สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 

หลักสูตร Public Training 2022  

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 

   
 เดือน กันยายน 2565  
19  กันยายน  65 การพัฒนาคนและองค์กร การวางแผนงาน ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
19  กันยายน  65 Online by Zoom :เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2022  (09.00-16.00 น.)  
20  กันยายน  65 บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย
20  กันยายน  65 Online by Zoom การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning) MRP  
20  กันยายน  65 การพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง
21  กันยายน  65 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  (Analytical Skill for Logical  Thinking)
21  กันยายน  65 ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร  (Training for the Trainer Skills) **ยืนยันจัดอบรม
23  กันยายน  65 การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
24  กันยายน  65 เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ >>  13.00-16.00 น.
26  กันยายน  65 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
26  กันยายน  65 Online by Zoom :  การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า   (09.00-16.00 น.)   ** ยืนยันอบรม**
26  กันยายน  65 เทคนิคการใช้งาน Excel  ทางลัด  กับ Function Powerful Functions  ห้ามพลาด !!!
27  กันยายน  65 การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal 
28  กันยายน  65 Online by Zoom : 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ (08.00-12.00 น.)
28  กันยายน  65 ***ยืนยันอบรม Online by Zoom  (PDPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565 นี้แล้ว  นายจ้าง ผู้บริหารและ HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?  (13.00-17.00 น)
28  กันยายน  65 ยืนยันอบรม กลยุทธ์ เทคนิค และศิลปะการสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
28  กันยายน  65  การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)
29  กันยายน  65 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
29  กันยายน  65 ***ยืนยันอบรม Online by Zoom  การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล  (HR for Non HR)
29  กันยายน  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
29  กันยายน  65 การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP  (Enterprise Resource Planning Management)
30  กันยายน  65 เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
30  กันยายน  65  เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  09.00-12.00 น.
   
เดือน ตุลาคม 2565    
1 ตุลาคม  65   เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H  >>  09.00-12.00 น.
1 ตุลาคม  65  เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ
1 ตุลาคม  65  Online by Zoom: การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
1 ตุลาคม  65  เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling  >>  13.00-16.00 น.
4 ตุลาคม  65 นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
4 ตุลาคม  65 การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
4 ตุลาคม  65 Online by Zoom  :  ปลุกแนวคิดการตลาดเชิงรุก ฝ่ายอดขายยุคใหม่ 2022 (09.00-16.00 น.)
5 ตุลาคม  65 การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
5 ตุลาคม  65 เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
5 ตุลาคม  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
5 ตุลาคม  65 Online by Zoom  : การสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ   (09.00-16.00 น.)
5 ตุลาคม  65 หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN  Company Secretary to 4 Generation Boss
6 ตุลาคม  65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)
7 ตุลาคม  65 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
7 ตุลาคม  65 Online by Zoom :  การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ   (09.00-12.00 น.)
7 ตุลาคม  65 ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ   (Efficiency Communication Skills & Excellent Negotiation)
8 ตุลาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ >>  09.00-12.00 น.
8 ตุลาคม  65 เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ >>  13.00-16.00 น.
10 ตุลาคม  65 การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
11 ตุลาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ  2022  (09.00-16.00 น.)
11 ตุลาคม  65 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 
11 ตุลาคม  65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
12 ตุลาคม  65 ***ยืนยันอบรม  นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่**แนะนำ
12 ตุลาคม  65 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  Total Productive Maintenance (TPM)
12 ตุลาคม  65 Online by Zoom 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  (08.00-12.00 น.)
12 ตุลาคม  65 Online by Zoom : เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>>   แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ   (13.00-17.00 น.)
12 ตุลาคม  65 ยืนยันการจัดอบรม >>  นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
13 ตุลาคม  65 ยืนยันการจัดอบรม >>  การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล  (HR for Non HR) 
15 ตุลาคม  65 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
17 ตุลาคม  65 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  ( Analytical Skill for Logical  Thinking)      
18 ตุลาคม  65 พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม
18 ตุลาคม  65 9 อุปนิสัยและมารยาทสร้างสรรค์ เพื่องานบริการที่เป็นเลิศสำหรับพนักงานขับรถ
19 ตุลาคม  65  ผู้จัดการมืออาชีพ  (The Professional Manager)
19 ตุลาคม  65 ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ  (Competency Based Interview Workshop) 
20 ตุลาคม  65 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
20 ตุลาคม  65 การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต  (OEE increasing & Reduce Loss time in Production) 
21 ตุลาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการขายและปิดการขาย อย่างเหนือชั้น   (09.00-16.00 น.)
22 ตุลาคม  65 ***ยืนยันอบรม  รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565  (PDPA) 
22 ตุลาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  >>  09.00-12.00 น.
22 ตุลาคม  65 เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption >>  13.00-16.00 น.
24 ตุลาคม  65 ***ยืนยันอบรม Online by Zom  กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้   (13.00-17.00 น.)
24 ตุลาคม  65 ***ยืนยันอบรม Online by Zoom  (PDPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565 นี้แล้ว  นายจ้าง ผู้บริหารและ HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?  (13.00-17.00 น)
25 ตุลาคม  65  เคล็ดลับ .....เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่
26 ตุลาคม  65 นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
26 ตุลาคม  65 การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO
26 ตุลาคม  65 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer)
26 ตุลาคม  65 Online by Zoom : Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น   (09.00-16.00 น.)
27 ตุลาคม  65 การวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ   (Action Plan for Success)
27 ตุลาคม  65 “กลยุทธ์การขายสไตล์  Sales Engineer”  (Strategies for Becoming an Effective Sales Engineer)
27 ตุลาคม  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
28 ตุลาคม  65 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
28 ตุลาคม  65 การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO
28 ตุลาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการนำเสนอ  STORY  TELLING   (09.00-12.00 น.)
28 ตุลาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมืประสิทธิภาพ   (13.00-16.00 น.)
28 ตุลาคม  65 Training Roadmap & IDP Based on Competency
29 ตุลาคม  65 เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  >>  09.00-12.00 น.
29 ตุลาคม  65 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  13.00-16.00 น.
31 ตุลาคม  65 Online by Zoom : OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร
   
