สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

ประเภทสินค้า : June
4 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
5 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   งานสารบรรณ.....สำคัญไฉน New !!
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
5 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   HR For Non HR การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
8 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Hiring for the Right Attitude People
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Competency for HRM & HRD
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Development Managerial Skills for Effective Management
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
11 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Finance for Non-Finance
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
12 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
11 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
12 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
12 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Analytical Skill for Logical Thinking
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 8D
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0 New !!!
Gold Orchid Bangkok Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15-16 June 2020
ราคา 7,800.00 บาท   Advanced Excel for Special Macro & VBA
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
16 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารการประชุมที่เกิดผลด้วยขบวนการ Mind Map อย่างสร้างสรรค์ New !!!
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
16 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
Arize Hotel BTS พร้อมพงษ์
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
 
Online:  4
Visits:  2,515,727
Today:  2,515
PageView/Month:  51,404