สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

หลักสูตร สัมมนาออนไลน์  >>  Program Zoom

สินค้าแนะนำ
9 May 2020
ราคา 1,500.00 บาท   ประเด็นเกิดวิกฤต โรค COVID-19 ระบาด นายจ้างรับมืออย่างไร..?
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
2 May 2020
ราคา 1,500.00 บาท   กฎหมายแรงงาน - การบริหารงานบุคคลของฝ่ายบุคคลมือใหม่
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
6-8 May 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารต้นทุนด้านการผลิต สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างานและวิศวกร
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
6-8 May 2020
ราคา 2,500.00 บาท   เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ "ใช่"
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
7,13 May 2020
ราคา 990.00 บาท   เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
8 May 2020
ราคา 2,500.00 บาท   แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
9 May 2020
ราคา 2,500.00 บาท   การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
9 May 2020
ราคา 590.00 บาท   การปรับแบบประเมินผลสัมภาษณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์ ที่
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
9 May 2020
ราคา 1,290.00 บาท   Skill Matrix เทคนิคการจัดทำและปรับใช้ตารางทักษะอย่างได้ผล
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
10 May 2020
ราคา 1,500.00 บาท   การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ สำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
12 May 2020
ราคา 1,500.00 บาท   กฎหมายแรงงาน >> 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิกฤต Covid-19 นายจ้างและฝ่าย HR ควรรับมืออย่างไรให้ถูกต้อง
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
13 May 2020
ราคา 1,500.00 บาท   ฝ่าวิกฤตการขายพิชิตการตลาด ยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 May 2020
ราคา 2,500.00 บาท   ทักษะการเป็นผู้นำแบบโค้ชและพี่เลี้ยง
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 May 2020
ราคา 2,500.00 บาท   การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 May 2020
ราคา 1,590.00 บาท   การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างาน
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
15 May 2020
ราคา 1,290.00 บาท   เทคนิคการเขียน ใบกำหนดหน้าที่งาน
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
15 May 2020
ราคา 1,500.00 บาท   การบริหารการประชุมที่เกิดผลด้วยขบวนการ Mind Map อย่างสร้างสรรค์
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
15 May 2020
ราคา 2,500.00 บาท   HR for non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน HR
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 May 2020
ราคา 590.00 บาท   เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานอย่างได้ผล สำหรับหัวหน้างานและพนังกานรุ่นพี่
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 May 2020
ราคา 590.00 บาท   เจาะลึกการเขียน Competency เพื่อการประเมินผลงานพนักงานอย่างมืออาชีพ
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
16 May 2020
ราคา 1,500.00 บาท   สุดยอดบุคลิกภาพเพื่อนักขายหัวใจนักบริการ
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com

 


 
 

   
                VDO ฝึกอบรม
   
   
   
 
 
 
 


   
   
 
   
 
   
 
   
 

หากท่านต้องการสำรองที่นั้่งสัมมนาออนไลน์  ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันนะคะ

Tel. 090 6454 0992, 089 606 0444, 089 773 7091

Line : hrdzenter

hrdzenter@gmail.com

 
Online:  2
Visits:  2,515,734
Today:  2,522
PageView/Month:  51,411