ประเภทสินค้า
สินค้ามาใหม่ล่าสุด
27 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
4 August 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
4 August 2021
ราคา 3,900.00 บาท   ศิลปะสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างสุขใจ
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
4 August 2021
ราคา 2,500.00 บาท   Online by Zoom กลยุทธ์การควบคุมและวางแผนการผลิตสมัยใหม่
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
2 August 2021
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
29 July 2021
ราคา 1,350.00 บาท   Online by Zoom : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
29 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และการเจรจาต่อรอง
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
29 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
29 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   หลักสูตร การตรวจติตตามคุณภาพภายในตามระบบ ISO 9001:2015 (Internal Quality Audit of ISO 9001:2015)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
29 July 2021
ราคา 2,500.00 บาท   Online by Zoom : FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT TRAINING COURSE
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
26 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom : การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม New +++
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
26 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom : กฎหมายแรงงาน : เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
24 July 2021
ราคา 2,500.00 บาท   อบรม Online By Zoom เตรียมความพร้อมบริหารจัดการกฎหมายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA in Action)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
24 July 2021
ราคา 2,500.00 บาท   Online หลักสูตร การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
23 July 2021
ราคา 3,900.00 บาท   การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ Effective E-mail Writing
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
22 July 2021
ราคา 1,500.00 บาท   Online by Zoom :กฎหมายแรงงาน : การบริหารงานบุคคล กรณีสอบสวนความผิด กำหนดลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
22 July 2021
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพสำหรับ HR และ Line Manager
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ใกล้ BTS อโศก กทม.
20 July 2021
ราคา 3,900.00 บาท   Online by Zoom : หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
20 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมในงาน (SUCCESSFUL ON THE JOB TRAINING)
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
20 July 2021
ราคา 2,350.00 บาท   Online by Zoom :หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO
เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
 
Online:  4
Visits:  4,183,601
Today:  2,057
PageView/Month:  15,102