สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

Product Categories

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

Product Categories : Nov 19
4 November 2019 >> Service mind
Price 3,900.00 บาท   Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
Grand Sukhumvit Hotel
5 November 2019 >> Systematic analytical for Problem Solving technique
Price 3,900.00 บาท   เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
Arize Hotel
6 November 2019 >> I am on Sale  (ขายตัวตน คนขายจริง)
Price 3,900.00 บาท   I am on Sale (ขายตัวตน คนขายจริง)
Grand Sukhumvit Hotel
8 November 2019 >> จิตสำนึกรักองค์กร
Price 3,900.00 บาท   จิตสำนึกรักองค์กร
Arize Hotel
12 November 2019 >> เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
Price 3,900.00 บาท   เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
Arize Hotel
13 November 2019 >> Project Feasibility Analysis
Price 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
Grand Sukhumvit Hotel
13 November 2019 >>  5S for Productivity & Improvement
Price 3,900.00 บาท   การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
Grand Sukhumvit Hotel
14 November 2019 >> Registration of Safety Laws and Conformity Assessment
Price 2,500.00 บาท   การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
18 November 2019 >> Excel Advanced for Special Functions
Price 3,900.00 บาท   Excel Advanced for Special Functions
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
20 November 2019 >> Effective Communication Skill
Price 3,900.00 บาท   เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
Grand Sukhumvit Hotel
21 November 2019 >> English for Business Services
Price 3,900.00 บาท   ภาษาอังกฤษในงานบริการ
Grand Sukhumvit Hotel
21-22 November 2019 >>
Price 2,200.00 บาท   คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
22 November 2019 >> Project Feasibility Analysis
Price 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
Grand Sukhumvit Hotel
25-26 November 2019 >> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
Price 2,200.00 บาท   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
26 November 2019 >> เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
Price 3,900.00 บาท   เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
Grand Sukhumvit Hotel
27 November 2019 >> Analytical Skill for Logical Thinking
Price 3,900.00 บาท   การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
Grand Sukhumvit Hotel
27 November 2019 >> Coaching for Peak Performance
Price 3,900.00 บาท   การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ
Grand Sukhumvit Hotel
27 November 2019 >> การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
Price 3,900.00 บาท   การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
Arize Hotel
27 November 2019 >> Service Beyond Expectation
Price 3,900.00 บาท   บริการเหนือความคาดหมาย
Grand Sukhumvit Hotel
27 November 2019 >> First Aid-Basic Life Support 2015
Price 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
 
Online:  25
Visits:  1,687,622
Today:  380
PageView/Month:  42,099