 เดือน พฤศจิกายน 2565     
 2 พฤศจิกายน  65  การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน   (Coaching for High Leader Performance in action)
 3 พฤศจิกายน  65 บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย
5 พฤศจิกายน  65  เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H >>  09.00-12.00 น.
5 พฤศจิกายน  65 เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling  >>  13.00-16.00 น.
7 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7 พฤศจิกายน  65 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพิ่อการลดต้นทุนและปรับปรุงงาน
8 พฤศจิกายน  65 การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)
8 พฤศจิกายน  65 กลยุทธ์ เทคนิค และศิลปะการสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
8 พฤศจิกายน  65 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
8 พฤศจิกายน  65 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
9 พฤศจิกายน  65 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
10 พฤศจิกายน  65 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)
11 พฤศจิกายน  65 เคล็ด (ไม่ลับ) การจัดซื้อเพื่อเพิ่มผลกำไร
12 พฤศจิกายน  65  เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ >>  09.00-12.00 น.
12 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ  >>  13.00-16.00 น.
14 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
15 พฤศจิกายน  65 การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
15 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
16 พฤศจิกายน  65 การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน  (Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace)
17 พฤศจิกายน  65 การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
18 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต” (Production Planning and Control)
18 พฤศจิกายน  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer >>  09.00-12.00 น.
18 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption  >>  13.00-16.00 น.
21 พฤศจิกายน  65 ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม   (Thinking Skill for Innovation)  
22 พฤศจิกายน  65 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
23 พฤศจิกายน  65 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
24 พฤศจิกายน  65 PDCA การวางแผนงาน วัดผล ภาวะผู้นำ  
24 พฤศจิกายน  65 ศักยภาพบริหารงานธุรการครบวงจร
25 พฤศจิกายน  65 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร Improving the Organization and Reducing Cost with QCC and Kaizen)
28 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
28 พฤศจิกายน  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
29 พฤศจิกายน  65 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  (Supervisory Skills)
30 พฤศจิกายน  65  เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ >>  09.00-12.00 น.
30 พฤศจิกายน  65 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  13.00-16.00 น.
   
 เดือน ธันวาคม 2565  
1 ธันวาคม  65 Gemba Kaizen & A3 Report
2 ธันวาคม  65 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  (Communication and Crisis Management )
2 ธันวาคม  65 การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  (Total Productive Maintenance: TPM)
2 ธันวาคม  65 เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
2 ธันวาคม  65 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
3 ธันวาคม  65 เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H>  09.00-12.00 น.
3 ธันวาคม  65 เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling >>  13.00-16.00 น.
7 ธันวาคม  65 เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ  (Techniques for elevating 5 s for a professional evaluation) 
 7 ธันวาคม  65  การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
 8 ธันวาคม  65 พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม
13 ธันวาคม  65 เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
14 ธันวาคม  65 การบริหารเอกสารอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร
14 ธันวาคม  65 เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น  ( Root Cause Analysis Skill in action)
15 ธันวาคม  65 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน”  (Production Cost Reduction in QC 7 Tools and Process Improvement)
15 ธันวาคม  65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
16 ธันวาคม  65 การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
16 ธันวาคม  65 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
16 ธันวาคม  65 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
17 ธันวาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ  >>  09.00-12.00 น.
17 ธันวาคม  65  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer >>  13.00-16.00 น.
19 ธันวาคม  65 กลยุทธ์การขายสไตล์  Sales Engineer”  (Strategies for Becoming an Effective Sales Engineer)
19 ธันวาคม  65 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
20 ธันวาคม  65 การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP  (Enterprise Resource Planning Management)
20 ธันวาคม  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
21 ธันวาคม  65 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา 
21 ธันวาคม  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
21 ธันวาคม  65 การวางแผนและจัดทำงบประมาณ
21 ธันวาคม  65 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  (Project Feasibility Analysis)
22 ธันวาคม  65 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA  (Effectiveness Management by PDCA)
23 ธันวาคม  65 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
23 ธันวาคม  65  เคล็ดลับ .....เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่
24 ธันวาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ  >>  09.00-12.00 น.
24 ธันวาคม  65 เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ >>  13.00-16.00 น.
25 ธันวาคม  65 เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  >>  09.00-12.00 น.
25 ธันวาคม  65 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า >>  13.00-16.00 น.
27 ธันวาคม  65 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  
   
   
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  5
Visits:  3,930,608
Today:  1,333
PageView/Month:  6,770