 >> First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
25 September 2019 >> ผู้เฝ้าระวังไฟ  Fire Watch Man
ราคา 2,500.00 บาท   ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Ma
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
25-26 September 2019 >>  Cranes Operator Training Courses (Overhead Cranes)
ราคา 4,000.00 บาท   การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ผู้ (ชนิดอยู่กับที่)
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
26 September 2019 >> การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Ho-Ren-So
ราคา 3,900.00 บาท   การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Ho-Ren-So
Grand Sukhumvit Hotel
26 September 2019 >> การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
Grand Sukhumvit Hotel
27 September 2019 >> Confilct Managemebt Style
ราคา 3,900.00 บาท   จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
Grand Sukhumvit Hotel
27 September 2019 >> การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
ราคา 3,900.00 บาท   การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
Grand Sukhumvit Hotel
30 September 2019 >> Safety for work at Height
ราคา 2,500.00 บาท   ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
22 August 2019 >> เจาะลึกการสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ เข้าทำงานในองค์กร
ราคา 3,900.00 บาท   เจาะลึกการสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ เข้าทำงานในองค์กร
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
20-21 August 2019 >>Process Audit
ราคา 0 บาท   การตีความ และการประยุกตใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
24 August 2019 >> The Danger Identicification and Risk Assessmentof the work
ราคา 3,900.00 บาท   การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน The Danger Identicification and Risk Assessmentof the work
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
3 September 2019 >> เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
12 September 2019 >> การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจหน้าที่ ของหัวหน้างาน
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจหน้าที่ ของหัวหน้างาน
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
5-6 September 2019 >> (IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice
ราคา 6,900.00 บาท   ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
10 September 2019 >>ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  Crane Refresh
ราคา 2,200.00 บาท   ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น Crane Refresh
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
20 September 2019 >> Scaffolding Technique Inspector
ราคา 3,500.00 บาท   เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน (Scaffolding Technique Inspector)
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
20-21 September 2019 >> VDA6.3 Process Audit
ราคา 6,900.00 บาท   การตีความ และการประยุกตใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
25 September 2019 >>  Fire Watch Man
ราคา 2,500.00 บาท   ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
25-26 September 2019 >>   Cranes Operator Training Courses (Overhead Cranes)
ราคา 4,000.00 บาท   การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ผู้ (ชนิดอยู่กับที่)
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
30 September 2019 >> Safety for work at Height
ราคา 2,500.00 บาท   ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for work at Height)
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
 
Online:  8
Visits:  2,303,437
Today:  483
PageView/Month:  30,700