ประเภทสินค้า
สินค้าทั้งหมด
บุคลากรทางการแพทย์
อาจารย์ธภัทร  ทองธรรมชาติ
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
Form Public Training
ราคา 0 บาท  
หลักสูตร ด้าน HR
ราคา 0 บาท   หลักสูตรด้าน HR
หลักสูตรด้านกฎหมายแรงงาน
หลักสูตรด้านการทวงหนี้
หลักสูตรด้านการขาย-การบริการ
1 June 2021
ราคา 1,900.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตร In-depth PDPA สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล New
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
2 June 2021
ราคา 2,500.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตร The Supervisory Skills 4.4
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
2 June 2021
ราคา 2,500.00 บาท   Online by Zoom : การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
8 June 2021
ราคา 2,500.00 บาท   Online by Zoom : คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
9 June 2021
ราคา 3,300.00 บาท   เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
9 June 2021
ราคา 2,500.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตร: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
10 June 2021
ราคา 2,500.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตร เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
11 June 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล HR for non HR
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
11 June 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer)
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
11 June 2021
ราคา 1,900.00 บาท   Online by Zoom : เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด นายจ้างมีนโยบาย ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง จะบริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง
อบรม Online by Zoom อบรมที่บ้านหรือที่ทำงานได้
สำรองที่นั่ง โทร 090-645-0992 , 089-773-7091 ,089-606-0444 Line : hrdzener
 
Online:  2
Visits:  4,539,816
Today:  228
PageView/Month:  38,197