สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

ประเภทสินค้า : July
2 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
เรียน Online ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
2 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ New
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
2 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี หลักสูตร ข้อกำหนดและการนำไปใช้ระบบ ISO 9001:2015
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
3 July 2021
ราคา 1,400.00 บาท   อบรม Online By Zoom หลักสูตร การบริหารดาวเด่น เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันขององค์กร (Optimizing Talent Management)
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
5 July 2021
ราคา 3,900.00 บาท   เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
6 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : 5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
6 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : เทคนิคการขายประกันสุขภาพอย่างมืออาชีพ
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
7 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom เทคนิคการควบคุมเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
7 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) อบรม 3 ชม.
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
7 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
9 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตรการผลิตแบบลีน
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
9 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน New
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
9 July 2021
ราคา 1,900.00 บาท   Online by Zoom : กฎหมายแรงงาน หลักสูตร เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด นายจ้างมีนโยบาย ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง จะบริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
12 July 2021
ราคา 0 บาท   การบริหารงานจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
13 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้...
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
13 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : The Ultimate HR หลักสูตร สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
13 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 July 2021
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
14 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มยอดขาย Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
 
Online:  5
Visits:  3,152,355
Today:  385
PageView/Month:  41,678